Az Frissítve 2011.nov
Időrendi kronológia, fejedelmek életrajzai, történelmi adattár, kibővült az Erdély történelmével foglalkozó könyvek jegyzéke (elsősorban saját könyvtáram anyaga), linktár.
Frissítve 2013
Szülővárosom honlapja: Virtuális Főtér (épületek fotói és leírása), a várossal foglalkozó könyvek jegyzéke, a külföldön élő vásárhelyiek, folyamatosan bővülő e-mail címtára. Az első világháború előtt a székely főváros főterének otthonos hangulatát Kossuth, Bem, Petőfi szobrai adták meg. Sajnos, ezek a szobrok csak az emlékezetben és levelezőlapokon maradtak fenn. Az 1848-as szabadságharc hőseinek emléket állító szobrok történetét, sorsát olvashatod honlapomon. A református temető sírkövei. A város krónikája évszámokban, híres polgárok lexikona!

Frissítve 2014
Egyik példaképem életrajzi adatai és munkásságával foglalkozó könyvek jegyzéke (saját könyvtáram anyaga) Bővített, átdolgozott tartalommal!

Afrika-kutató, felfedező élete és munkássága


Erdélyi barangolásaink legszebb emlékei a székelyföldi templomok Szent László ábrázolásainak összegyűjtése. A témával foglalkozó legfontosabb könyvek bibliográfiája, rajzok, fotók.
Erdélyi tájak, romos kastélyok, székelyföldi templomok, kazettás mennyezetek. Saját amatőr felvételeim. Alkalmanként frissített adatbázis!

1998-2014©dr. Flórián Csaba