D

Dávid Ferenc 1510-1545

Az unitárius egyház alapítója, Kolozsvárott és Gyulafehérvárott tanult, majd Wittembergbe kerül. Hazatérése után Beszterce, majd Kolozsvár lelkésze, 1555-től a lutheránusok püspöke. Lemond, Kálvin követőjévé válik, rövid ideig református püspök is. János Zsigmond udvari lelkésze, akinek udvarában megismerkedik Blandratta tanaival. Tőle kapta Servét spanyol orvos könyvét a Restitutio Christianismi amely támadja a szentháromságot. Hatására egész Kolozsvár unitárius vallás követője lesz! Az ő tanácsára hirdeti ki János Zsigmond Tordán 1568-ban -Európában elsősnek- a vallás szabadságot! János Zsigmond halála után, Báthori István, majd Báthori Kristóf uralma alatt megrágalmazzák, Blandrata szítja ellene a haragot, 69 évesen súlyos betegen kerül a dévai börtönbe, ahol 1579. november 15-én meghal. (EP)

Dévai Bíró Mátyás 1500?-1545?

Evangélikus prédikátor, Wittembergben ismerkedett meg Luther tanaival és 1531-től terjesztette azt Magyarországon. Magyar nyelvű olvasókönyvet és hittankönyveket írt.

Diploma Leopoldinum (1690)

Bethlen Miklós közreműkődésével készült, melyben I. Lipót császár a Habsburgok által elfoglalt Erdély alkotmányos szabadságát, a bevett szabad vallások gyakorlását biztosította.

drinápolyi béke (1568)

I. Miksa császár és II. Szelim török szultán közötti egyezmény, melyben elismerik a török hódításokat. Kölcsönösen garantálták a határokat és megtiltják a további területszerző hadjáratokat.