G

Geleji Katona István (1589-1649)

Erdélyi református püspök, egyházi író, Bethlen Gábor nevelője, majd fejedelmi káplánja. A kálvini ortodoxia képviselője.

goroszlói csata
Gritti (1480-1534)
Kostantinápolyban született 1480-ban, kereskedő, hadvezér, politikus, I. Szulejmán és Ibrahim nagyvezír bizalmasa, I. János főkincstartója, magyarországi kormányzó (1530-1534), Máramaros vármegyei ispánja és máramarosi sókamaragrófja, választott egri püspök, valamint országos főkapitány. Medgyesen meggyilkolják 1534 szeptember 29-én.