GY

gyalui egyezmény (1541)
Fráter György néhány hónappal Buda elfoglalása után, 1541. októberében követeket küldött Ferdinándhoz és dec. 29-én egyezséget kötött vele. (Martinuzzi György barátnak ugyanis lelkiismeretfurdalása volt amiatt, hogy a török az ő kezébol vehette ki vérontás nélkül Budát). A gyalui egyezmény értelmében, ha Ferdinánd visszafoglalja Budát, Fráter György átadja neki János Zsigmond országrészét, s ezzel Magyarország nagy része egy király uralma alá kerül. Megegyeztek abban is, hogy Izabella átadja fia országrészével együtt a Szent Koronát is. Cserébe visszakapja a szepesi Szapolyai birtokokat. A gyalui egyezményt Serédy Gáspár főkapitány és Fráter György kötötte meg uralkodójuk nevében. 1542-ben el is indult Buda visszafoglalására egy jelentős birodalmi hadsereg, de az osztrák, cseh és sziléziai hadak, pápai zsoldosok és Habsburg magyar főurak bandériumának erejéből egyetlen komoly rohamra sem telt. A török felmentő sereg érkezésének hírére gyalázatos szereplését futásnak beillő szétszóródással fejezte be. A gyalui egyezmény kudarca után Fráter György megkezdte a hatalom kiépítését Erdélyben.
Forrás:
Fogalomtár, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium JATE
gyurgyevoi ütközet