H

Haller Gábor (1614-1663)
Erdélyi főnemes, Németföldön és Hollandiában tanult, I. Rákóczi György alatt katonaként szolgált, II. Rákóczi György alatt Borosjenő majd Zaránd főkapitánya lett. Nagy várépítő volt, Barcsayt és Kemény Jánost is szolgálta. Apafi Mihály fejedelem egyik tanácsosa. Érsekújvár ostroma idején, valószínű Apafi tanácsára aki trónját féltette tőle, a törökök végezték ki. Naplója és levelezése fennmaradt.

Haller János (1626-1697)

Erdélyi politikus, író, tordai főispán, a Hármaskönyv írója.
harmincéves háború
Heltai Gáspár (1490-1574)

Az erdélyi és magyar nyomdászat kiemelkedő egyénisége. Dávid Ferenc hatására katolikus vallását először lutheránusra, majd reformátusra, végül unitáriusra cseréli. 1550-ben Hoffgraff Györggyel nyomdát alapít. Magyarra fordította Bonfini töréneti munkáját, hozzákezdett a biblia fordításához, kiadta Werbőczi Hármaskönyvét. Összesen 115 művet adott ki. A kolozsvári szent Mihály templom sírkamrájában nyugszik.

Honterus (1498-1549)

Brassói iskolaszervező, nyomdász. 1532-ben rajzolta meg Erdély első térképét.