M

II. Mátyás (1557-1619)

1608-tól magyar király, cseh király 1611-től, német-római császár 1612-től. Hadsereggel kényszerítette bátyját I. Rudolfot, hogy mondjon le Magyarország, Morvaország, Ausztria vezetéséről. 1612-ben sikertelen kisérletett tett Erdély megszerzésére. Uralkodása alatt országaiban megerősödtek a rendek.

Maylád
Majláth István
Medgyesi Pál (1604 ?- 1663 ?)
Debreceni kollégiumban tanult, majd német, hollan, angol egyetemekre járt. 1638-tól I. Rákóczi György és felesége Lórántffi Zsuzsanna udvari papja volt, nagyrészt Sárospatakon lakott.
mezőkeresztesi vereség
Az egyesült császári-erdélyi hadak veresége 1596. okt. 26-28.
Méliusz Juhász Péter (1532-1572)

Hitvitázó, Debrecen református püspöke. Hitvitái során tömören megfogalmazta a kálvinizmus legfontosabb tanait.

I. Miksa (1527-1576)

Német római császár, 1564-76 között magyar király is. A lengyel trón akarta Báthori Istvánnal szemben megszerezni.

  • I. Miksa (Asbolt Olivér-Leövey Klára Gimnázium)
II. Miksa
Mindszenti Gábor
János Zsigmond király bizalmasa, az első magyar nyelvű emlékirat szerzője
miriszlói csata
Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702)

Az erdélyi nyomdászat egyik kiemelkedő alakja, Hollandiában végezte teológiai tanulmányait, majd nyomdászmesterséget is tanult. Még Hollandiai tartózkodása alatt újra kiadta javítva a Károli bibliát. Hazatérése után jelentette meg Mentség című munkáját, amely egyrész védekezés is az őt ért állandó támadások ellen, de egyben emlékirat is. Korának legszebb magyar nyomtatványai az ő keze alól kerültek ki.

mohácsi csata

1562-ban a mohácsi csatában II. Lajos életét vesztette. A székesfehérvári országgyülés nov. 10-én Szapolya Jánost választja királlyá.A Habsburg párti nagybirtokosok, I. Ferdinándot emelték trónra. A kettős királyválasztással, az ország kettészakadt.