N

Nagy Szabó Ferenc (1581-1658)
Marosvásárhelyen született, atyja módos marosvásárhelyi polgár, anyja Borsos Anna, a krónikaíró Borsos Sebestyén leánya volt. Nagybátyja Borsos Tamás két fejedelem alatt portai követ. Görgényi vicehadnagy és udvarbíró volt, majd várkapitány. Emlékiratai az 1580-1658 közötti erdélyi történelemmel foglalkozik, nagyatja Borsos Sebestyén munkájának folytatásaként. Az 1658-as tatárbetőréskor, városa védelmében esett el. Vásárhelyen van eltemetve a református temetőben (EP). Művének fő érdekessége, hogy nem politikus vagy katona, hanem egy egyszerű, de művelt és érdeklődő polgár írta, és az akkori középosztály érzelmeit és felfogását örökítette meg.
Tovább lásd Híres marosvásárhelyi polgárok lexikona
nagyszőllősi ütközet (1662. január 2)
Kemény János ebben a csatában veszti életét, Apafi Mihály seregével szemben.
nagyváradi béke lásd váradi béke
nikolsburgi béke (1621)

Bethlen Gábor és II. Ferdinánd Csehországban kötött békéje. Bethlen visszaadta magyarországi területi foglalásait és a Szent Koronát a királyi címmel együtt. Cserébe jelentős Észak-magyarországi megyéket kapott és birodalmi hercegi címet. II. Ferdinánd a végvárak fenntartására birodalmi segélyt adott.