S

schellenbergi csata
Sombori László
speyeri szerződés (1570)

János Zsigmond és Miksa megállapodott 1570-ben, hogy János Zsigmond lemond a királyi címről, ezért megkapja Erdély fejedelmi címét. János Zsigmond utódai önálló fejedelemként uralkodnak Erdély és a hozzácsatolt Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok vármegyék területe felett, a Szapolyi család kihalása után azonban Erdély is a Habsburgokra száll. János Zsigmond kevéssel ezután bekövetkezett halála aktuálissá tette a trónutódlás kérdését, de a Habsburgok nem voltak elég erősek ahhoz, hogy szerződésben rögzített jogaiknak a török ellenében érvényt szerezzenek. Az erdélyi rendek, török támogatással, Báthory Istvánt, Kelet-Magyarország legnagyobb földbirtokosát választották meg fejedelmükké 1571- ben. Ez a drinálpolyi békével együtt rögzítette az ország három részre szakadását.