SZ

Szalárdi János (1601-1666)
Szatmár megyében született, külföldi egyetemeken tanult, 1634-ben a fejedelmi levéltár őre, itt gyűjtötte az anyagot 1662 után írt történelmi munkáihoz. Várad 1660. évi ostromában a védelem egyik itányítója. "Siralmas krónikája" mely Bethlen Gábor és a két Rákóczi korát tárgyalja sokáig kéziratban volt népszerű olvasmány.
Szamosközi István (1570-1612)
Kolozsvári születésű humanista, kritikai szemléletű történész. Korán árvaságra jutott, Sombori László fejedelmi tanácsos a hármas régenstanács tagja vette gondozásba és fiával Páduába küldte tanulni. Hazatérve Bocskai István gyulafehérvári fejedelmi és káptalani levéltár őrévé és udvari történetíróvá nevezte ki. Rákóczi Zsigmond fejedelemtől kúriát kap. Irt latin verseket, régészeti munkát az erdélyi feliratos kövekről és gyűjtötte az anyagot élete nagy művéhez, amelyből sajnos csak részletek készültek el, magyar nyelvű jegyzeteinek és latin munkájának egy része el is tünt. Fennmaradt munkáit Szilágyi Sándor adta ki "Szamosközi István történeti maradványai" címen.
szatmári béke

1711 a kurucok - II. Rákóczi Ferenc távolétében - Károlyi Sándor vezetésével leteszik a fegyvert, és békét kötnek a császárral

szászfenesi ütközet
1660-ban I. Rákóczi György vereséget szenved sikertelen lengyelországi hadjáratai miatt, bosszúból Erdély ellen vonuló török seregektől. A fejedelem hadvezérhez méltóan, bátran harcolt a csatában: 17 törököt vágott le, 5 lovat lőttek ki alóla, 150 testőre közül 20 maradt életben. (EP)
Szenczi Molnár Albert (1574-1633)

A magyar reformáció egyik legkiválóbb írója: prédikátor, szótárkészítő, költő, fordító.1604-tol Altdorfban alkotta legismertebb művét a Psalterium Ungaricumot.

Szent Liga

1684-ben jött létre XI. Ince pápa kezdeményezésére. Ebbe a törökellenes szövetségbe tartozott a Habsburg Birodalom, Lengyelország, Velence és a pápa. 1686-ban csatlakozott hozzá Oroszország, Bajorország, a Szász- és a Brandenburgi választófejedelemség. A pápa elérte, hogy XIV. Lajos ne támadja meg a Habsburgokat a törökellenes harcok idején.

  • Szent Liga Fogalomtár, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium JATE
szenttgotthárdi ütközet
Montecuccoli olasz származású császári hadvezér (akit Kemény János megsegítésére küldött az udvar Erdélybe 1661-ben) vezetésével, a keresztény hadak vereséget mérnek a nagyvezér seregére.
II. Szolimán szultán (1494-1566)

Török szultán 1520-1566 között. Alatta éli az Oszmán Birodalom a fénykorát. Három fő irányban hadakozott: Magyarországon, a Földközi-tengeren a spanyolokkal, és Perzsiában. 1529-ben sikertelenül ostromolja Bécs várát. Birodalmához csatolta Rodoszt, Bagdadot, Jemen vidékét és Észak-Afrikát Marokkóig. Érdeke volt Magyarország megosztottsága, ezért Szapolyai Jánost és János Zsigmondot is támogatta a Habsburgok ellen. Szigetvár ostrománál halt meg.

székely (véres) farsang (1596)