ZS

zsitvatoroki béke (1606. november 11.)
A tizenötéves háborút lezáró békekötés I. Rudolf magyar király és a török szultán között. Mindkét fél megtarthatta elfoglalt területeit, és a Habsburgok mentesültek az adó fizetés alól. Egyszeri ajándékként azonban a császár 200 ezer forintot küldött a Portának. A békében megállapodtak arról is, hogy várakat vívni, rabokat ejteni tilos, a jelenlegi rabokat kölcsönösen kiadják, a török adót a hódoltsági falvak bírái szedjék össze, ne a török katonák, azon nemesek, akik a királynak nem adóznak, azok a töröknek se fizessenek adót, és vagyonukban és személyükben szabadok legyenek. A megkötéséhez a törökök gyengülése is hozzájárult, hiszen így megnyugtatóan sikerült a két fél közötti ellentéteket elsimítani. A törökök katonai erejét 1603-tól a perzsák támadásai, és a kisázsiai felkelések kötötték le.

Forrás:
Fogalomtár, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium JATE

Asbolt Olivér-Leövey Klára Gimnázium