Készítette: Dr. Flórián Csaba
IDŐRENDI KRONOLÓGIA
 
1526 mohácsi csata
1526 Szapolyai János királlyá választása
1526 I. Ferdinánd királlyá választása
1527 Brodarics István
1530 Gritti kormányzói kinevezése
1530 Czibak Imre megöletése
1530 Gritti meggyilkolása
1538 nagyváradi béke
1538 Honterus nyomda alapítása
1539 Mayláth - Balassa összeesküvés
1539 I. (Szapolyai) János és Isabella esküvõje
1540 I. (Szapolyai) János halála
1541
II. János Zsigmond
fejedelem
1541 
gyalui egyeszség
1541
Izabella királyné
1542 Martinuzzi (Fráter) György erdély helytartója
1545 A szász evangélikus egyház megalakulása
1544  Heltai Gáspár
1548 tordai országgyülés a vallási türelemrõl
1551 Fráter György megöletése
1554 Az erdélyi magyar evangélikus egyház megalakulása
1556 Izabella
1558 Kendy testvérek és Bebek Ferenc kivégzése
1559 Isabella halála

1559

János Zsigmond
1560 Méliusz Juhász Péter nyomdaalakítása
1561 Balassa Menyhért árulása
1562 Székelyek lázadása  
1568 Dávid Ferenc unitárius egyház alapítása
1568 tordai országgyûlés
1568 drinápolyi béke
1571 speyeri egyezmény
1571 János Zsigmond halála
1571 Báthori István vajda, fejedelem
1573 Bekes Gáspár felkelése
1575 kerelõszentpáli csata
1575 Báthori Istvánt lengyel királlyá választják
1576 Báthori Kristóf
1579  Dávid Ferenc halála
1581 Báthori Kristóf halála
1581 Báthori Zsigmond
1583 Kendi-Kovacsóczi-Sombori kormányzása
1586 Báthori István halála
1588 Balassi Bálint
1591 A tizenötéves háború kezdete
1594 török szövetség felmondása
1594 Báthori Zsigmond másodszor fejedelem
1595 gyurgyevói ütközet
1596 "székely farsang"
1596 mezõkeresztesi vereség
1598 Báthori Zsigmond lemond, majd harmadszor fejedelem
1599 Báthori Zsigmond lemond Báthori András javára
1599 sellenberki csata
1599 Báthory András megöletése
1600 miriszlói csata
1601 goroszlói csata
1603 Székely Mózes
1605 Bocskai István
1606 bécsi béke
1606 zsitvatoroki béke
1606 Bocskai István halála
1607  Rákóczi Zsigmond
1608 Báthory Gábor
1610 Kornis féle összeesküvés
1613 Báthory Gábor meggyilkolása
1613 Bethlen Gábor
1622 nikolsburgi béke
1624 bécsi béke
1629 Bethlen Gábor halála
1630   Bethlen István
1630  I. Rákóczi György
1645 linzi béke
1648 vesztfáliai békekötés
1648 II. Rákóczi György
1652 Rákóczi Zsigmond halála
1653 Apáczai Csere János
1657 Rhédei Ferenc
1657 Kemény János: Önéletírása
1658 Barcsai Ákos
1659  Bethlen János: Önéletírása
1660 szászfenesi ütközet
1660 II. Rákóczi György halála
1661 Kemény János
1661 Barcsay Ákos meggyilkolása
1661 I. Apafi Mihály
1662 nagyszőllõsi ütközet
1662 Kemény János halála
1664 szenthgotthárdi ütközet
1664 vasvári béke
1671 Wesselényi féle összeesküvés megtorlása
1690 zernyesti ütközet
1690 Teleki Mihály halála
1690 Thököly Imre
1691 Diploma Leopoldinum
1691 Bánffy György Erdély kormányzója
1698 Misztótfalusi Kis Miklós
1699 karlóczai béke
1704  II. Rákóczi Ferenc
1705  Thököly halála
1708 Bethlen Miklós
Önéletírása
1708 Pápai Páriz Ferenc
1709 Cserey Mihály: História
1711 szatmári béke