BARCSAI ÁKOS 1658-1660

1610 körül született Hunyad megyében. Feleségei Szalánczy Erzsébet, majd Bánfy Izabella. előbb Bethlen Gábort, majd a két Rákóczit szolgálta. A lengyelországi hadjárat idején fejedelmi helytartó Erdélyben. 1658 október 11-én választják fejedelemmé Segesváron, miután a török szultántól elfogadja a felajánlott fejedelemséget, vállalva a béke érdekében hogy adót és hadisarcot fizet. Előde II. RÁKÓCZI GYÖRGY nehezen válik meg a fejedelemségtől, fegyverkezik és hadba indul a török ellen. Barcsay Szebenbe szorul vissza. A szászfenesi ütközetben II. Rákoczi György megsebesül, majd Váradon belehal sérüléseibe. A budai pasa győzelme után kivonul Erdélyből. A tatár fogságból visszatért KEMÉNY JÁNOS, elnyeri az erdélyi urak bizalmát, akik nem nézték jó szemmel Barcsay adófizetési sarcait, és trónkövetelőként lép fel. Kemény Jánostól 1661 január 6-án elszenvedett veresége után, Görgényszentimrén lemond a trónról, de ennek ellenére később Kozmatelkén Barcsay emberei meggyilkolják.