BÁTHORI ISTVÁN 1571-1586

1533-ban született. Ifjú éveit FERDINÁND udvarában töltötte, érett korában SZAPOLYAI JÁNOS-hoz csatlakozott. Diplomáciai küldetéseket teljesít. Szapolyai erdélyi vajdává tette. 1563-ban és 1565-ben követként járt Bécsben és JÁNOS ZSIGMOND érdekeit védte. Utolsó bécsi tartozkodása idején börtönbe kerül, két év múlva szabadul. A rendek 1571 május 25-én választják erdélyi fejedelemnek. Öt év múlva, Zsigmond Ágost lengyel király halálakor a lengyel rendek is fejedelmükké, majd királyukká választják. Lengyel királysága idején, Erdély kormányzását kancellárián keresztül gyakorolja, 1577 -ben bátyját BÁTHORI KRISTÓF-ot erdélyi vajdának nevezi ki. Báthori István 1586 ban hunyt el.

Békés Gáspár