BETHLEN ISTVÁN 1630

BETHLEN GÁBOR fejedelem öccse, máramarosi és hunyadi fõispán. Bátyja halála után néhány hónapig BRANDENBURGI KATALIN mellett Erdély kormányzója. 1630 szeptember 28-án fejedelemmé választják, de pár hónap múlva december 1-én lemond a trónról I. RÁKÓCZI GYÖRGY javára. Pár év múlva meggondolja magát s török segítséggel megpróbálja visszavenni Erdélyt, de Szalontánál Rákóczi seregei megállítják.