I. RÁKÓCZI GYÖRGY 1630-1648

RÁKÓCZI ZSIGMOND fejedelem fia, Bethlen Gábor hadvezére. 1630 november 26-án a segesvári országgyûlés választja fejedelemmé. Svéd, francia szövetségesként részt vett a harmincéves háborúban, 1644 -ben hadat viselt III FERDINÁND ellen. 1643-ban a linzi békekötéskor, a hét tiszai vármegyét (Partium ) kapja meg. Felesége LORÁNTFFY ZSUZSANNA. Uralkodása alatt az állam gazdag volt, élénk kereskedelem folyt (só, viasz, méz). Várakat erõsített, templomokat épített. A szombatosok kivételével minden felekezetet támogatott. Soha annyi könyvet nem adtak ki elõtte mint az õ korában. A gyulafehérvári székesegyházban nyugszik, koporsója fölött Medgyesi Pál emlékíró mondott búcsúbeszédet.

Oltárterítő

Pecsét címerrel Pocsaj