II. RÁKÓCZI GYÖRGY 1648-1660

I. RÁKÓCZI GYÖRGY erdélyi fejedelem fia. 1648- tól Erdély fejedelme. Hûbéri fennhatósága alá vonta Havasalföldet és Moldvát. Sikertelen hadjáratot vezetett a lengyel trón elnyerése érdekében, Báthori István örökébe szeretett volna lépni. Közel 10.000 katonát vesztett sikertelen lengyel hadjáratával. 1657- ben. Ezért a Porta szembefordult vele, Gyulefehérvárt elpusztítva megfosztja fejedelmi trónjától. 1658-ban kísérletet tett és újra elfoglalta a trónt, de a török hadak 1660 május 22.-én a szászfenesi csatában szétverték seregét, és annak ellenére hogy hadvezérhez méltóan bátrasn harcolt a csatában, õ maga is belehalt a csatában kapott sérüléseibe.