RÁKÓCZI ZSIGMOND 1607-1608

A Rákóczi család vagyonának megalapózója, a dinasztia elsõ fejedelme. Ifjúkorában MIKSA király szolgálatában vitézkedett a török ellen. Szendrei, majd 1587-ben egri fõkapitány. Részt vett a füleki és szikszói török elleni gyõztes csatákban. Ferhád pasa elleni gyõzelméért bárói címet kapott. 1604 tõl BOCSKAI ISTVÁN híve, Erdély tejhatalmú kormányzója és generálisa. 1607 február 8-án, gyulafehérvári országgyûlés fejedelemmé választja, egy év múlva lemond a hatalomról, Báthory Gábor javára, hogy elkerülje a polgárháborút. 1608-ban hunyt el, a szerencsi református templomabn kõúrnában temették el. Az õ anyagi támogatásával jelent meg Károli Gáspár fordításában a magyar biblia.