Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia és dokumentáció
Frissítve: 2016.03.25.
Dokumentumok, életrajzi művek, tanulmánykötetek, szépirodalmi művek (regények, elbeszélések), útibeszámolók
Tanulmányok, források, cikkek
A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület által kiadott tanulmány- kötetek tartalomjegyzéke letölthető Excel táblázat formájában.
Összeállította Dr. Flórián Csaba
Magyar Rádióban, Magyar Televízióban elhangzott színdarabok, előadások
Verses kötetek a székely vándorról
 
Kőrösi Csoma Sándor főbb művei
Sanskrit, Tibetan-English vocabulary
Sri Satguru Publications; New ed. enlg. & corr. edition (January 1, 1980)
 
Csoma de Kőrös, Alexander: A Grammar of the Tibetan language, in English. Calcutta 1834. I–VII, 1–145. p., Appendix I–VI, 147–204. p., lyth. pag. 1–40.
REPRINT: Collected Works of Alexander Csoma de Kőrös, 1–4. kötet szerk. Terjék József, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.
Online: MTA Tibeti szótár és nyelvtan
Online: Kőrösi Csoma Sándor Archivum honlapján
Cím: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Egyetem jegyzete I. évfolyam részére
Kiadás éve:
Szerző: Kőrösi Csoma Sándor
Cím: Ázsiai levelek és más írások
Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Heller János
Kiadó: Officina Nyomda és Kiadóvállalat
Kiadás éve: 1940
Cím:Buddha élete és tanítása
(The Life and Teachings od Buddha)
Az eredeti indiai kiadás (1957) W.W. Hunter előszavával. Fordította, jelen kiadás előszavát (Kőrösi Csoma Sándor és a tibetológia kezdetei) írta és jegyzetekkel ellátta Bodor András
TÉKA sorozat
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest ill. Filum Kiadó
Kiadások évei: Eredeti: Calcutta 1957; Bukarest: 1972; 1982 (2. jav. kiadás)
Zágoni KCsS Biblio.: 5
Szerző: Kőrösi Csoma Sándor

Cím: Buddha élete és tanításai
A könyv első részében W.W. Hunter angol író Kőrösi Csoma Sándor életét mutatja be. A kötet másik két tanulmánya, Csoma eredeti munkája a buddhizmusról.

A Kritérion Könyvkiadó 1982. évi kötetének magyarországi kiadása!

Kiadó:Filum Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 2002

Cím: Kőrösi Csoma Sándor levelesládája
Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc

MAGYAR RITKASÁGOK sorozat
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1984
Dokumentumok, életrajzi művek, tanulmánykötetek, szépirodalmi művek, regények, elbeszélések), útibeszámolók
Szerző: Eötvös József
Cím:Kőrösi Csoma Sándor Emlékbeszéd (1843. okt. 8-án MTA XX. közgyűlésén)

Pest, 1843. Hartleben, K. 31 p.
Megjelent: Arcképek és programok. Beszédek című kötetben

Kiadó:Helikon-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
Kiadások évei: 1964; 1975
Zágoni KCsS Biblio.:342
Szerző: Széchényi István
Cím: A közjóra való törekedések
A Kőrösi Csoma Sándor síremlékét ábrázoló olajfestmény rézkeretére készített felirat
Széchényi, titkárát Tasner Antalt 1859. augusztus 26-án tájékoztatta, hogy fia Béla Amgliábanajándékba kapta Kőrösi síremlékét ábrázoló képet, és azt a MTA-nak kívánja ajándékozni.
TÉKA sorozat
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadások évei:1859, ill.1981 (Kritérion)
Zágoni KCsS Biblio.:679
Szerző: Orbán Balázs
Cím: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból.
Kovásznától Zágonig III. kötet 156-158
Kiadó: Budapest
Kiadások évei: 1868-1873, majd 1982; 1991 (első erdélyi kiadás füzetekben)
Zágoni KCsS Biblio.:620 
Cím: A Magyar Tudós Társaság' évkönyvei. Hetedik kötet. 1842-1844.
Kiadó: Budán, 1846. A' Magyar Királyi Egyetem' betűivel. 1 t. (Barabás Miklós József nádort ábrázoló acélmetszete), 1 acélmetszetű díszcímlap, 3 lev. XII, 537 l. 1 t. (Kőrösi Csoma Sándort ábrázoló acélmetszet). Kiadói egészvászon-kötésben.
 A kötetben többek között gróf Széchenyi István, gróf Teleki József, Eötvös József, Székács József, Horváth Mihály és Szlemenics Pál írásai találhatók. Külön kiemelendő Eötvös József Kőrösi Csoma Sándorról szóló emlékbeszéde.
Szerző: Jókai Mór
Cím: Eppur si mouve! És mégis mozog a föld!
Kőrösi Csoma Sándor ábrázolása Barkó Pál alakjában
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
Első kiadás éve: 1872; képen látható 1963.
Zágoni KCsS Biblio.: 1020 
Szerző: Kreitner Gusztáv
Cím: Gróf Széchényi Béla Keleti utazása India, Japan, China, Tibet és Birma országokban
1878 márciusában Lóczy Lajos (1849–1920) geológus, földrajztudós tölt egy hónapot Dardzsilingben, és útitársával Kreitner Gusztávval (1847-1893) osztrák térképész, főhadnagy meglátogatja Csoma sírját. Mindketten a gróf Széchenyi Béla (1837-1908), az Akadémiát alapító Széchenyi István fia által vezetett kelet-ázsiai expedíciójának tagjai (1877-80), és az expedícióról külön-külön könyvet írtak. p.
Kiadó: Révai Testvérek Kiadása, Budapest
Kiadás éve: 1882  
Szerző: Duka Tivadar
Cím: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai
Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette dr. Duka Tivadar nyugalmazott törzsorvos, az angol királyi bengáliai hadseregben, a MTA levelező tagja Kőrösi Csoma Sándor arcképével, síremléke rajzával és egy térképpel.
Letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból (pdf)
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Reprint kiadás: Buddhista Misszió kiadásában 1500 példányban
Kiadás éve: 1885 (Reprint 1984)
Zágoni KCsS Biblio.: 109
Szerző: Lóczy Lajos
Cím:A Khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása
Csoma életrajzát, a könyve végén közli (825-865). Mint megemlíti, ezeket a sorokat 1882-ben jegyezte le, jóval azelőtt midőn híre futott, hogy Duka beható kutatásai eredményéül ki fogja adni Csoma életrajzát. Teljes egészében közli, Csoma, Kennedy százados részére megírt önéletrajzát.
Kiadó: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest
Kiadás éve::1886
Zágoni KCsS Biblio.:189
Szerző: Henri S. Landor
Cím: Utazás a rejtelmes Tibetben 253-254. l.
Kiadó: Tolnai Nyomdai Műintézet és kiadóvállalat Rt, Budapet
Kiadás éve:1898  
Szerző: Kuún Géza, góf
Cím: Ismereteink Tibetről
Előadások Körösi Csoma Sándor emlékezetére I.szám, Alkalmi beszéd a MTA. 1900. évi április hó 30-iki Körösi Csoma-ünnepén.
Kiadó: Bp., MTA. 80 l.
Kiadás éve: 1900
Szerző: Mocsáry Béláné
Cím: Keleti utazás. Egyiptom, Szentföld, India, Ceylon. Úti jegyzetek, önéletrajzzal.
Calcuttától Darfzsilingig. 263-294
Kiadó: Budapet
Kiadás éve:1901 (2. bővített kiadás)
Zágoni KCsS Biblio.:606 
Szerző: Benedek Elek
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Nagy Magyarok élete VIII. kötet 62-135. old.
Kiadó:Athenauem, Budapest
Kiadások évei:1907; 1979
Szerző: Sárándy István
Cím: A mesék országában
Kőrösi Csoma Sándor utazása
Benedek Elek Kiskönyvtára 125.
Kiadó: Budapest
Kiadás éve:1911
Zágoni KCsS Biblio.: 1031

MEGVÉTELRE KERESEM!
Szerző: Sven Hedin
Cím: Transhimalája. Felfedezések és kalandok Tibetben.
Fordította Kondor Alfréd
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat.
Kiadó:Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Könyvkiadóvállalata, Budapest
Kiadás éve:1913
Szerző: Vojnich Oszkár
Cím: British India, Burma, a Maláj félsziget és Siam. Úti jegyzetek
Letölthető online pdf formátumban
Kiadó:Singer és Wolfner Budapest
Kiadás éve:1913
Szerző: Toperczer Ákosné
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a teozófia
Teozófiai Füzetek 1.
Kiadó:Bp., 1914, Magyar Teozófiai Társulat
Kiadás éve:
Szerző: Benedek Elek
Cím: Híres erdélyi magyarok. I. sorozat: A két Wesselényi. Kőrösi Csoma Sándor.
Kiadó: A Cimbora képes heti gyermeklap kiadása. Szabadsajtó rt., Satu Mare [Szatmárnémeti]
(Cimbora Könyvtár 2. sz.)
Kiadás éve:1922
Szerző: Dézsi Lajos
Cím: Kőrösi Csoma Sándor élete
Erdélyi arcképek és képek. 73-76.
Kiadó: Minerva rt. Kolozsvár
(Minerva Könyvtár. 5-6. füz.)
Kiadás éve: 1926
Zágoni KCsS Biblio.: 318
MEGVÉTELRE KERESEM!
Szerző: Ligeti Lajos
Cím:Sárga istenek, sárga emberek
Egy év Belső-Mongólia lámakolostoraiban
Kiadó: Királyi Egyetemi Nyomda
Kiadás éve:
Szerző: Erdősi Károly
Cím: Napsütéses Indiában
Úti emlékek. A szerző egyházi író, pápai prelátus négy hónapos utat tesz, melynek során eljut Dardzsilingbe is. Könyvében "A siculo-hungarian sírjánál" címmel ismerteti a székely vándor életét, munkásságát. Egy fotót is közöl könyvében, melynek érdekessége, hogy ezen látható utoljára az 1910-ben felhelyezett díszurna.(229-235. old.)
Kiadó: Szent István-Társulat, Budapest
Kiadás éve: 1927  
Szerző: Szántó György
Cím: A bölcső.
Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza
Kiadó: Dante Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1929
Zágoni KCsS Biblio.:1032 
 
Szerző: Baktay Ervin
Cím: A világ tetején
Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugat-Tibetbe
(101 képpel és két térképpel)
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban
Kiadó: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Könyvkiadóvállalata, Budapest
Kiadások évei: 1930 (1. kiadás); 1934 (3. kiadás borítója a képen)
Zágoni KCsS Biblio.:66
Szerző: Járai István
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
EME 10. Vándorgyűlésének Emlékkönyve
Kiadó: Kolozsvár
Kiadás éve:1932, 46-51. 
Zágoni KCsS Biblio.:124
MEGVÉTELRE KERESEM!
Szerző: Baktay Ervin
Cím:A messzeségek vándora
Kőrösi Csoma Sándor Indiában és Tibetben
Magyar Ifjúság könyvei sorozatban
Kiadó: Budapest
Kiadások évei: 1934; 1960
Zágoni KCsS Biblio.:67 
Cím: Kőrösi Csoma Sándor tibetológiai munkássága
 EME 13. Vándorgyűlésének Emlékkönyve
Kiadó: Kolozsvár 27-42; Különlenyomat is megjelent!
Kiadás éve:1935
Zágoni KCsS Biblio.:193 
Szerző: Németh Gyula
Cím: Kőrösi Csoma Sándor célja
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére, 10. szám
Kiadó: MTA, Budapest, 20 l.
Kiadás éve:1935
Zágoni KCsS Biblio.:203 
Szerző: Maksay Albert
Cím:Kőrösi Csoma Sándor
Erdélyi csillagok. Arcok Erdély szellemi múltjából. I.
Kiadó: Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár
Kiadás éve:1935
Zágoni KCsS Biblio.:192 
Szerző: Halász Gyula
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Öt világrész magyar vándorai. Magyar felfedezők Benyovszkytól napjainkig.
Kiadó: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest
Kiadások évei: 1936; Reprint kiadás: 1993 (Aqua Kiadó)
Zágoni KCsS Biblio.:383 
Szerző: Debreczy Sándor
Cím:Kőrösi Csoma Sándor csodálatos élete
Kiadó:Jókai Nyomda, Sf. Gheorghe
Kiadás(ok) évei:1937; 1942 (Sepsiszentgyörgy)
Zágoni KCsS Biblio.: 96
Szerző: Mezey István

Cím:Az igazi Japán
A szerző, japánkutató (sz. 1895.) Ügyvédi diplomával a zsebében, törökországi tanulmányútján érte a világháború, később orosz fogságba került, 1921-ban Japánon keresztül tért haza, 10.000 magyar társával együtt. Egyik alapítója a Magyar Nippon Társaságnak. 1938-39-ben áll. ösztöndíjjal tanulmányutat tett Japánban és Mandzsukuóban.
A magyar "Bósatu" címmel egy fejezetet szentel Kőrösi Csoma Sándor-kultuszának Japánban (174-179. old)

Kiadó:Magyar Nippon Társaság
Kiadás(ok) évei:1939 (Budapest)
Szerző: Felvinczi Takács Zoltán
Cím:Buddha útján a Távol-Keleten I-II. kötet
Kiadó:Révai , majd Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata
Kiadás éve:1938, 1990
Szerző: Gergely Pál
Cím:Székely világjárók
Kiadó:Az Erdélyi Férfiak Egyesületének, Jancsó Benedek-Társasága kiadványa, Budapest
Kiadás éve:1940
Zágoni KCsS Biblio.:117
Szerző: Cholnoky Jenő
Cím:Kőrösi Csoma Sándor
61 képpel és 14 szövegközti ábrával
Kiadó: Athenaeum Nyomda, Budapest
Kiadás éve:1940
Zágoni KCsS Biblio.:83
Szerző: Gyalui Farkas
Cím: Letűnt világ. Újfalvi Sándor életregénye
(Kőrösi Csoma Sándor diákévei)
Kiadó: Minerva, Kolozsvár
Kiadás éve: 1940
Zágoni KCsS Biblio.: 1019
MEGVÉTELRE KERESEM!
Szerző: Mezőkövesdi Újfalvi Sándor
Cím: Emlékiratai
Sajtó alá rendezte és kiegészítésekkel Közreadta Gyalui Farkas
Itt olvasható Kőrösi testi, lelki és szellemi vonásainak legrészletesebb rajza (Csetri Elek)
Kiadó: Kolozsvár , 101 l.
Kiadások évei: 1941; 1955; 1990
Zágoni KCsS Biblio.: 229 

Szerző: Baktay Ervin
Cím:Háromszéktől a Himalájáig
Kőrösi Csoma Sándor életútja (halálának 100. évfordulójára jelent meg)
Kiadó:Vörösváry Kiadóvállalat, Budapest
Kiadások évei:1942; Átdolgozott kiadások: 1963, 1984
Zágoni KCsS Biblio.:69 
Szerző: Draskóczy László
Cím:Tibet magyar vándora
Missziós Füzetek 100.
Kiadó: Budapest
Kiadás éve:1942
Zágoni KCsS Biblio.:98
MEGVÉTELRE KERESEM!
Szerző: Német Gyula
Cím: Kőrösi Csoma Sándor lelki alkata és fejlődése
EME Emlékkönyve (= Erdélyi Tudományos Füzetek 149.)
Online letölthető (.pdf)
Kiadó:Kolozsvár
Kiadás éve: 1942
Szerző: Tucci, Giuseppe
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
A neves olasz tibetológus, díszdoktorrá avatása alkalmából mondott beszéde a kolozsvári. m. kir. Ferrenc József tudományegyetemen 1942, április 18-án. Fordította dr. Várady Imre pdf letölthető
Megjelent: Hitel, 1942, május, 65-70. p.
Szerző: Laczkó Géza
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Kiadó: Szeged
Kiadás éve: 1942
Zágoni KCsS Biblio.: 1026 
Szerző: Mindszenti Béla
Cím: Szkander Bég álma.
Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza. A szövegrajzok és a borító Fáy Dezső munkája.
Nemzeti Könyvtár 66.
Kiadó: Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest
Kiadás éve: 1942
Zágoni KCsS Biblio.: 1029
Szerző: Baán Forray Zelma
Cím: A vándorló székely csillag
Illusztrálta Sebők Imre.
Kiadó: Palladis Rt., Budapest
Kiadás éve: 1942
Zágoni KCsS Biblio.: 1011
Szerkesztette Felvinczi Takáts Zoltán
Cím: Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás az Egyetemi Könyvtárban
Kiadó: Kolozsvár, (1943.) Minerva. 48 l. Fűzve.
Kiadás éve: 1943
Zágoni KCsS Biblio.:78
 
Szerző: dr. Blaskovich Lajos
Cím: Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja
Kőrösi Csoma Sándor halálának 100. évfordulóján
Kiadó: Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest
Kiadás éve: 1942
Zágoni KCsS Biblio.:78
Szerző: Musnai László
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Halálának századik évfordulóján a romániai magyar nép számára
Kiadó: Aiud-Nagyenyed
Kiadás éve:1943
Zágoni KCsS Biblio.:198 
Szerző: Orosz Imre
Cím: Napkelet felé
Regény Kőrösi Csoma Sándorról
Kiadó: Magyar Népművelő Társaság, Budapest, 96 l.
Érdekes Regények. Röptében a világ körül 82
Kiadás éve: 1943
Zágoni KCsS Biblio.: 1030 
 
Szerző: Timár Ernő
Cím: A magyar őshaza kutatója
Kiadó: Kolozsvár, 23 l.
Kiadás éve: 1943
Zágoni KCsS Biblio.: 224
MEGVÉTELRE KERESEM!
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Világjáró Magyarok 61-92.
Kiadó: Aquincum, Budapest
Kiadás éve: 1945
Zágoni KCsS Biblio.:383 
 
Szerző: Téchy Olivér, Técsői
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus
A Magyar Keleti Társaság Kiadványai Szerkeszti: Takáts Zoltán, dr., Felvinczi.
Kiadó: Bp., (Magyar Keleti T.) 74 l.
Kiadás éve: 1944.  
Szerző: Vajda László
Cím: Nagy magyar utazók
Kőrösi Csoma Sándor
1784-1842
Kiadó:Budapest
Kiadás éve:1951
Zágoni KCsS Biblio.: 1037
Szerző: Vajda László
Cím: Kőrösi Csoma Sándor, a nagy magyar utazó
Borvető Béla: Szkander Bég. Drámai jelenet KCsS életének utolsó napjairól 26-32.
Kiadó:Budapest
Kiadás éve:1952
Zágoni KCsS Biblio.: 1014
Szerző: Újfalvi Sándor
Cím: Emlékiratok a reformkori Erdélyről 1854-1855.
Jékely Zoltán bevezetésével
Kiadó: Budapest
Kiadás éve: 1941; 1955; 1990
 

Szerző:Korda István

Cím: A nagy út
Kőrösi Csoma Sándor életregénye

Kiadó:Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest
Kiadások évei: 1956;1957; 1958 (Móra Kiadó, Bp.) 1968 (IV. kiadás); 1978, 2005
Zágoni KCsS Biblio.:1022 

Szerző: Baktay Ervin
Cím: A messzeségek vándora
Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza
Kiadó: Móra Könyvkiadó, Budapest
Kiadások évei: :1934; 1960
Zágoni KCsS Biblio.:68
 
Szerző:Baktay Ervin
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
A Háromszéktől a Himalájáig című 1942-ben megjelent munka új adalékokkal kiegészített, lényegesen átdolgozott kiadás. A könyvborítón Bócz István: Kőrösi Csoma Sándor a zanglai lámakolostorban.
Kiadó: Gondolat Könyvkiadó, Budapest
Kiadások évei: 1962 (1. kiadás); 1963 (II. kiadás - borítója a képen!);
1984 (3. kiadás)

Zágoni KCsS Biblio.:70; 1134
Szerző: Mezey István
Cím: Kelet magyar vándorai
A magyar "Bosatu" Kőrösi Csoma Sándor
Búvár Könyvek 38.
Kiadó:Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1963
Zágoni KCsS Biblio.:603
Szerző: Simon István
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
A virágfa árnyékában. Tanulmányok, kritikák, cikkek 1953-1963
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1963
Zágoni KCsS Biblio.:656 
Szerző: Szilágyi Ferenc
Cím: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja
Kőrösi Csoma Sándor kiskönyvtár 1.
Kiadó:Akadémiai Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve:1966 (2. kiadás)
Zágoni KCsS Biblio.:213 
Szerző: Kara György
Cím:Kőrösi Csoma Sándor
A múlt magyar tudósai sorozat
Normantas Paulius könyvében is olvasható
Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiadás éve:1970
Zágoni KCsS Biblio.:128 
Szerző: Terjék József (szerk.)
Cím:Tudósítások Kőrösi Csoma Sándorról
Válogatás Tudományos Gyűjtemény és Tudománytár folyóiratokban megjelent híradásokból 1820-1837
Kiadó:Kőrösi Csoma Sándor Társaság, Bp.
Kiadás éve: 1971
Zágoni KCsS Biblio.:216
Szerző: László-Bencsik Sándor
Cím: Kőrösi Csoma Sándor Tibet kapujában
Nagy Magyarok idegenben. 24-33.
Kiadó: Móra Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve:1971
Zágoni KCsS Biblio.:567 
Szerző: Duka Tivadar
Cím: Life and works of Alexander Csoma de Kőrös
A ngol nyelven
Bibliotheca Himalayica
Kiadó: Manjusri Pub. House
Kiadás éve: 1972
Cím: Essay towards a dictionary, Tibetan and English Angol nyelven
Bibliotheca Himalayica
Kiadó: Manjusri Pub. House
Kiadás éve: 1973
Szerző: Edmond Székely Bordeaux
Cím:Pilgrim of the Himalayas: Life and works of the discoverer of Tibetan Buddhism (Himalája vándora)
Angol nyelven
Kiadó: Academy Book, San Diego, California
Kiadás éve: 1974
Zágoni KCsS Biblio.: 212

Szerző: Terjék József
Cím: Kőrösi Csoma Sándor dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben
Duka Tivadar munkálkodása KCsS emlékezetéért.
Duka Tivadar hagyomány-tisztelete; Duka Tivadar élete; csoma hiteles életének bemutatása; M.S. Malan levelei Duka Tivadarhoz; Duka Tivadar Csoma Alapítványa; A Csoma-szekrény felállítása (21-68)
Kőrösi Csoma Sándor életútja.
Levéltári források Csoma életéhez; Mutató a levéltári forrásokhoz; Kortársi visszaemlékezések; Korabeli sajtóvisszhang; KCsS életének kronológiája; KCsS műveinek bibliográfiája; Csoma emlékezete (137-202)
Mellékletek a Kőrösi Csoma dokumentumokhoz. Jegyzetek; Rövidítések; Tibeti nevek átírása; Felhasznált irodalom; Az Illusztrációk forrása (203-226)
Keleti tanulmányok 1.
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
Kiadás éve:1976
Zágoni KCsS Biblio.: 217; 221; 222; 714
Szerző: MTA
Cím:Collection of Tibetan mss. and xylographs of Alexander Csoma de Kőrös Kőrösi Csoma Sándor tibeti vonatkozású dokumentumai az Akadémiai Könyvtár gyűjteményében
Angol nyelven
Keleti tanulmányok 3.
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
Kiadás éve:1976
Zágoni KCsS Biblio.:218
Cím: Csoma de Kőrös, a dedicated life
Kőrösi Csoma önfeláldozó élete
Kiadó: Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi
Kiadás éve:1977
Zágoni KCsS Biblio.:179
Szerző: Lengyel Dénes
Cím:Kossuth Lajos öröksége
(Mondák a XVIII. és XIX. századból)
Szentül fogadom, s fogadásom becsülettel megtartom. Kőrösi Csoma Sándor, az Ázsiai Társaság tiszteletbeli tagja (254-259)
Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve:1970
Zágoni KCsS Biblio.:1977
 
 
Szerző: Szilágyi Ferenc
Cím: Így élt Kőrösi Csoma Sándor
Ifjúsági életrajzi regény
Kiadó: Móra Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1977 (II. kiadás)
Zágoni KCsS Biblio.:1034
Szerző: Bottyán János
Cím: Hitünk hősei. 173-183.
A tibeti kultúra első európai tudósa 173-184.
Tóth B. László rajzával
Kiadó: Budapest
Kiadás éve:1978
Zágoni KCsS Biblio.: 288
Szerkesztette: Ligeti Lajos
Cím:Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium: Held at Mátrafüred, Hungary, 24-30 September, 1976
Tanulmányok angol, német, francia, orosz nyelven
Bibliotheca orientalis Hungarica 23.
Kiadó: Akadémiai Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve:1978
Zágoni KCsS Biblio.: 952

Szerző: Benedek Elek
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Nagy Magyarok élete válogatás,47-120. old.
Online elérhető
Kiadó:Gondolat, Budapest
Kiadás éve: 1907, 1979
 
Szerző: Csetri Elek
Cím: Kőrösi Csoma Sándor indulása
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: 1979
Zágoni KCsS Biblio.:91
Szerző: Benedek István
Cím:Mandragóra (I. Tibet - II. India) Kultúrtörténeti tanulmány, különös tekintettel a varázslásra és gyógyításra
Székely tudós, magyar őshaza, tibeti szótár I. kötet. 70-101. old.
Kőrösi Csoma a gyógyitásról I. kötet. 227-233. old.
Kiadó:Gondolat Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve:1979
Szerző: Szabó T. Attila
Cím: Ábránd és valóság. Az ember és a kutató Kőrösi Csoma Sándor arcképéhez
Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek IV. köt. 582-597
Kiadó:Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: 1980
Zágoni KCsS Biblio.:211 
Szerző: Hirendranath Mukerjee
Cím:Hermit-hero from Hungary, Alexander Csoma de Koros, the great Tibetologist Bevezetőt írta Vértes János
Kiadó:Light & Life Publishers, New Delhi
Kiadás éve: 1981
Zágoni KCsS Biblio.: 196; 754
 
 
Szerző:Dávid Antal
Cím: A szolgadiák
Regény Kőrösi Csoma Sándor gyermek- és ifjúkoráról
Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás éve: 1983
Zágoni KCsS Biblio.: 1016 
 
Szerző: Jakabos Ödön
Cím: Indiai útinapló Kőrösi Csoma sándor nyomában
Utószó Gálfalvi György
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: 1983
Zágoni KCsS Biblio.: 1446 
 
 Szerző: Zágoni Jenő
Cím: Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: 1984
 
Szerző: Baktay Ervin
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Kiadó: Gondolat, Budapest
Kiadás éve: 1984 (3. kiadás)
Szerző: Ferenczy Éva
Cím:Kőrösi Csoma Sándor élete képekben
A rajzokat Ferenczy Éva készítette, megjelent KCsS születésének 200. évfordulójára, 100 (!) példányban.
Kiadó:Buddhista Misszió
Kiadás éve:1984
 
 
Szerző: Csetri Elek
Cím: Kőrösi Csoma Sándor
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: 1984
Szerző: Hirendra Nath Mukerjee
Cím:Alexander Csoma de Körös, The Great Tibetologist - Hermit Hero from Hungary
Kiadó:   Sterling Publisher Private Limited, New Delhi
Kiadás éve: 1984
 
Közzéteszi: Terjék József
Cím:Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról
Levelek, okiratok, emlékezések
Kiadó:   Kőrösi Csoma Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
Kiadás éve: 1984
Szerző: Wojtilla Gyula
Cím:Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke
Magyar, angol nyelven
Kiadó:MTA Budapest
Kiadás éve: 1984
Szerző:
Cím:Tibetan studies: Being a reprint of the articles contributed to the Journal of the Asiatic Society of Bengal and Asiatic researches (Collected works of Alexander Csoma de Kőrös)
Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 1984
Szerkesztette: Ligeti Lajos
Cím:Tibetan and Buddhist studies commemorating the 200th anniversary of the birth of Alexander Csoma de Kőrös
Tanulmányok angol, francia, német nyelven
Bibliotheca orientalis Hungarica
Kiadó: Akadémiai Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 1984
 
Szerző: Estéli József- Hetényi Ernő
Cím: Kőrösi Csoma Sándor dokumentáció
Kiadó: Megjelent a Buddhista Misszió támogatásában a Misszió házinyomdájában, 500 példányban
Kiadás éve: 1984
Zágoni KCsS Biblio.: 116 
Szerző: Rákosné Ács Klára
Cím: Vallanak a betűk
Személyiségek és életutak pszichografológiai megközelítése

Szilágyi Ferenc tanulmánya Rákosné Ács Klára írásai alapján 326-340. old
Kiadó:Magvető Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 1985
Szerző: Oláh László
Cím:Kelet az ezerarcú óriás
Az igazi Kőrösi Csoma Sándor 362. l.
Kiadó:Stephen Vörösváry Weller Publishing CoLtd-Toronto Canada alapján itthon kiadta a Pátria Könyvek
Kiadások évei:1986 (1990)
 

Szerző: Sárosi Ervin

Cím: Zarándokúton Nyugat-Tibetben
Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1986
 
Szerző: Szilágyi Ferenc
Cím: Kőrösi Csoma Sándor élete nyomában
Kiadó: Gondolat Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1987

Szerző: Újfalvi Sándor
Cím: Emlékiratok
A szöveget Benkő Samu és Ugrin Aranka gondozta, a jegyzeteket Ugrin Aranka írta, a bevezető BenkőSa mu munkája. A képeket Cseh Gusztáv és Deák Ferenc készítette
Kiadó:Szépirodalmi Kiadó, Budapest
Kiadások évei: 1941; 1955 1990
Cím: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv
Szerkesztette Fábián Ernő és munkatársai Gazdáné Olosz Ella és Gazda József
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 1992
 
 
Szerző: Galántha H. Judit
Cím: Fehér hegyek, kék pipacsok
Kőrösi Csoma Sándor nyomában
Kiadó: NIS Kiadó, Kolozsvár
Kiadás éve: 1992
Szerző: Szilágyi Ferenc
Cím: "Bölcsőjét kereste a magyarnak..."
Így élt Kőrösi Csoma Sándor
javított, bővített kiadása 1977
Megjelent Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulójára
Kiadó: Orient Press, Budapest
Kiadás éve: 1992
Szerző: Rosta Erzsébet - Rábai Attila
Cím: Csalo! Csalo!
Autóval a Bengáli-öbölig
Letölthető online pdf formátumban
Kiadó:Könyv- és Zeneműkiadó, Budapest
Kiadás éve:1992
Szerkesztette: Balázs Dénes
Cím: Magyar utazók lexikona
 Kőrösi Csoma Sándor címszót írta Kubassek János
Kiadó:Panoráma, Budapest
Kiadás éve:1993
Cím: Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain
Szerkesztette Fábián Ernő
Tartalom  xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 1993
Szerző: Kubassek János
Cím: Magyar utazók Ázsiában
Háromszéktől Himalájáig, Kőrösi Csoma Sándor 33-42. old
Távoli Tájak Magyar Utazói sorozat. Sorozatszerkesztő Balázs Dénes
Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve:1993
Cím: A szolgadiák
"Vegyetek példát egy árva fiún"
Emlékünnepség Szécsényben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján 1992. szeptember 25.
Csetri Elek, Bethlenfalvy Géza, Terjék József és Kubassek János előadásai.
Kiadó: Szécsényi Városi Önkormányzat
Kiadás éve:1993
 
Szerző: Szilágyi Ferenc
Cím: Tisztelet adás Kőrösi Csoma Sándornak
Kiadó: Buddhista Misszió kiasásában a Misszió házinyomdájában
Kiadás éve: 1994
Cím: Kőrösi Csoma Sándor a lélek tükrében
Szerkesztette Szász Tibor András
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 1996
 
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: Kőrösi Csoma Sándorral Nagyenyedtől a Himalájáig
Kiadó: Bethlen Gábor Könyvkiadó, Sopron
Kiadás éve: Francia kiadás 1992; a magyar fordítás 1996
Szerző: Herendi Gábor
Cím: Kelettől keletre. India taxiból
Kiadó: n.n. Veszprém
Kiadás éve: 1997
Cím: Kőrösi Csoma Sándor szellemútján
Szerkesztette Gazda József
Tartalom  xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 1998
 
 
Szerző: Bernard Le Calloc'h

Cím: Új adatok Kőrösi Csoma Sándorról

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás éve: 1998
 

Szerző: Bíró József
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a szabirok
Hétezeréves szabír-magyar szimbólumok
Itt megrendelheted: http://www.magyarhaz.hu/reszletes/korosicsoma.htm 
Kiadó: A Magyar Közírók Nemzeti Közössége, Budapest
Kiadás éve: 1998
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és tudományos műhelyeink
Szerkesztette Gazda József
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 1999
Szerző: Dr. Kubassek János

Cím: A Himalája magyar remetéje
Kőrösi Csoma sándor életútja
A könyv ismertetése

Kiadó: Magyar Õstörténeti Kutató és Kiadó Kft., Budapest
Kiadás éve: 1999, második bővített kiadás 2003
Szerző: dr. Vajna Zoltánné született Tüzes Lenke
Cím: Kőrösi Csoma Sándor élete képzőművészeti alkotások tükrében
Készült KCsS születésének 215. évfordulójára
Kiadó:
Kiadás éve:1999
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete
Szerkesztette Gazda József
Tartalom  xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2000
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: Kőrösi Csoma Sándor útinaplója 1819-1831
Kiadó:Püski
Kiadás éve:2000
Szerző: Müllner András
Cím:Kőrösi Csoma Sándor
Kiadó:József Attila Kör (JAK füzetek - 112), Kijárat Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 2000
Szerző: Bodnár László
Cím:Az egyarcú Tibet
Kiadó:Bodnár és Tsa Geográfus Bt, Vámospércs
Kiadás éve: 2000
Összeállította: Csiffáry Gabriella
Cím:Talán eltűnök hirtelen...
Magyar politikusok, művészek, tudósok búcsúszavai

Toldy Ferenc emlékbeszéde Kőrösi Csoma Sándor felett, 1842. július 25.én, az Akadémián
Kiadó:Atheneum
Kiadás éve: 2000
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar történelem útjai
Szerkesztette Gazda József
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2001
 Szerző: Kovács Sándor

Cím: Zarándokúton Indiába

Kiadó: Székelyudvarhely
Kiadás éve: 2001
Szerző: Normantas Paulius
Cím:Kőrösi Csoma Sándor valóságos és álombeli útján
Tartalmazza Kara György: Kőrösi Csoma Sándor életpályája c. tanulmányt
Kiadó:Magyar Fotógráfiai Múzeum és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Kiadás éve: 2001
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mítoszaink
Szerkesztette Gazda József
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2002
Szerző: Cseh Gusztáv
Cím: PANTHEON avagy képes csarnoka Hatvan Főembernek
Benkő Samu bevezetőjével, K. Jakab Antal képeket kísérő szövegével
Kiadó: Korunk Baráti Társaság, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár
Kiadás éve: első kiadás 1988; A képen a 2002. évi gyűjteményes kiadás
 
Szerző: Marczell Péter

Cím: A valósabb Kőrösi Csoma - képhez
Adatok, terepvizsgálatok, találkozások

Kiadó: Püski, Budapest
Kiadás éve: 2003
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv
Szerkesztette Gazda József
Tartalom  xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2003
Szerző: dr. Kubassek János
Cím: A Himalája magyar remetéje
Kőrösi Csoma Sándor életútja kortöténeti és földrajzi háttérrel
Második, átdolgozott és kibővített kiadás
Kiadó: Panoráma, Budapest
Kiadás éve: 2003
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a magyar keletkutatás
Szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2004
Földrajzi Múzeumi Kiadványok
A színvonalas, tartalmas magyar utazókról szóló tudományos folyórat. Rendszeresen közöl cikkeket, tanulmányokat Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatban.
Kiadó:Magyar Földrajzi Múzeum, Érd

Szerző:Korda István

Cím: A nagy út
Kőrösi Csoma Sándor életregénye

Kiadó:Kritérion Könyvkiadó, Kolozsvár
Kiadások évei: 1956;1957; 1958 (Móra Kiadó, Bp.) 1968 (IV. kiadás); 1978, 2005
Zágoni KCsS Biblio.:1022 
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és kelet népei
Szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2005
Szerző: Lorand Gaspar
Cím: Boldog Arábia és más útijegyzetek
A szerző
1925-ben született Marosvásárhelyen, a kortárs francia költészet egyik legjelentősebb alkotója (orvosként). Francia fordításból megjelent kötete Hazatérései Erdélybe útijegyzeteivel kiegészítve.
Kiadó:Koinónia, Kolozsvár
Kiadás éve: 2005
Szerző: Pardi Anna
Cím: Eltűnt ideák nyomában
A szerző esszéjével Kőrösi Csoma alakját varázsolja közénk. Kőrösi Csoma Sándor őshaza-keresésében a magunk útkeresésére ismerhetünk. S a vágy, mely eddig is sokunkban élt: egyszer tisztelegni Csoma Sándor sírja előtt Dardzsilingben, Pardi Anna remekét olvasva újult erővel fogalmazódik meg bennünk.
Kiadó:Kairosz, Budapest
Kiadás éve: 2005
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: Kőrösi Csoma Sándor naplója II. rész, 1835-1842
Kiadó:Püski, Budapest
Kiadás éve: 2005
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: Orvostörténeti tanulmányok
Tanulmányok: William Moorcroft orvosi tevékenysége Ladakhban és Kasmírban, Újabb adatok Kőrösi Csoma Sándor betegségének ismeretéhez, Campbell Kőrösi barátja, Horace Wilson és Kőrösi, Duka Tivadar Kőrösi életrajzírója.
Kiadó:Magyar Orvostörténelmi Társaság, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Kiadás éve: 2006
Cím: Kőrösi Csoma Sándor test és lélek a keleti kultúrákban
Szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2006
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és keleti hagyományaink
Szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület,
Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2007
 
Cím: ALEXANDER CSOMA DE KOROS Vol.1-2. Csoma Korosi's Planet P. J. Marczell (Monograph Series No.XLV & XLVI)

Vol. I. Csoma Korosi's Planet: Foreword. Preface. Introduction. A short overview of Csoma's life and achievements. Acknowledgements. 1. William Moorcroft's ad hoc secretary. 2. William Moorcroft's pioneering memorandum. 3. Csoma Korosi's Zanskari guides in Tibetan learning. 4. Dr. Gerard's plan with Csoma for a pilgrimage. 5. Csoma Korosi's intervention between Hodgson and turnour. 6. Extracts from letters by Csoma Korosi published in his lifetime but omitted in his collected works. 7. Csoma, the librarian, and his lower Saxon background. 8. Pia Memoria : Alexander Csoma Korosi, Dr. Theodore Duka and Sir Aurel Stein. 9. Csoma Korosi's pseudonym. 10. Csoma Korosi : Himalayan hermit or nationalistic activist? 11. Bodhisattva Csoma Korosi : myth or reality? 12. The cult of Csoma and politics. Appendix: the most consequential agents in Csoma's cult, their background and effects on the hero's image. Bibliography. Addendum : The Tibetan MSS of the Malan bequest in the Bodleian Library and their relation to the life and works of Csoma Korosi. Index.
Vol. II. British-Indian Source Documents

Kiadó: The Asiatic Society, Kolkata
Kiadás éve: 2007
Szerző: Sári László
Cím: A Himalája arca
A kanami kolostor leírása
Kiadó: Kelet Kiadó
Kiadás éve: 2007
Szerző: Bangha Imre
Cím: Mítoszok és otthonok
 
Kiadó: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda
Kiadás éve: 2007
Szerző: Sylvain Jouty
Cím: Celui qui vivait comme un rhinocéros
Alexandre Csoma de Kőrös (1784-1842),
le vagabond de l'Himalaya
Aki úgy élt, mint egy rinocérosz. Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842), a Himalája vagánya címmel jelent meg Sylvain Jouty francia író 340 oldalas regénye
Kritika olvasható a Múlt-kor honlapján
Kiadó: Fayard
Kiadás éve: 2007
Cím: Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark - Tar
 
Kiadó: Buddhista Meditációs Központ
Kiadás éve: 2008
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: Az örök peregrinus
Kőrösi Csoma Sándor életútja korabeli grafikákon és mai fényképeken
Kiadó: Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete
Kiadás éve: 2009
Cím: Kőrösi Csoma Sándor - Jelek térben és időben
Tanulmánykötet, szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2009
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és az út
Tanulmánykötet, szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2010
Cím: Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága
Tanulmánykötet, szerkesztette Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2011
Szerző: Ligeti Róbert
Cím: Napkelet vándora
KCsS élete gyermekeknek, olvasókönyv kisiskolásoknak
Kiadó: olvassmagadnak kft
Kiadás éve: 2011
Cím: Kőrösi Csoma Sándor kultúrák keresztútján
Tanulmánykötet, szerkesztette Gazda József, Peti Botond és Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2012
Cím: Kőrösi Csoma Sándor- Lelki élet, vallásosság
Tanulmánykötet, szerkesztette Gazda József, Szabó Etelka
Tartalom xls formátumban letölthető
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve: 2013
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: A nagy székely vándor
Kőrösi Csoma Sándor életútja fényképeken, metszeteken. Egy történeti kutatómunka, mely számos csoma életére vonatkozó tévedést eloszlat.
Kiadó: Gróf Klebelsberg Kiadó, Bécs
Kiadás éve:2013
Cím: Kőrösi Csoma Sándor - Mi a Magyar
Tanulmánykötet, szerkesztetteFerencz Attiláné Szőcs Éva, Gazda József és Szabó Etelka
Tartalom
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve:2014
Cím: Kőrösi Csoma Sándor Az igazság keresése
Tanulmánykötet, szerkesztetteFerencz Attiláné Szőcs Éva, Gazda József és Szabó Etelka 
Tartalom
Kiadó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös
Kiadás éve:2015

 

Tanulmányok, források, cikkek (feltöltés alatt....)
Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor emberi arca in: Csetri Elek Erdély az ébredő Európában, Kritérion, Kolozsvár, 2009. 93. -106. old.
Csetri Elek: Adalékok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához. In: Csetri Elek Eirópa és Erdély, Kritérion, Kolozsvár, 2005, 311-322. old.
Csetri Elek: Iratok Kőrösi Csoma Sándor göttingai tanulmányútjához. in: Csetri Elek Erdély az ébredő Európában, Kritérion, Kolozsvár, 2009.323-331. old.
Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor nyugati útlevele in: Csetri Elek Erdély az ébredő Európában, Kritérion, Kolozsvár, 2009. 332-340 old.
Csetri Elek: Kőrösi és az Akadémia in: Csetri Elek Erdély az ébredő Európában, Kritérion, Kolozsvár, 2009. 341-358. old.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Versek, novellák, dráma
Szerző: Ligeti Ernő
Cím: Dardzsiling. Elbeszélés
Megjelent a Vonósnégyes cimű kötetben. 34-41. ill.
Pásztortűz 1929/XV 1. jan. 13 2-4 old.
Kiadó:
Kiadás éve:
Zágoni KCsS Biblio.:1028 
MEGVÉTELRE KERESEM!
 
Szerző: Juhász Gyula
Vers címe: Ének Kőrösi Csomáról
Megjelent:Magyarság, IV. 1923. majd
Összes művek Versek. II. Budapest 1963, 309-310; ill. 1979 kiadás 518. old.

Zágoni KCsS Biblio.:993
Szerző: Áprily Lajos
Vers címe: A zarándok. Kőrösi Csoma Sándor emlékének 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadványa
Megjelent:A Láthatatlan írás című kötetben, Kolozsvár, 1934
A kor falára. Válogatott versek, Bp., 1967, Bartha László a zarándok könyvillisztrációjával
Zágoni KCsS Biblio.:937 ; 1034
 
Szerző: Robert Browning
Vers címe: Dardzsillingi sír fölött
Grammarian (= Nyelvtudós) c. verse Weöres Sándor fordításában a Magyar Nemzet 1942. április 24-i számában jelent meg, Dardzsilingi sír fölött címen.
Szerző: Farkas Árpád
Vers címe: Kőrösi Csoma Sándor
Megjelent: Kapuállító (Antológia), Sepsiszentgyörgy 1969 55
Jegenyekör, Versek, Dacia KÖnyvkiadó, Kolozsvár 1971, 44-46. old.
Zágoni KCsS Biblio.: 987
Szerző: Magyari Lajos
Vers címe: Csoma Sándor naplója
Megjelent: Kapuállító (Antológia), Sepsiszentgyörgy 1969 137-44
Zágoni KCsS Biblio.: 999
Szerző: Magyari Lajos
Cím:Csoma Sándor naplója. Poéma.
Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás év: 1970
 
Szerző: Váci Mihály
Vers címe: Kell lenni valahol egy őshazának. Ének Kőrösi Csoma Sándorról
Megjelent: Szászhúszat verő szív. Válogatott versek 1955-1970. Magvető, Budapest. 1971; 1973; 1975; 1976; Összegyűjtött művei, 1979
Zágoni KCsS Biblio.: 1010
Szerző: Marsall László
Vers címe: Kőrösi Csoma Sándor
Megjelent: Vízjelek, Budapest, 1970
Zágoni KCsS Biblio.: 1006
Szerző: Lászlóffy Aladár
Vers címe: Kőrösi Csoma Sándor; Tibeti kantáta
Megjelent:A következő ütközet. Versek, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1974, 18. és ...hogy kitudodjék a világ. Válogatott versek Budapest. 1980, 181-182
Zágoni KCsS Biblio.: 998
Cím:Csoma Sándor naplója. Poéma.
Angol, orosz, francia, japán, német, román és magyar nyelven.
Fordította Kádár László, Takács Lajos, Tivadar Gorilovics, Marc Delouze, Siotsi Hikaya, Ilie Ivanus.
Kádár László kiadása, Debrecen
Kiadás éve:1976
Zágoni KCsS Biblio.: 1003
 
Cím:Csoma Sándor naplója. Poéma.
Pótfüzet Csoma Sándor naplója című kötet hétnyelvű kiadásához, hindi nyelven. Fordította Aradi Éva
Zágoni KCsS Biblio.: 1004 
Kádár László kiadása, Debrecen
Kiadás éve:1977
Cím:Csoma Sándor naplója. Nyolcnyelvű minikönyv
Szerkesztette Kádár László. Megjelent angol, orosz, francia, japán, német, román, magyar és hindi nyelven
Kádár László kiadása, Debrecen, Alföldi Nyomda
Kiadás éve:1978
Zágoni KCsS Biblio.: 1005
Szerző:Király László
Vers címe: Kőrösi Csoma Sándor útja
Megjelent:Janicsártemető. Válogatott versek Magvető Könykiadó, Budapest. 1983, 24-25.
Zágoni KCsS Biblio.:
Szerző:Cseres Tibor
Cím: Rokonkereső Filmtörténet Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal és Vámbéry Ármin emlékének
Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1990
Szerző: Szőke István Atilla
Verses kötet címe: A végtelenség vándora
Kiadó: Ősi Örökségünk Alapítvány, Budapest
Kiadás éve: 2002
 
Rádióban elhangzott hangjátékok, színházi előadások
Szerző: Baktay Ervin
Cím:Kőrösi Csoma Sándor. Hangjáték
Rendező: Barsi Ödön. Személyek: Kőrösi Csoma Sándor - Baló Elemér; Hegedüs - Bodnár Jenő; Campbell - Kürthy György; Huszein - Gárday Lajos; Jakub - Balázs Samu; Ventura - Vándory Gusztáv; Aliard - Bazsay Lajos; Badruddin - Csergő István; Haliba - Tassy András; Moorcroft - Toronyi Imre; Rám-Szingh - Kovrig Emil; Tszetan - Homonnay Rezső; Putszog - Fülöp Sándor; Kennedy - Kézdi Kovács Antal; Gerard - Boray Lajos = RÉ XIV(1942)16(ápr. 17.) 20.
Elhangzott: 1942. ápr. 23. 19,40-21,40 óra között; Budapest. I. Rádió, Keleti újság c. rádióműsor; majd 1974. júl. 10-én (RTVU 1974. júl. 8-14)
Zágoni KCsS Biblio.: 1012;947
Szerző:Kalmár György
Cím: Én vagyok a dalai láma.
Előadás a Magyar Televízióban. MTV1; 1981. június 26-án.
Zágoni KCsS Biblio.: 967
Szerző: Földi István
Cím: Kőrösi Csoma Sándor színmű öt képben
Bemutatták Dombóváron 1955-ben.
Kézirat a sepsiszentgyörgyi Múzeum Könyvtárában
Megjelent: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv, 1992., 273 old.
Kiadó:
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös 
Zágoni KCsS Biblio.: 1018 
Szerző: Sombori Sándor
Cím: Kőrösi Csoma Sándor Dardzsilingben
Megjelent: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv, 1992., 29 old.
Kiadó:
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös   
Szerző: Búzás Csilla – Orsolya
Cím: Dardzsiling-Jelzőtábla (monodráma)
Megjelent: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv, 1992., 41. old.
Kiadó:
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös 
Szerző: Szilágyi Ferenc
Cím: A zarándok
Dráma két részben, Kőrösi Csoma Sándor életéből.
Megjelent: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv
,
1992., 224 old.
Kiadó:
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös 
Szerző: Bernard Le Calloc'h
Cím: Párbeszéd a hegyen
Dialógus négy képben.
Megjelent: Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv, 1996., 159. old. 
Kiadó:
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös 
Szerző: Cseres Tibor
Cím: Rokonkereső
Filmtörténet Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal és Vámbéry Ármin emlékének.
Megjelent: Tiszatáj XXV (1971) 11. szám (987-1023) és 12. szám 1080-1116
Cseres Tibor: Foksányi szoros - Rokonkereső - Ezüstpajca; Cseres Tibor munkái sorozat, 1990, Szépirodalmi Könyvkiadó, 229-372 old.
Zágoni KCsS Biblio.:1015 
    
Tér-Idő - "Feje felett a vén, szent Himalája" -
Csoma Sándor nyomában

Szerkesztő: Lukácsi Béla
Oszkai Rita műsora

Részlet Körösi Csoma Sándor a Nagyenyedi Kollégium Patrónusaihoz írt leveléből, mely 1820. december 21én kelt, Teheránban
"látván, mennyire különbözzék nemzetünk mind nyelvére, mind characterére, mind öltözetére nézve minden más európai nemzetektől; micsoda nagy bizonytalanság uralkodjék az egész tudós világban, nemzetünk eredeti lakhelye, elszármazása, régibb történetei, nyelvünk más nemzetek nyelvével való atyafisága felett; () elindultam nemzetem eredete felkeresésére. - Az ég megáldotta lépéseimet. Több rendbéli sor hegyeket, nagy vizeket, tengereket és míveletlen nemzeteket, egészségemnek legkisebb változása nélkül, seholt semmi veszedelmet nem szenvedvén, már meghaladtam, - és a történetek ezen nagy hazájában annyira bejöttem, hogy már több mint két holdnapja Persiának residentialis városában, Teheránban mulatok, s nagy reménységem vagyon, hogy ha valami nagy szerencsétlenség nem ér () rövid idő alatt megbizonyítom, hogy nem helytelen fundamentumon épült az én meggyőződésem."

1. rész Kőrösi Csoma Sándor, az utazó Adásnap Kossuth Rádió 2011.02.23 23:33 26'
"Nagyenyeden egy nyomtatott magyar passussal láttam el magamat, hogy avval bizonyos üzleti ürügy alatt Bukarestbe, Oláhországba mehessek, s biztosítván a nagy-szebeni katonai parancsnok aláírását is, 1819. évi november hó utolsó napjaiban a hegyeken át Oláhország határára léptem." - gy indult Csoma Sándor 12 000 km-esnek szánt útja Kőrösről Darjeelingig.

2. rész: Kőrösi Csoma Sándor, a nyelvész Adásnap: Kossuth Rádió 2011. február 24.
"A liberális tudományok között legkedveltebbjeim voltak a nyelvészet, a földleírás és a történelem. Igaz, hogy hittani tanulmányaim hazámban tisztességes életpályára készítettek elő, de hajlamom a fennemlített tudományok fele ösztönzött és arra késztetett, hogy tágasabb tért keressek behatóbb mívelésök végett." - Tizenhárom élő és holt nyelv ismeretével a tarsolyában indult útnak, de maradt még tanulni való

3. rész: Kőrösi Csoma Sándor, a tibetológia megalapítója Adásnap: Kossuth Rádió 2011. február 25.
"Zanskarban való idözésem alatt ezen értelmes Lámának ügyes útmutatása folytán, nyelvtanilag megtanultam a tibetit, s megismerkedtem azon irodalmi kincsek néhányával, melyek 320 vaskos nyomtatott kötetben foglaltak, s mely kötetek az összes tibeti tudományosság- és vallásnak alapját képezik (...) Ezen óriási művek és tanulmányok jegyzékét lemásoltattam, ugyanazon rendben, a mint azokat említve találjuk a nyomtatott tartalomjegyzékben. Minden munka vagy értekezés sanskrit és tibeti czímmel kezdődik és a szerző vagy fordító és azon hely megnevezésével végződik, a hol az illető szerző élt, vagy a fordítás eszközöltetett. Mivel pedig több sanskrit és tibeti szógyűjtemény létezik: magammal hoztam a legterjedelmesebbnek másolatát, mely 154 levélből áll, hat sorral minden lapon." - Csoma munkája tárta fel a nyugati ember számára először Tibet irodalmát és a buddhista kultúrát.

4. rész: Csoma utóélete Adásnap: Kossuth Rádió 2011. február 26.
Első követője és életrajzírója, Duka Tivadar, a szabadságharc katonaorvosa, aki hányatott sorsának köszönheti, hogy Indiában Csoma nyomába indulhatott. Egyebek mellett az ő érdeme, hogy lajstromozta egy Csomától származó, tibeti nyelvű és tárgyú kéziratokat tartalmazó láda tartalmát. Az örökség feldolgozását egy emberöltővel később Baktay Ervin, az eredetileg festőművésznek indult indológus folytatta, aki 1928-ban végigjárta a Csoma által felkeresett főbb helyeket, s mindenütt emléktáblát helyezett el. S azóta Baktay nyomán járnak Kőrösi nyomában Háromszéktől a világ tetejéig.

Kőrösi Csoma Sándor I-II
Dokumentum jellegű diafilm a nagy kutató életéről. Ellenőrizte Ligeti Lajos akadémikus.
A diafilm PowerPoint formátumban letölthető
Magyar Diafilmgyártó Vállalat. Budapest, 1963