Szobrok, domborművek, emléktáblák,
Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő intézmények világszerte
A fotók folyamatos feltöltés alatt!!
Te is küldhetsz egy fotót!
florian.csaba@gmail.com
Helységek szerint
ALEPPÓ (Szíria)
A Központi Bazár terüetén, a Khan Al-Mahhassin épületén, az osztrák származású Pohle család egykori otthonának falán magyar és arab nyelvű emléktábla, állította a MTA 1984-ben
Földrajzi Múzeumok Tanulmányok, Érd, 11. szám. 55 old.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 285 old.
Fotó forrás: www.sziria.abbcenter.com
BALATONFÜRED (Magyarország)
Kamotsay István alkotása Rabindranath Tagore sétányon: Kőrösi Csoma Sándor mellszobra, mészkő, 70 cm 1981-82
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 285 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa,10. old. 
Zágoni KCsS Biblio.: 1105
Balatonkeresztúr Rabten Tashi Ling Magyar Tibeti Központ

A Balatonberény és Balatonkeresztúr között elterülő szőlőhegy délkeleti részén Balatonkeresztúr külterületén fekvő Tibeti Kulturális Központ az Őszentsége a Dalai Lama vezette Gelugpa buddhista tradíció meditációs központja. A kapuit 2000-ben megnyitó létesítmény hangsúlyt fektet a tibeti buddhizmus és a magyarság szoros kapcsolatainak bemutatására, kiemelve annak legfontosabb találkozási pontját, Kőrösi Csoma Sándor munkásságát.

Fotó: Pásztor Zoltán
Forrás http://hatarvidek.blogspot.hu/2011_03_01_archive.html
BUDAPEST (Magyarország)
BUDAPEST
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
(1173 Bp Akácvirág utca 49
)
Kő Pál domborműve, Kőrösi Csoma Sándor kolostori szobájában, ülve. Felavatták az iskola névadásán 1984
Oláh Szilveszter ö. bronz érem (átmérő 70 mm.)
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 285 old.  
BUDAPEST
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
(1033 Budapest, Szentendrei út 83.)
Az iskola 1958. november 8-án Baktay Ervin javaslatára vette fel a nevet. A jeles indológus személyes jelenlétében zajlott a névadó ünnepség. Zombori Béla tanár domborműves réztáblája (1 m x 2 m) Kőrösi Csoma Sándor útvonalával (felavatták 1978. márc. 28-án) és Ugrai György erdélyi szobrászművész mellszobra (1984).
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.
Zágoni KCsS Biblio.: 1131 
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2005. 15. szám, 100 old. Kovács Sándor
BUDAPEST
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1
3.
Kocsis Előd szobrászművész alkotását 2012. 04.03-án avatták. A kompozíció, a posztamensen álló szoborból és a mögötte lévő életfában, oszlopban végződő részből áll, egy kis dombra, úgynevezett épített kurgánra lett helyezve. A szobor alá, egy időkapszulában gyerekek rajzait s írásait rejtették el, amit huszonöt év múlva lehet csak megbontani és felnyitni.
Forrás: Kocsis Nagy Noémi
http://artificium-artis.blogspot.hu/2012/04/kocsis-elod-szobraszmuvesz-korosi-csoma.html

 


BUDAPEST
Kőrösi Csoma Sándor ELTE Kollégium
1118. Budapest, Dayka Gábor utca 4.
Csíkszentmihályi Róbert bronzdomborműve a Körösi Csoma Sándor kollégium aulájában volt található (lebontották!). Az alkotást, a nagy utazó születésének 200. évfordulójára állították. A dombormű 50x100 cm befoglaló méretű ovális alakú, homorú diszkosz. Belőle kissé kidőlve és magát a végtelen útra kényszerítve áll a vándor a hosszú út első harmadában. A csomakörösi kis székely ház, szülőháza, felette a nagyenyedi Bethlen kollégium. A jobb oldali szélén hegyek felhők tarajosodnak, a távoli nyelv felhőre vésett betűivel álom és felhő milyen közel áll egymáshoz mígnem a felhők, hegyek feltornyosulnak egy tibeti lámakolostor hatalmas erődjévé. A két erősen dekorált, kibodrosodó véget középfelé keskenyedő útképződmény a diszkoszt két mezőre osztja egy felső nagyobb, és egy alsó kisebb szöveggel teleírt sima felületre. A domborműnek van egy másodpéldánya a Szentendrei Ferences Gimnáziumban.
Forrás: Ády http://www.kozterkep.hu/~/7761/#
BUDAPEST
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest Szent László tér 7)
Kristóf (Kovács) Lajos mellszobra a volt Pataki Művelődési Központ aulájában található. A posztamensen álló mellszobor gipszből készült, és bronzszínűre festették. Az alkotást hátoldalán 'Kovács Lajos 1984' felirat van. 2011. január elsejétől a Pataky Művelődési Központ a korábbi Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központtal összevonva Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ néven működik. Ezt megelőzően a Cserkész utcai Általános Iskolában volt felállítva.
Forrás - Fotók (Ády) http://www.kozterkep.hu/~/18653/#
BUDAPEST
Csorba Géza A vándor, embernagyságú, bronz, vándorbotos, lépő alak. A szobor a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum (1068 Budapest, VI. kerület, Városligeti fasor 12.) kertjében áll, a hatvanas években készült. 1968-ban avatták fel.
Csorba Gézának létezik egy olyan Kőrösi Csoma-szobra is az 1930-as évekből, mely Tokióban van.
Dr. Ferenczy Mária gyűjteményigazgató 1999. február 17-én kelt levél beli közlése
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 8. old. 
Zágoni KCsS Biblio.: 1053   
Fotók: Csuhai István http://www.kozterkep.hu/~/11224/#
BUDAPEST
Holló Barnabás márvány mellszobra a Magyar Tudományos Akadémia épületében (Roosevelt tér), Ruszt József költségén készült. 1909-ben készült el, május 24-én helyezték el az ülésteremben. Később az első emelet folyósójára tették át, az ülésterem két ajtója közé. Jelenleg a földszinten van, a keleti gyűjtemény bejáratától balra. A második világháborúban, Budapest bombázásakor enyhén megsérült, de nyomtalanul restaurálták. A szoborról három bronz másolat készült, Bernard Le Calloc'h szerint. Az egyik másolat Kalkuttában van (1911), a második Nagyenyeden (1912) és egy harmadik a gyömröi Általános Iskolába került, rejtélyes körülmények között. Állítólag ezt 1918-ban egy árverésen eladták, valószínű olyan valaki vette meg, akinek köze volt Gyömrőhöz. Bernard Le Calloc'h feltételezése szerint talán a Teleki család egy sarja, akiknek kúriájuk volt Gyömrön. Ez utolsónak mai helye ismeretlen.

Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor, Budapest, Gondolat Kiadó, 1962
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 13. old. 
Zágoni KCsS Biblio.: 1047 
Bernard Le Calloc'h: Kőrösi Csoma Sándor a magyar szoborművészetben, 24-36 old., 2002, KCsS és magyar mítoszaink, Kovászna

BUDAPEST
Kőbánya, X. ker. Liget tér - Kőrösi Csoma Sándor sétány
Tóth Béla teljes alakú bronzszobra, 260 cm. Felavatták: 1984-ben  
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 7. old. 
Magyar Földrajzi Múzeum archívuma
Zágoni KCsS Biblio.: 1106 
Fotó: http://zoldkalauz.hu/liget-ter-korosi-csoma-setany
Göröntsér Vera http://www.kozterkep.hu/~/16860/
BUDAPEST
Magyar Nemzeti Galéria
Antal Károly kisméretű bronzszobor-terve, Kőrösi Csoma Sándor jakháton (1957)
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.
BUDAPEST
Kőrösi Csoma Sándor emlékfal a Pálvölgyi Turistaháznál
Felavatták: 1967. október 22-én

Forrás: Magyar Nemzet, 1967. október 22.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.

BUDAPEST
Buddhista Misszió hivatali helysége,
Bp. VIII. ker. Múzeum utca 5.
Domonkos Béla: Kőrösi Csoma Sándor, a magyar Bodhiszattva. Felállítva 1974
Zágoni KCsS Biblio.: 1099 
BUDAPEST
A Magyar Bodhiszattva sztúpája (408 cm magas) Budapest, XV., Molnár Viktor u. 69. (a dr. Rács család telkén) Felállították: 1982. szept. 25-én

Dr. Hetényi Ernő 1984. augusztus 29-én kelt írásbeli közlése, valamint Népszava, 1984. szeptember 29. és Új Tükör, 1982. október 10.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 286 old.
 
Zágoni KCsS Biblio.: 1107
Fotó forrás:
http://www.tkbe.hu/regi/archivum/ek47/korosi-racs-sztupa-01.jpg

CSOMAKŐRÖS (Erdély, Románia)

Orbán Áron alkotása, mellszobor kő
Felállították: 1969-ben
Készült Udvarhelyen, 1958

Magyar Földrajzi Múzeum archívuma
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 1. old.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 287 old.
Zágoni KCsS Biblio.: 1084
CSOMAKŐRÖS
Emléktáblák a református templomban. Felállították: 1934, 1967, 1968.
Zágoni Jenő: Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1984.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 287 old.  

DARDZSILING (India, Nyugat-Bengália)
Kőrösi Csoma Sándor sírja és emlékoszlopa
Állította: Bengáli Ázsiai Társaság, 1845.
(A tervrajz másolata a MTA Könyvtárában, Kézirattár Irod. Lev. 2r 6. sz.) Emléktáblák a világ minden részéről a síron és a sír mellett található emlékfalon:
A Bengáli Ázsiai Társaság felirata (1844)
A Magyar Tudományos Akadémia emléktáblája (1910)
Szülőfajujának emléktáblája (1910)
A Magyar Népköztársaság Sarlós István vezette küldöttségének táblái magyarul és angolul.
2013-ban Kubinyi Anna textilművész támogatásával visszakerül az urnatartó a síremlék tetejére, eredeti állapot szerint. Tudósítás az Népújságban
Dardzsiling főútcáján, a csomakőrösiekről kopjafát és emléktáblát helyeztek el.
Duka Tivadar: Kőrösi Csoma Sándor, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1885, 146-152. oldal
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 287 old.  
Jakabos Ödön: Indiai útinapló, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983, 220-230. oldal
Zágoni KCsS Biblio.: 1038 
http://www.archivum.kcst.hu/emlektabla/darjeeling.html
Fotó forrás http://annakubinyi.blogspot.hu/p/gondolatok.html
DEBRECEN (Magyarország)
Medgyessy Ferenc domborműve, Kőrösi Csoma jakháton, 37 X 29 cm-es gipsz, terrakotta és bronz,
Déri Múzeum. Készült: 1941-ben
Zágoni KCsS Biblio.: 1054
László Gyula: Medgyessy Ferenc, Képzőmíívészeti Alap Kiadó Vállalata, 1981., 201. oldal
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 287 old.
 
 Illusztrációként megtalálható:
Csetri elek: Kőrösi Csoma Sándor indulása 312. old.
Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja, 213.
 
DEBRECEN
Kőrösi Csoma Sándor-emlékfa. Kádár László egyetemi tanár kezdeményezésére ültették a Kossuth Lajos Tudományegyetem botanikus kerljében az 1967-ben termett csomakőrösi dióból nevelt facsemetét. Ünnepség keretében 1979-ben nevezték el.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 287 old.

Az ellopott dombormű

...az új dombormű
Kőrösi Csoma Sándor kilátó (Pilis-hegység, Lajos-forrás és Dömör-kapu között, Magyarország)
Kőrösi Csoma Sándor-emlékmű, obeliszk andezit sziklából,tetején Marsai Ágnes szobrászművész domborműve. (átmérő 40 cm.) Az emlékművet a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakközépiskola tanárai és diákjainak kezdeményezésére és közreműkődésével készült. Felavatták: 1978. április 4-én. A doborművet 2006-ban ellopták! A felújított domborművet 2008. április 12-én újravatták!
Képek az újraavatásról
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 287-8 old.
Zágoni KCsS Biblio.: 1104; 976
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2006., 15. szám, 100 old. Kovács Sándor
DUNAHARASZTI (Magyarország)
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Eötvös u. 52.),
Dunaharasztiban született Baktay Ervin orientalista, utazó, Kőrösi életrajzírója
Varga Éva szobrászművész bronz domborműve,
Készült 1984-ben. Felavatták: 1984. december 10.
Polyák Ferenc fafaragó népművész kopjafája. Felavatták: 1992-ben
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 288 oldaloon Török Attiláné iskolaigazgató szóbeli közlésére hivatkozik
Földrajzi múzeumi Tanulmányok, 2006., 15. szám, 100 old. Kovács Sándor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A1k_Ferenc
DUNAKESZI (Magyarország)
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2120 Dunakeszi, Garas u. 26.) 1984-ben vette fel a nevet.
Kamotsay István szobrászművész alkotása, amely az ifjú Kőrösi Csoma Sándort ábrázolja (aulában)
A terrakotta anyagból készült alkotás a klasszikus Csoma portrét mutatja be nekünk, a nyelvész Tibet-kutató alakja mindenki számára felismerhető. Az alkotó az 1984-ben, a iskola névfelvételének évében ajándékozta az intézménynek a szobrot
Az 5/4-es mellszobor mintázata azonos a művész balatonfüredi (AZ: 2257) mészkő alkotásával. Az utazót szülőföldje korhű ruházatában, - fiatalon - tettre kész eltökéltséggel ábrázolja az alkotó.
Forrás: http://www.kozterkep.hu/~/19435/Korosi_Csoma_Sandor_Dunakeszi_1984.html#
Lengyel István Kőrösi Csoma Sándor a zanglai kolostorban című bronz domborművét, a dunakeszi iskola bejárati homlokzati falán találjuk . Az alkotó Csoma életének azon szakaszát ábrázolja, amikor a világtól elvonulva a tibeti nyelv megismerésének szenteli életét. Az alkotást 2003-ban, az iskola fennállásának 25-dik évfordulóján avatták fel.
Czinege István szobrászművész Kőrösi Csoma Sándor bronz büsztje (emeleten) 1985
A Kőrösi Csoma Sándor első emeleti folyósólyán, a tanári szoba melletti díszhelyen találjuk Czinege István helyi szobrászművész Kőrösi Csoma Sándor brüsztjét. A bronzból készült alkotás a klasszikus Csoma portrét mutatja be nekünk, amelyen a tudós nyelvész kissé ábrándos, távolba merengő tekintettel néz a végtelenbe. Az alkotó az 1984-ben, a iskola névfelvételének évében ajándékozta az intézménynek a szobrot.
Czinege István A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanárijában találhatjuk Czinege István helyi szobrászművész Kőrösi Csoma Sándor mészkő brüsztjét. A mészkőből készült alkotás a klasszikus Csoma portrét mutatja meg nekünk, ahogy szúrós tekintettel maga elé mered, töpreng. Az alkotó az 1984-ben, a iskola névfelvételének évében ajándékozta az intézménynek a szobrot.
Szervátiusz Tibor Kőrösi Csoma Sándor bronz szobra az iskola előtti téren. A két méternél magasabb szikla mélyedésében 50x80 centiméteres bronz plasztika ábrázolja az utazót. Csoma lámaruhában van, kezeit a mellén összekulcsolja. Ruhájának alsó szegélyén rovásírásos szöveg olvasható. Az idézet latin betűkkel a következő: „Erdélyország sok szép vize, be sokat ittam belőle, ittam, és innom kell belőle, mert kénytelen vagyok véle...” A szikla és Csoma ruházata egyértelműen a Himalája keleti hangulatát idézi. alkotása 1988-ban avatták fel.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 288 old.
Kollár Albin: Kőrösi Csoma Sándor szobra Dunakeszin, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 11. sz., 60. oldal, Érd
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 9. old.  Budakeszinek jelőli 82x55 cm, bronz
A fotók a www.korosi-dkeszi.sulinet.hu/korosi2010/cikk.php?id=61 oldalór származnak, Hohner István készítette őket
Molnár Dénes marosvásárhelyi festőművész 630*138 cm, illetőleg 470*138 cm méretű pannója, amelynek címe: Kőrösi Csoma Sándor életútja.
DUNAÚJVÁROS
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1980-ban alapították, 1986-ban vette fel az utazó nevét, ekkor avatják Palotás József alkotását, Kőrösi Csoma mellszobrát az aulában. Egy Olajfestményt is kapott az iskola, névadójának portréját. (szerző ismeretlen) majd egy másik iskolával történt összevonás után, Arany János nevét vette fel.
Forrás: http://ht.jakd.hu/index.php
ÉRD (Magyarország)
Magyar Földrajzi Múzeum (2030 Érd, Budai út 4.) kertjében
Antal Károly teljes alakú Csoma kőszobra. Készült: 1942-ben. A Magyar Földrajzi Társaság és a Turáni Társaság megbízásából, Cholnoky Jenő kezdeményezésére. Felirata: Példája, hogy nehézség nincs, melyet erős akarat legyőzni képes ne volna (Eötvös). Felavatták: 1984-ben
Forrás: Dr. Kubassek János: Kőrösi Csoma Sándor szobra Érden, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1. sz., 11-18. oldal, Érd, 1985.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 288 old.   
ÉRD-Parkváros
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.)
Bocskai Vince kopjafája. Felavatták: 1993-ban
Krasznai János dombormű az iskola folyosóján avatás 1999-ben volt. Az iskola 1993-ban vette fel a székely-magyar tibeti kutató nevét
Forrás: Beke György: Kopjafa Érden, Magyar Nemzet, 1993. május 11
http://www.kozterkep.hu/~/10942/#

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 288 old.
Forrás: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1993. 12 szám, 79 old. Kovács Sándor
ÉRD
Domonkos Béla szobra "Kőrösi Csoma Sándor; a magyar bodhiszattva" Készült: 1974-ben, s a budapesti Buddhista Misszió Budapest VIlI. ker., Múzeum utca 5. szám alatti helyiségében volt elhelyezve. 1996-ban jutott vissza Érdre és Hetényi Ernő felajánlására ajándékképpen került a Magyar Földrajzi Múzeum tulajdonába (a szobrász honlapja szerint magántulajdonban van, de internetes kutatásaim nem győztek meg arról, hogy esetleg egy másik alkotásról van szó)
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.
GÖTIINGEN (Németország)
Emléktábla Rackebrand pékmester hajdani házán, Csoma egykori szálláshelyén, Weender Strasse 31, ahol negyedmagával lakott. Elhelyezték: 1954-ben az Urál-Altaji Társaság kezdeményezésére.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 18. old. 
Zágoni KCsS Biblio
   
HAJDÚNÁNÁS (Magyarország)
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (Bocskai tér 9.), emlékfal. Felirata: "Az egész világnak a keleti nyelvtudomány alapvető nagysága, nekünk honfitársainak még a hazaszeretet és a tudós önfeláldozás örök példája." Az iskola 2005-ös felújításakor az emlékfal eltávolításra került.
 
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.
Földrajzi múzeumi Tanulmányok, 2006., 15. szám, 100-101 old. Kovács Sándor 
HAJDÚNÁNÁS (Magyarország)
Martsa István Munkácsy díjas szobrászművész alkotása (bronz portré szobor) felavatták 1981. június 13-án az iskola Bocskai úti főbejárata előtt.
Martsa Istvánnak 1980-ban volt Esztergomban egy emlékkiállítása. Ebből az alkalomból megjelent könyvből van az archivkép.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.
Földrajzi múzeumi Tanulmányok, 2006., 15. szám, 100-101 old. Kovács Sándor 
Neszták Béla http://www.kozterkep.hu/~/4334/#photo-30657
KALKUTTA (Nyugat-Bengália, India)
Bengáli Ázsiai Társaság székháza
Holló Barnabás bronz mellszobra. Felállították: 1910-ben
Forrás: Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor, Gondolat, Budapest, 1963, 216. oldal
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje,
289 old.
KANAM (Basér, Himachal Pradesh, India)
Csoma 1827-1830 között élt és alkotott itt.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.
Fotók Flórián Csaba
1. Csoma hajdani lakhelyén a Sárosi Ervin vezette filmes expedíció helyezett el emléktáblát 1984-ben.
2. A kanami kolostor bejárati ajtaja, az emléktáblákkal
3. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium emléktáblája, 1999
4. Galántha Judit és Nógrádi György kanadai honfitársaink táblája, 1992-ből
5. Az érdi Gimnázium emlékérméje
6. Az Új-Delhi székhelyű Magyar Kulturális Intézet és az érdi Magyar Földrajzi Múzeum közös emléktáblája 1999-ből
KOLOZSVÁR (Erdély, Románia)
Szervátiusz Jenő Múzeum
Szervátiusz Jenő: Kőrösi Csoma Sándor dombormű
Szent Mihály-templom plébániájának belső udvarán található a másodlagosan elhelyezett Szervátiusz-dombormű. A tudományokban elmélyült, a magyarságot és a tibeti kultúrát, nyelvet kutató Csomát, mint egy keleti remetét ábrázolja a kolozsvári szobrász.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 4. old. 
Sántha Imre Géza http://www.kozterkep.hu/~/19663/Korosi_Csoma_Sandor_Kolozsvar_1996.ht
ml
KOVÁSZNA (Erdély, Románia)
Jecza Péter bronzszobra Kőrösi Csoma Sándorról a város főterén Alapkő elhelyezése 1969. április 6-án. Készült: 1969-ben, Temesváron. Felállították: 1969-ben
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.  
Zágoni KCsS Biblio.: 1092 
LAHORE (Pakisztán)
Kőrösi Csoma-emléktábla
Elhelyezték: 1992 vagy 1993-ban, pontosabb adatot nem ismert
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 289 old.
LONDON (Nagy-Britannia)
Emléktábla a Királyi Ázsiai Társaság (Royal Asiatic Society) székházában
Felállították: 1984-ben a Szepsi Csombor Irodalmi Kör kezdeményezésére
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 290 old.  


Kőrösi Csoma Sándor szobra, eredeti helyén

MAROSVÁSÁRHELY (Erdély, Románia)
Dabóczi Mihály teljes alakú, 240 cm magas kőszobra, anyaga gödemesterházi trachit (az első teljes alakú, közterületen elhelyezett Kőrösi Csoma-szobor). A szobor talapzatába egy eredeti pergamenlapra "Emlékeztető"-t falaztak be. Az emléklap vázolja a későbbi századok számára Kőrösi Csoma Sándor életét, munkásságát és a szobor felállításának körülményeit. A Polgári Fiúiskolában emlékbeszédet mondott Kőrösi Csoma Gyula (Marosvásárhely hódolata KCsS emlékének) 1942. április

Felavatták: 1943-ben szeptember 26-án, a Kádárok bástyája mellett, a M. Kir. Állami Kőrösi Csoma Sándor Polgári Fiúiskola előtt. 1944 végén, a visszatérő román hatalom ledöntötte, a fej letörött, a szobortestet a közüzemek udvarára menekítették. Az orvosi egyetem diákjainak követelésének köszönhetően (Toró Árpád) a Maros Magyar Autonóm Tartomány pártvezetése jóváhagyta a szobor ú
jraállítását, és felkérték Kulcsár Béla szobrászt a fej újrafaragására. A szobrot új helyen, a vársétányon, a Mészárosok bástyája közelében állították fel 1962-ben.

Zágoni KCsS Biblio.: 900, 1064 
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 290 old.
Nagy Lajos dr. Kőrösi Csoma Sándor szobra Marosvásárhelyen. Háromszék, 2013. ápr. 20.
NAGYENYED (Erdély, Románia) Bethlen Gábor Kollégium
Holló Barnabás: Kőrösi Csoma bronz mellszobra. Felállították: 1910-ben
A fotót Fogarasi Erzsébet, volt enyedi diák küldte!
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 290 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 13. old. 
NAGYENYED (Erdély, Románia)
Román nyelvű Kőrösi Csoma-emléktábla a nagyenyedi Ó-kollégium falán.
Felavatták: 1969-ben
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 290 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 15. old. 
NAGYKANIZSA
Kőrösi Csoma kopjafa, készítette: Csitkey István zalakarosi fafaragó művész. Felavatták: 1984-ben, a csónakázó-tó mellett (elpusztult) (baloldalt)

2008-ban az elpusztult kojafa mintájára Csávás Csaba szobrász újat készített, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgadasági Szakközépiskola megbízásából. (jobboldalt)
Forrás: Gelencsér Gábor: Kőrösi Csoma-emlékhely Nagykanizsán, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, Érd, 1986, 2. sz., 63. oldal
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje,
290 old.
Neszták Béla http://www.kozterkep.hu/~/6362/#
NAGYKANIZSA
Kopjafás emléktábla. A Sétakertböl 2009-ben áthelyezték a Felsővárosi (Jézus Szive)templom déli fala mellé. A két kopjafát összekötő feliratos tábla,a két testvérváros (Nagykanizsa-Kovászna)kapcsolatát jelképezi. A felirat a táblán: Kőrösi Csoma Sándor emlékoszlop 1991 Állittatta Kovászna Testvérváros. Újra faragtatta Fábián Ernő Kulturális Egyesület Kovászna 2009-ben.

Jakabfi Zoltán http://www.kozterkep.hu/~/7445/#
NAGYKÁLLÓ
Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Nagykálló, Korányi út. 25
Fa dombormű, Kőrösi arcképével (70 x 45 cm). Tordai János fafaragó népi művész alkotása, 2001. március 30-án avatták fel.
Kőrösi Csoma Sándornak szentelt Magyarország térképét formázó mészkő emlékmű. Felirata: Kőrösi Csoma Sándor 1784-1842. A főhomlokzat melletti kertben áll 2001. március 30-tól. Két évente Kőrösi Napok elnevezéssel rendezvénysorozatot tartanak.
Forrás: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2005. 14. szám, 74. old. Kovács Sándor
PÁRlZS (Franciaország)
Emléktábla a Rue Perronet 3. sz. alatti házon a 7. kerületben, a Saint-Germain-des-pres metró állomás közelében.
Az emléktábla szövege:
"Ph. Ed. Foucaux (1811-1894), a nyugati világ első tibeti nyelvtanára ebben a házban folytatta az erdélyi magyar tibetológus, Kőrösi Csoma Sándor művét"
A franciaországi Csoma-kultusz elterjedésében rendkívüli szerepe van Bernard Le Calloc'h-nak, aki szárnos előadásában és publikációjában ismertette meg a magyar tudóst a nemzetközi közvéleménnyel.
Forrás: Messik Miklós-Varga Ida: Párizs és környéke magyar emlékei, Gálos Nyomdász Kiadó, Pécs, 1997, 92. oldal
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 290 old.
PÉCS Mecsekalja-Uránváros, Kőrösi Cs.-Dandár u.
Antal Károly: Kőrösi Csoma jakháton; bronzszobor. Felavatták: 1968. nov. 24-én. A szobrász, az utazót egy tibeti jakon ülve örökítette meg. A termetes állat hátán ülő Kőrösinek a távolba néző tekintete, mintha még a mai napig is a felkutatandó ismeretlen kultúrákat keresné. A szobor minden részlete aprólékosan kidolgozott munka, minek során a szobrász a hitelességre törekedve formálta meg a tibeti ruházatot, a jakot és a nyereg felszereléseit. A kisméretű bronztervet 1957-ben A Magyar Nemzeti Galléria vásárolta meg
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 291 old.
Bernard Le Calloc'h: Kőrösi Csoma Sándor a magyar szobrászművészetben, in: Kőrösi Csoma Sándor és magyar mítoszaink, 24-36. old. Kovászna, 2002
http://www.kozterkep.hu/~/414/korosi_csoma_sandor_pecs_antal_karoly_1968.html
http://pecs.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Korosi-Csoma-Sandor-szobra.html
PHUKTAL (Zanszkár, Dzsammu és Kasmír, India)
PHOUKTAL
Baktay Ervin által elhelyezett emléktábla (balra) magyar és angol nyelven, elhelyezte: Baktay Ervin. Bernard 1928-ban.
Le Calloc'h szerint a jelenlegi tábla, későbbi másolat. Estéli-Hetényi dokumentáció szerint az emléktábla a kolostor bejáratánál(!) található - a kőtábla szövegét Ise Namgjal véste ki. Jelenleg a tábla, egy szentélyben van egy oszlop lábánál elhelyezve. Galántha-Hermann Judit és dr. Nógrády György (Montreal) angol nyelvű emléktáblája (réz). Elhelyezték: 1992-ben a kolostor lámái, akikhez Padamból juttatta el Galántha Hermann Judit, aki magányosan kereste fel Zanszkárt, de személyesen nem látogathatott el Phouktalba (lent középen). 2010-ben látogatásunkor nem találtuk ez utóbbi emléktáblát!
Forrás: Baktay Ervin: A világ tetején, a Magyar Földnyzi Társaság Könyvtára, Budapest, 1930.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 291 old.
 
Estéli-Hetényi: KCsS dokumentáció, Buddhista Misszió, 1984, 94. old.

Irimiás Balázs felvétele

Székely zászló Pukhtalban 2010
SEPSISZENTGYÖRGY (Erdély, Románia) Kőrösi Csoma Sándor Óvoda (Körösi Csoma Sándor utca 40 sz.)
Petrovics István plakett Sepsiszentgyörgyön a Kőrösi Csoma Sándor utcában, a hasonló nevű óvoda falán lévő emléktábla. Az emléktábla magyar felirata: 'A tibetológia megalapítójának emlékére'. Avatására 2004. május 29-én került sor.
Forrás: Sántha Imre Géza http://www.kozterkep.hu/~/12086/#
 
SEPSISZENTGYÖRGY (Erdély, Románia)
Sepsiszentgyörgyi Nemzeti Múzeum tulajdonában
Puskás Sándor Kőrösi Csoma Sándor-szobra, gipsz, 160 cm. Készült: Kolozsvár, 1969-ben
Forrás: Kulin Miklós: A szobor és alkotója, Igazság, 1969. április 4.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 291 old.
Zágoni KCsS Biblio.: 1093-94   

SZÁZHALOMBATTA
Emlékfal a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában (Liszt Ferenc sétány 10.) Állították: 1992-ben
Kőrösi Csoma Sándor életrajza

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 291 old.  Forrás: Dr. Tüske László iskolaigazgató közlése


SZEGED
Nemzeti Emlékcsarnok (Dóm tér 10.)
Ohmann Béla alkotása Kőrösi Csoma Sándor kenotaphiuma Szimbolikus síremlék,
mészkő, 166 x 318 x 132 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.
A szoborcsarnok egyik leglátványosabb emlékműve, jelképes sír, az indiai díszítoművészetre jellemző motívumokkal. Arabeszkekkel díszített szarkofágon Kőrösi Csoma Sándor tibeti szerzetesi ruhában ábrázolt alakja látható. Mögötte a falon, mészkőlapon a tibeti szerzetesi cellákra emlékeztető, mélyített alakzatok látszanak. Stílusos, ízléses emlékhely, díszítőszobrászati remeklés.
A szarkofág felirata:
KERESSETEK, KUTASSATOK, MERT AZ EGÉSZ VILÁG EGYETLEN NEMZETE SEM TALÁL ANNYI KINCSET KULTÚRÁJÁNAK GYARAPÍTÁSÁRA, MINT A MAGYAR TÁRSADALOM AZ ŐSINDIAI KULTÚRA TÁRHÁZÁBAN.
Forrás: Rerrich Béla: Adatok a szegedi Fogadalmi templomtérhez és a Nemzeti Emlékcsarnokhoz, Szegedi Szemle, 1930. december 4.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 291 old.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 12. old.  .
Zágoni KCsS Biblio.: 1049 
Kozma János http://www.kozterkep.hu/~/867/

SZÉCSÉNY
Kőrösi Csoma Emlékmúzeum a Kubinyi Ferenc Múzeum szomszédságában, a volt Kasznár-házban. Felavatták: 1986-ban Ma már nem üzemel, nem látogataható. (2016)

Forrás: Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 292 old.  (Horváth Istvánné szóbeli közlése)
SZOLNOK
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Szolnok, Nagy Imre krt. 20)
Fa domborműves emléktábla (44 cm. x 80 cm.) az iskola aulájában, Talamasz Lajos szobrászművész alkotása. Felavatták 1994. április 11-én, a névadó ünnepségen. Felirata: " Minden magyarban él valami Kőrösi Csoma Sándor lelkesedéséből" (Illyés Gy.)
Kopjafa (30 x 30 x 400 cm.) az iskola előkertjében a bejárattól balra, készítette Pándi István fafaragó mester, Bíró Mária rajztanár, festőművész tervei szerint. Felirata: " ő a tudományok országában világpolgár volt, de sosem felejtve, hogy magyar". Felavatták az iskola fennállásának 20 évfordulóján, 1999. május 28.-án.
Forrás: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2005. 14. szám, 73-74 old. Kovács Sándor

TATABÁNYA
Kertvárosi Általános Művelődési Központ Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2800, Tatabánya, Verebély László utca 1

Barcsik Tibor alkotásai: Kopjafa (M: 260 cm) + 2 db 60 cm gyertyatartó. Felavatták az iskola alapításának és névadásának 5. évfordulóján 1990-ben.
Fa domborműves emléktábla (102 cm. x 80 cm.) Felavatták 2005. április 8-án az iskola fennállásának 20. évfordulóján.
Kőrösi-díjasok táblája, felavatták az iskola fennálásának 25. évfordulóján, 2010-ben
Forrás: Hagyományápolás Tatabányán a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában Henzer Zsuzsanna és Horváth Csongot írása a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2005. 14. szám, 77-78 old. Fénykép és leírásának forrása Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2005, 14. szám, 73 old. Kovács Sándor
TATABÁNYA, NAGYEGYHÁZA
Kőrösi Csoma Sándor-forrás. Felavatták: 1962-ben
Forrás: Tóth Julianna: Forrásavatás Nagyegyházán, Fejér Megyei Hírlap, 1962. júl. 7
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 292 old.  
TAR (Heves megye)
Kőrösi Csoma Sándor sztupa (ereklyetartó)
Kőrösi Csoma Sándor Emléksztupa
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 11. old. 
TEHERÁN (Irán)
Emléktábla az Brit Archeológiai Társaság (Nemzeti Múzeum) falán, (British Institute of Persian Studies) amelyet 1969-ben az Arya Maitreya Mandala Kelet-európai Központja helyezett el a magyar Bodhiszatva emlékére, aki 1820. okt. 14-től 1821. március 1-ig, időzött Teheránban, az angol közösség támogatását élvezve.

Forrás: Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor nyomában, Turista Magazin, 1974. augusztus 11
Kőrösi Csoma Intézet Közleményei. 1972. 32.1.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje,
292 old.
Ország-Világ, Budapest, 1969 nov. XIII./47. p. 22.

Tevel
Tevelen 1946-ban alapították a Kőrösi Csoma Sándor Tanintézetet. Az iskola és kollégium a tehetséges
bukovinai székely gyerekek iskolája volt, de más nemzetiségek, népcsoportok fiataljai is beiratkozhattak, s éltek is a lehetőséggel. Az intézmény létrejötte Bodor György, telepítési kormánybiztosnak és Földi István iskolaszervezőnek, majd igazgatónak volt köszönhető.
Pál Ágnes felvétele
Forrás: Tonai Népújság
   
  Tibet (?)
Kő Pál Kőrösi Csoma Sándor (bronz, 1984)
Nem sikerült az adatokat ellenőrizni!
Tóalmás
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Községi Könyvtá
r (2252 Tóalmás, Béke u. 27. )
Az Általános Iskola 1992-ben vette fel Kőrösi nevét. 1993-ban avatták fel Kampfl József, Kőrösi Csoma Sándor bronz mellszobrát.
http://www.toalmas.hu/page.php?91
http://doboilona.hupont.hu/22/kronika-19902000
TOKIÓ (Japán)
Taisho (Taishyo Mahayana) Egyetem szentélye, majd a japán Nemzeti Múzeum
Csorba Géza bronzszobra, A Magyar Bodhiszattva (30 cm-es, Csomát lótuszülésben ábrázoló alkotás), Átadta dr. Vályi Félix. Buddhistawa of the Western World (A nyugati világ buddhista szentje). Elhelyezték: 1933. febr. 22-én
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 292 old.
Forrás: Balázs Dénes: Megvan Kőrösi Csoma Sándor japáni szobra, Magyar Nemzet, 1981. február 25.
dr. Vajna Zoltánné kiadványa, 14. old. 
Zágoni KCsS Biblio.: 1050
Tan Kapufa Buddhista Egyház
Uszó Tanya és Elvonulás Központ
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bükkmogyorósd község határában, 1987. augusztus 16-a óta áll az "uszói sztúpa", amely Kőrösi Csoma Sándor, a "Nyugati tanítvány" tiszteletére lett felszentelve. A sztúpát Dobosy Antal tervei és vezetése alapján az uszói közösség építette. Pontos helyének kijelölését és felszentelését Láma Dharmakírti Padmavadzsra, Dr Hetényi Ernő végezte.
http://www.tkbe.hu/regi/archivum/ek37/uszosztupa20.html

Videó felvétel a sztupáról
VUNG TAU (Vietnam)
Kőrösi Csoma sztúpája a Vung Tau félsziget déli részén Készült: 1972-ben, Dél-Vietnámban, ahol a múlt század 20-as éveiben Budapesten és Berlinben párhuzamosan alakult Buddhológiai Intézet nyitott képviseletet. Az ő kezdeményezésükre, konkrétan Rudolf Petri szerzetes, a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet tanára akciója nyomán a Mekong deltavidékén, "a Magyar Bodhiszattva" tiszteletére tibeti típusú, 7 méter magas sztúpát emeltetek
Hetényi Ernő: Kőrösi Csoma Sándor-emlékmű Vietnamban. Kőrösi Csoma Sándor Intézet közleményei, 1973. Vol. II. No. 1. 13. oldal ill. 1974. Vol. III. No. 3-4. sz. 55.
Balázs Dénes: Kőrösi Csoma sztúpája Vietnamban - Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, Érd, 1991, 10. sz., 68-69. oldal

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 292 old.
Zágoni KCsS Biblio.: 1097-98 
Fotó www. magyaremlek.nolblog.hu
ZANGLA (Zanszkár, Dzsammu és Kasmír, India)
Baktay Ervin 1928-ban elhelyezett angol és magyar nyelvű emléktáblái Zangla gompa (a zanglai királyi kastély bejáratánál). Kubassek szerint a két emléktábla eltűnt, s már 1980-ban sem tudott a helyszínen érdemi információt szerezni a táblák sorsáról. 1984-ben a Sárosi Ervin vezette filmes expedíció helyezett el emléktáblát Zanglában. A Csoma's Room Alapítvány önkéntesei tették rendbe, a vár szobáját, ahol Csoma élt és alkotott.
1992-ben Galántha-Hermann Judit és dr. Nógrády György (Montreal), dr. Richard R. von Rigler, Greg von Rigler Baltimorból, valamint dr. Röthler István Budapestről helyezett el emléktáblát a Magyar Máltai Lovagrend és az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségének, Magyar Cserkészszövetség nevében.
2003-ban Kőrösi nevét viselő magyarországi iskolák, 2010-ben az Agra szervezésében egy lelkes zarándokcsoport helyezett el emléktáblát.
Kubassek János: A Himalája magyar remetéje, 292 old.
Irimiás Balázs http://csomasroom.kibu.hu/hu/news/5755