Bodor Péter zenélő kútja. Bodor Péter a legendás hírű székely ezermesterről a hagyomány sok történetet megőrzött. Erdőszentgyörgyöm született 1788-ban, de élete nagy részét Marosvásárhelyen töltötte. A Református Kollégiumban, majd a bécsi Politechnikumon géptanban képezte magát. Visszatérve a városba olyan hidat épített a Maroson, melyben csak faszeget használt és közel száz éven át fennállt. A Vártemplom falépcsője, a kibédi 16 regiszteres faorgona ma is használhatóak, szintén az ő műve. A szabadságharc idején gyutacsgyárat létesített Kolozsvárott - Bem tüzérségét kapacitálta gyutacs-, golyó-, meg ágyútervek megvásárlására - sajnos, ott érte váratlan halála 1849-ben. Házsongárdi temetőkertben van eltemetve. Ami igazán híressé tette a zenélő kút megépítése volt, mely 1820-22 között készült el. A régi kőkút medencéjére egy magasított felépítményt készített és arra karcsú faoszlopokon nyugvó pavilonszerűt emelt, melyet félgömbkupolával fedett be. Ebben a kupolában helyezte el az órát és a zenélőszerkezetet melyet a víz hajtóerejével működtetett. Az idő múlására a kupola tetejére helyezett Neptun (Apolló?) szobor figyelmeztetett, amely 24 óra alatt egyszer körbeforgott, szigonyával mutatva a pontos időt. A szerkezet hatóránként eljátszott egy-egy dalt, mely csendes éjszakákon a közeli falvakban is hallható volt - Borosnyai Lukács János kollégiumi tanár , a püspök unokájának feljegyzése szerint. Valószínű, hogy ez volt az ország első köztéri órája. A kút a vizét a várból kapta. Az erődített dombhátról, a folyó teraszáról öblös téglanyilások gyűjtötték össze a forrásvizet. Levezették a Vargák bástyájával szemközt, a kis park alatti medencébe, innen facsövön keresztül a Főtérre. A zenélőkút falazatából négy csövön folyt ki a víz. A kút órája és zenélőszerkezete 1836 decemberéig működött, mikor egy hóvihar ledöntötte a Neptun szobrot. Valószínű ekkor megy tönkre a zenegép, amit aztán sokáig őriztek a régi városháza padlásán. A mendemondák szerint Bodor Pétert bankjegyhamisításért elítélték és ekkor ő vett volna ki egy csavart és rontotta el a szerkezetet. 1911-ben a kútat lebontották. Páll Andor erdélyi születésű gépészmérnök javaslatára Budapest vezetősége a Margit-szigeten felépíttette a Bodor-kút pontos mását 1935-ben, de zenélőszerkezetét villanyorgona helyettesítette.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei ,72-74 old., részlet

A honlapon látható képeslapok Gál József gyűjteményéből származnak.
További felhasználásuk, kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
2003©Flórián Cs.-Gáll J.