Gecse Dániel utca épületei. Hajdan Szent-Miklós utcának hívták, 1567-ben fordul elő az elnevezés okiratban először, jelenleg Stefan cel Mare. A Közepén a Bolyaiak tere és Gecse utca elején átszámozták. Emiatt több könyvben nehezen áttekinthetők a leírások.

Vigh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1996

|
Bolyai utca (tér)
|
Gecse Dániel utca
 
|
---Liszt Ferenc utca
 
|
---Munkácsy Mihály
| Teleki Mihály utca (Stefan cel Mare)

 
Gecse utca 1. szám   
Gecse utca 3. szám
Horváthék háza.

Gecse utca 4. szám.

Gecse Dániel utca 5. szám (Bolyai utca 27?)
Az épületet a századfordulón építette a barátosi Szabó család. Az 1848-as államosítás után átépítették, ide helyezték az államvédelmet, majd különböző városi intézményeket, legutobb Területi Számítógépközpontot.
Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, Marosvásárhely

 
Gecse utca 6. szám
Szentgyörgyi Dénes lakóháza.

Sipos Lajos: Marosvásárhelyi mesélő házak. Difprescar, Marosvásárhely, 1999Gecse utca 7. szám


Gecse utca 8. szám (szecesszió nyomai)
Zamler Domokos százados háza.
Keresztes Gyula szerint Komor Marcell és Jakab Dezső tervének tekinthető. Építettője tragikus hirtelenséggel, egy váltó miatt önkezével vetett végett életének. Következő tulajdonosa, a csíki származású Blénessy fakereskedő is tragikusan végzi életét a havasokban. A ház Erdélyi Elemér volt torda vármegyei tisztviselő tulajdonába kerül, aki hívő katolikus ember volt. Iduna nevű leánya, Szántó Jánoshoz, a Háztulajdonosok Szövetségének volt elnökéhez, bankigazgatóhoz ment feleségül, ők is itt éltek. Szántó János 1945-ben a háborúban elesett, házukat ezért nem államosították. Ebben a házban lakott az 1920-as években Simor Jenő hegedűművész, városi zeneiskola tanára, aki innen ment ki Amerikába. További lakók: Pattantyús Manó tisztviselő, későbbi váradi színész, Porav törvényszéki bíró, Kincses Elemér bíró a háború után néhány évig.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 1998,
Keresztes Gyula: Marosvásárehly szecessziós épületei, Marosvásárhely, Difprescar Kiadó, 2000, 133.. old.
Sipos Lajos: Marosvásárhelyi mesélő házak. Difprescar, Marosvásárhely, 1999


   
Gecse utca 9. szám
Deákék háza.


 
Gecse utca 10. szám (szecesszió nyomai)
Keresztes Gyula szerint Komor Marcell és Jakab Dezső tervének tekinthető.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 1998,

 


   
Gecse utca 13. szám
Itt született és élt Vida Árpád festőművész, apja Árpád csizmadia műhelyt vezetett.
Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, Marosvásárhely

   
Gecse utca 15. szám
Ziegler doktor háza.

 
Gecse utca 16.szám
Zongor család háza.


Gecse utca 17. szám 
Gecse utca 19. szám

 
Gecse utca 20. szám (szecesszió nyomai)


Gecse 21. szám helyreállítás előtt és után (2003)Gecse utca 22.
Református kistemplom
.

   
Gecse utca 25. szám. (szecesszió nyomai)
Berde Mária
lakott itt 1910-20-as években. (Bolyai utca-tér 25??)

Gecse utca 26. szám
A volt Református Iskola épülete.
A XIX. ötvenes éveiben épült. Ezen a telken, a rektor lakásában működött 1832-től a református elemi fiúiskola ("normál iskola"). 1840-től vegyes iskolává alakult, ahol 1848-ban már 175 diák tanult. A növekvő tanuló létszám tette szükségesség a mai épület felhúzását, amelyet 1891-ben ötéves időszakokra a város kezelésébe adtak. A század elején, Bernády György polgármestersége idején felépült öt elemi iskola, ez az épület felszabadult és lakóházzá alakították.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, Marosvásárhely
Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 1998

Gecse utca 27. szám.
Református Parókia.
Megújult a parókia, de sajnos eltűnt a sudár fenyőfa a sarokról!Gecse utca 29. szám
Miklósok háza.
A házat egy tetőgerenda tanúsága szerint 1847-ben építették. Első tulajdonosa Horváth Miklós táblabíró volt. A ház díszkertjéről és mintagyümölcsöséről volt híres. Halála után Sebestyén Miklós ügyvéd tulajdonába került, aki az ügyvédi kamara és kaszinó vezetőségi tagja volt. A Sebestyén család igen jómódú volt, múzeális értékű bútorokkal, díszkötésű könyvekkel, porcelánnal volt tele a ház. 1952-ben ide telepítik a Vass családot, akik 1974-ig laktak itt. Sebestyén ügyvéd halála után a házat Demeter Jánosné, a hármasközségi malomtulajdonos özvegye veszi meg, aki a ház hátsó részét, fészerrel és a kert nagyrészével eladja a fülpösi születésű Demény István állatorvosnak. Demény emeletes házat épít a fészerből, összekapcsolja a homlokzat utolsó szobájával. A ház első része a sepsziszentgyörgyi Szőcs család tulajdonába kerül. 2003-ban átépítették - egy alapítvány tulajdonába került - a homlokzat elvesztette jellegzetes stílus jegyeit.
Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, Marosvásárhely
Sipos Lajos: Marosvásárhelyi mesélő házak. Difprescar, Marosvásárhely, 1999

Gecse utca 30. szám

 
Gecse utca 31. szám
Salamon Ernő költő lakása.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, Marosvásárhely
Gecse utca 35. szám
Kelemen bíró háza.
Nagyernyei előnevet viselő, lófőszékely Kelemen család leszármazottainak lakóháza. 1952-ben a családot kitelepítik házukból, ahol a hetvenes évek elejéig nyugdíjintézet működött. A ház homlokzata, renoválás után is megőrizte eredeti jellegét.
Kelemen Mihály 1631-ben kapott I. Rákóczi György fejedelemtől czímeres adománylevelet. A család az 1700-as évek elején két ágra szakad egy református és egy unitárius ágra. Ez utóbbinak egyik jeles tagja Kelemen Lajos (1877-1963) volt kolozsvári könyvtáros. Református ágon II. Márton (1791-1851) a Teleki Téka egyik első könyvtárosa, fia I. László (1842-1893) Maros-Vásárhelyen törvényszéki bíró, unokája II. László (1882-1938) joggyakornok, ennek felesége Hints Albert városi tiszviselő leánya. Leszármazottai között számos neves orvost, mérnököt, tanárt találunk: dr. Kelemen László (1907-1978) egyetemi tanár, járványkórház igazgatója, (fia László gödemesterházi orvos) Kelemen Zsombor (1909-1982) mérnök, a Szabadi úti Református templom építője, (fia Zsombor fogorvos, leánya Csilla tanárnő) id. dr. Kelemen Attila (szül. 1919) egyetemi tanár, a gyermek-sebészeti klinika igazgatója (15 évig Románia úszóbajnoka volt!), ifj. dr. Kelemen Attila (szül. 1948-) állatorvos, politikus, RMDSZ parlamenti képviselő, több szakkönyv szerzője.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, Marosvásárhely
Sipos Lajos: Marosvásárhelyi mesélő házak. Difprescar, Marosvásárhely, 1999


A honlapon felhasznált képeslapok Gál József gyűjteményéből származnak.
További felhasználásuk, kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
2003©Flórián Cs.-Gáll J.