Nevezetesebb látnivalók, utcák szerint

Andrássy Gyula utca * Apafi Mihály utca * Arany János utca * Baross Gábor utca * Batthány Lajos utca * Bem tér * Bernády György tér * Berzsenyi utca * Bethlen Gábor sétány * IV. Béla király utca * Bolyai utca * Borsos Tamás utca * Csillag köz * Csorgó utca * Deák Farkas utca * Deák tér * Ebhát utca * Erzsébet királyné utca * Eötvös utca * Ferenc József utca * Fecske utca * Föld utca * Gecse Dániel utca * Honvéd utca * Hungária utca * Hunyadi János utca * Irányi Dániel utca * Iskola utca * Jókai Mór * József utca * Kazinczy Ferenc utca * Kálvária utca * Kemény Zsigmond utca * Kiss Ernő utca * Klastrom utca * Knöpfler Vilmos utca * Kossuth Lajos utca * Koronka utca * Köteles Sámuel utca * Lajos király utca * Lehel utca * Liszt Ferenc utca * Mátyás király tér * Mikszáth Kálmán utca * Munkácsy Mihály utca * Pázmány Péter utca * Petelei István utca * Petőfi utca * Rákóczi Ferenc utca * Régikórház utca * Régibaromvásár utca * Sáros utca * Sándor János utca * Sörgyár utca * Szent István király utca * Szentgyörgy utca * Szentgyörgy-tér * Széchényi tér * Széll Kálmán utca * Szondi György utca * Teleki Mihály utca * Temető utca * Tisza Kálmán út * Trébely utca * Werbőczy István utca * Vörösmarthy Mihály utca * Wesselényi Miklós utca * Zichy Mihály utca * Zrinyi Miklós tér

 

Könyvészet:
Utca nevek: Vigh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996 alapján
   
Andrássy Gyula utca (1910-től, ma str. Libertatii)
54. szám. szecessziós lakóház
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 118 old.


   
Apafi Mihály utca (1910-től, ma str. Nicolae Iorga)
14. szám alatti lakóház
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 119 old.


   
Arany János utca ( 1862: Kis Szent Király utcza, 1893-tól viseli mai nevét)
38., 42., 52., 54. számú lakóházak
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 118 old.
"A Szentkirály utca középtorkolatánál indul ki a Kis Szent-király utca és a két utca összeszögelésénél képzett kis térségen állott egykor II. Rákóczi Ferenc márvány mellszobra, Székely Károly szobrász műve, a kuruc fejedelem 1707. április 5-én városunkban való fejedelemmé iktatásának emlékére készült és lelepleztetett 1907 október 29-én.
Ismertebb kiépített mellékutcák itt a Malom utca, mely valószínűleg egy régi malom után kapta nevét; a Csillag és a Rózsa köz."


Baross Gábor utca 
Batthány Lajos utca (1910-től, ma str. str. 30 Decembrie- a Szentgyörgy-térről a Kis állomás felé vezető utca )
4. szám Állami elemi iskola (ismertetést lásd ott)

9. szám alatti épület (fenti kép)
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 120. old.


   
Bem tér (volt Vár tér, 1900-tól Bem tér, ma Piata Bernády)
8. szám államosítás előtt Elzner Erzsi tánctanárnő tánciskolája. Nagyterme ma görög katolikusok imaháza.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 120-121. old.

Bernády György tér   
Berzsenyi utca (1910-től, ma str. Vulcani)
7., 9., 11., 13. Ugrai-ház számú lakóházak homlokzatai.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 121. old.


Bethlen Gábor sétány (1900-tól, közismert nevén Bulevard, 1995-től Bd. Maresal Ion Antonescu)
5., 12., 13., 17. számú lakóházak homlokzatai.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 121-122. old.
 
   
IV. Béla király utca (1910: a Kör utcának további része egészen a Deák Ferencz utcáig; 1995: str. Cuza Voda része)
Közigazgatási Tanfolyam épülete


Bolyai utca


   
Borsos Tamás utca (1887: a Fazekas utcza pedig nyerje a "Borsos utcza" nevet)
5. szám (Schronk-ügyvéd építette 1895-ben), 7. számú lakóházak homlokzatai.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 124. old.

   
Csillag-köz (1862-től, ma Pas. Stelelor)
5. szám Legények Háza (Örömház). Toroczkai Wigand Ede tervezte, Elefánt Károly építtette.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 125. old.

   
Csorgó utca (1862-től, ma str. Sipotului)
2. szám (Metz Ervin építészmérnök tervezte), 3. szám.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 126. old.

   
Deák Farkas utca (1911: Fogház utcza viselje Deák Farkas nevét, ma str. Retezatului)
2. szám
Kovács közjegyző háza
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 126. old.
Nyugatra, a Poklos patak felé, a Nagypiac keskenyedő folytatása a Poklos utca. "Városunk képviselő testülete 1867. április 6-án tartott gyűlésén egyértelműlég elhatározta, hogy a Maros völgyével párhuzamosan futó széles "Poklos" utcát (a piaci sétánytól a nyárádtői országút torkolatáig) ünnepelt hazánkfia Deák Ferenc nevére kereszteli." (Székely Közlöny 1868. évf.)Deák Ferenc tér

Deák Farkas utca

Ebhát utca lásd Kazinczy utca

Erzsébet királyné utca

Eötvös utca (Sáros)


Ferenc József utca (1912: Ferenc József út, ma Enescu)
6. szám Nyugdíjpalota. 1909-ben épült szecessziós stílusban, Radó Sándor műépítész tervei alapján, Váradi Árpád építészmester kivitelezésében, nyugalmazott városi tisztviselők lakásának. Két saroktornyos épület, majolika cserepeivel és homlokdíszítéseivel beleillik a Városháza és a Kultúrpalota épületet együttesébe.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, Impress-Kiadó, MarosvásárhelyII. kiadás, 39. old.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 131 old.

   
Fecske utca
1. szám szecessziós diszítésű sarokház
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 131. old.

   
Föld utca (1918-tól, 1941:Lenkey János, 1995: str. Sincai)
1., 2., 8., 14., 16 sz. lakóházak homlokzatai
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 132.old.

Gecse Dániel utca   
Honvéd utca (1900-tól, 1995: Dorobantilor ill. str. Grivita Rosie)
4., 12. számú lakóházak homlokzatai
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 134. old.

   
Hungária utca (1910-től, 1995: Aleea Carpati)
18. számú épület, a Farkas Mendel fűrészgyára (fatelep és fafeldolgozó) területén épült, ez volt a város első munkáslakása. Keresztes Gyula szerint az épületek Wigand Ede stílusára emlékeztetnek.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 134 old.

   
Hunyadi János utca (1912-től, 1995: str Mihai Viteazul része)
4. szám, 38. számú Müller-ház, bankigazgató háza, Jugendstílus hatása alatt készült; 40. szám, 42. szám szintén Jugendstílus jegyeit viseli, 44. szám., 48., 52., 54., 56. számú Molnár Andor háza, a Városi Könyvtár vezetőjének háza. Radó Sándor tervezte; 58., 60 számú épületek szecessziós elemekkel.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 135-38old.


   
Irányi Dániel utca (1912: A Sándor János utcából a Város-major előtt elhaladva, délkelet irámyba a Kövesdombra vezet; 1995: Bd. 1848)
Vámház épülete
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 91. old.


Iskola utca
"Innen indul ki és a Szent Király utcát a Hajós közzel, összeköti az Iskola utca néven is ismert Tyúkszer utca, ahol az 1857-ben épült zsinagógát 1862. év szeptemberében zsidóellenes zavargók feldúlták. "
 
18. szám. Egy újabb öreg tanú esett áldozatul....(akárcsak a szemben álló Zsinagóga előtti "ferde fa") de a ház gyönyörű homlokzata így szabadon fotózható.
   
   
Jókai Mór utca (1893: a Rózsa utczát Jókai utczának nevezi és műveinek díszpéldányát az iparos egylet könyvtára részére a város megrendeli, 1995: str. Eminescu)
3. szám Schmidt-ház szülészeti kórház főorvosának lakóháza, Toroczkai Wigand Ede tervezte, 10., 14., 24. 32. Bodola-ház és az 52. számú épületek régi homlokzattal, szecessziós diszítéssel.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 188 old.

   
József utca (1887-től, 1941: Göcsi Máté, 1995: str. Cosminului)
4. és 5. számú századeleji épületek homlokzatai
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 138 old.


Kazinczy utca (Ebhát utca)


   
Kálvária utca (1862-től, 1995: str. Papiu Ilarian)
1., 7., 9., 13 és 15 számú épületek. Útobbi kettő Katonai-féle házak tervezőej Keleti Béla.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 139 old.


   
Kemény Zisgmond utca (1900-tól, 1995: Radnai (str. Rodnei)
Csiszár Lajos által tervezett és eladásra épített házak: 8., 10., 12., 14., 18., 20., 22. számú épületek. A 22. es szám homlokzatá virágmotívumos díszítés, majolika díszek.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 139. old.


   
Kiss Ernő utca
4., 5., 6., 8. szám (vonalas és virágmotívumos díszités), 23. szám Weinfeld-ház (a tulajdonosnak fafelvágó fűrészvállalata volt)
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 139. old.


   
Klastrom utca (1608-tól klastrom uczaj, majd 1995: str. Mihái Viteazul része)
7., 10., 11., 12., 16. szám Marthy Pál háza (Római Katolikus Gimnázium rajztanára volt) A homlokzat kialakítása Keresztes Gyula szerint Komor és Jakab műépítészek tervmunkája volt; 20. szám Dudutz-ház, Feketekutya-cég tulajdonosa, gazdag kereskedő építette; 32 szám régi tulajdonosa után Szász József háza, tervezte és kivitelezte Lobenschuss József mérnök, utolsó tulajdonosa Szász leánya Fülöpné; 34. szám Szász József gazdag földbirtokos háza, 36. szám egy gazdag bőrkereskedő építette.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 140. old.


   
Knöpfler Vilmos (1909-ben Köpfler saját telkén nyitotta meg az utcát, 1995: str. Braila)
Csillagközi-saroktelken, Hankó doktor lakóháza
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 143. old.

Kossuth Lajos utca
   
Koronka utca (1577: "Koronkai wtt" említése. 1617: "Koronky ut", 1900: Koronkai-út, 1995: str. 1 Decembrie része))
Vámház Radó Sándor tervei alapján épített un. " cédula házak" ahol a vámszedők belépőt szedtek a városba érkező árusoktól. Város címer!
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 91. old.


Köteles Sámuel utca


   
Lajos király utca (1910: a Kőr utcának a Mátyás király tértől a Lázár Vilmos utcáig s illetőleg a Dessewffy Arisztid utcáig terjedő része, 1995 str. Cuza Voda)
30., 34., 36. szám ez utobbi kettő tervezője Keleti Béla (tulipános díszítőmotivumok), 37. szám (virágmotívumok), 39. szám, 97. szám Csiszár-Várady ház, Csiszár tervezte, Várady kivitelezte 1910-11-ben tulipános díszek ill. építőipar jegyei (jelvényei). Államosítás után bölcsöde, majd vállatok használták.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 151. old.


   
Lehel (Babits) utca (1910-től, 1995: str. Argesului)
5. szám Torockai Wigand Ede tervezte, 13. szám, 19. szám szintén Torockai tervezése
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 153. old.


   
Liszt Ferenc utca (1910: a Désy féle telken nyitott új utca, jelenleg is)
6-8. szám építettője ismeretlen, a század első éveiben dr. Balogh Endre ügyvéd lakása volt, a második világháború után ZOltán Aladár zeneszerző, a marosvásárhelyi filharmónia igazgaója vásárolta meg családja részére, majd csere révén dr. Nagy Zoltán tulajdonába került; 7. szám
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 155. old.


   
Mátyás király tér


Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 91. old.


Mikszáth Kálmán utca


   
Munkácsy Mihály utca (1910: a dr. Gecse Dániel utcából a Gyulai telken át nyitott utca, valamint ennek folytatását képező tiszviselő telepi utca; 1995: Fenyő utca-str. Bradului)
6. szám (Jugendstil hatása); 9., 16. szám (sarokház) Torockai Wigand Ede tervezte Erős Jóska épülete (?) jelentősen átalakították ; 18., 19. szám két épület van egy telken, az egyik a két világháború között francia nyelvű iskola volt; 20., 21., 22. szám Vila Lucretia Cretu nevű iskolaigazgató lakta a két világháború között.; 23., 24. és 26. számú lakóházak.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 157. old.


   
Pázmány Péter utca (1912, 1995: str. Bigadierelor)
1. és 3. szám lakóházak homlokzatukon a szecesszió jegyeit viselik.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 161. old.


   
Petelei István utca (1909: A Szántó utcából a Poklos patak felé a Ladosán féle telken át nyitott utca, 1995: Kertészek utca-str. Gradinarilor)
13., 14., 15., 16., 20., 22., 24. és 26. számú házak. Keresztes szerint Csiszár Lajos munkájának véleményezhetők.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 161. old.

Petőfi tér

   
Rákóczi Ferenc utca (1900-tól, ;1995: str. Avram Iancu)
4., 9-11. szám, 12., 16. szám, 22., 25., 29. Vámos-ház textilkereskedő volt az utolsó tulajdonosa; 31., 33 szám, 48. és 62.szám (utolsó tulajdonosa Petrics család volt ) alatti épületek.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 162. old.
"A várlépcsőtől, a Teleki ház jobb oldalán felfelé vezető út, a Kövecses, (később Rákóczi út – Ma Avram Iancu), ahol "az egész város apró gyermeke jár el a kisdedóvodába, de valóban megesik az ember lelke a gyámoltalan gyenge kis teremtéseken, ha látja őket a vár szegletétől a Kövecses utca szegletéig terülő sártengerben küzdeni és vergődni" (Székely Hírlap február 1. 1871. 9. Sz.)   
Régikórház utca (1880: Kórház utca, 1887: Régi Kórház utca, 1995: str. Spitalului Vechi)
2. és 18. szám (egy bankigazgató építette)
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 163. old.


   
Régibaromvásár utca (11817-től, hajdankor az ökör adozások színterevolt, 1995: Lupeni utca)
1., 6., 9., 15., 19. szám, 20., 21., 22. szám, 24. és 25. számú épületek.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 164. old.


Sáros utca lásd Eötvös utca

Sándor János (ma Dózsa György) utca

   
Sörgyár utca (1862: Serház-, Serfözö-u., 1871: Sörház utca; 1995: str. Sinaia)
16. szám építettője Varga nevű köművesmester, államosítás után sztalos szövetkezet rendezte be (Jugendstil hatás)
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 167. old.


   
(Szent)István király utca (1912: István-király út, A Kosárdombon a Kapisztrán János és Lehel-utcák folytatásaként észak-keleti irányban halad s a katonai alreáliskola északi sarkánál végződik 1920: a str. Mihai Viteazul része, 1995: str. Gh. Marinescu)
Gyermekmenhely kivitelezője Csiszár Lajos építőmester volt.
Katonai Alreáliskola a kivitelezési versenytárgyalást 1907-ben a budapesti Grünwald tesvérek cége nyerte, ünnepélyes megnyitó 1909. október 5-én volt.
Székely -kioszk Keresztes Gyula szerint Radó Sándor tervezte és Várady Árpád kivitelezte
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 181. old.

Szentgyörgy utca

Szentgyörgy-tér

Széchényi tér   
Széll Kálmán utca (1912, 1995: Nyár utca - str. Veri)
2. szám épület

Somostető
Sportlövölde 1909-ben építette Bernády György, Radó Sándor tervezésében.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 174. old.


   
Szondi György utca (1910: a Kör és Honvéd utcát összekötő utca, 1995: str. Grivita rosie - a főtér felöli része)
1. számú saroképület Sallengerger-ház (Jugendstilre emlékezet)
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 174. old.


   
Teleki Mihály utca (1909k: Teleky utcza, 1910: Teleki MIhály utca; 1995: 1918 december 1 út középső rásze)

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 175. old.


   
Temető utca (1717; 1777; 1995: Őszirózsa utca-str. Crizantemelor)
6. számú Zsakó-ház
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 175. old.


   
Tisza Kálmán út (1910: a Poklos patak két oldalán vezető utak egész hosszában; 1995: Tudor Vladimirescu)
101. számú ház Bujor-ház, helyi középiskola tanára volt (Lilienstil).
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 177. old.


   
Trébely utca (1933: Trébej ucca)
1. Kárnász család építette, (Jugendstil), majd Hofbauer városi főmérnök bérelte; 3., 5., 4-6. Petelei földbirtokos építette, 14. dr. Máthé János ügyvéd háza, Metz Ervin tervezte, 1925-ben épült. Bustya Lajos kivitelezésében; 49. szám
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 177. old.

Werbőczy István utca


   
Vörösmarthy Mihály utca (1912: (Kerektó utca) a Jókai Mór utcából északi irányban haladva a felső városi állomáshoz vezet; 1995: str. Marasti)
11., 13., 15., 21. Lax-ház (átalakították)
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 179. old.


   
Wesselényi Miklós utca (1900; 1912: A Sándor János utcából az állami leány iskola északi irányában halad a Dósa Elek utcáig; 1995: str. Predeal)
2., 4. és 6. számú épületek.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 180. old.


   
Zichy Mihály utca (1910: a Munkácsi Mihály utcát keresztező tisztviselő telepi út; 1995: str. Borzesti)
7. Patrovics mérnök tervezte családja számára; 8., 10. és 22. számú épületek
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 180. old.


   
Zrinyi Miklós tér (1912: Zrinyi Miklós utca (Felsővasút utca); 1941: Zrinyi Miklós tér; 1995: piata Marasesti)
2., 3., 5. és 22. Izrael-ház .
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 181. old.


 

 

 

 

 

Kós Károly mellszobra a Városi Közüzem udvarán. A Közüzem irodái Kós Károly tervei alapján készültek 1903-ban.A honlapon felhasznált képeslapok Gál József gyűjteményéből származnak.
További felhasználásuk, kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
2003©Flórián Cs.-Gáll J.