Kossuth Lajos utca. Az egykori Nagyszentkirályi utat 1893-ban nevezi el Kossuth Lajosról, a város törvényhatósági bizottsága. 1920-ban str. Calarasilor, 1941-ben újból Kossuth Lajos, 1995-2003 között ismét Calarasilor, míg ma a magyar forradalmár nevét viseli.

Vigh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1996
"Északra a Nagypiac déli szögletéből indul ki a város egyik legjelentékenyebb útja a Szent Király utca, mely később Kossuth Lajos utca nevet nyerte. Eredeti neve onnan ered, hogy a Maroson túli Szentkirály nevű faluba itt mennek. Az utca a Marosig, a régi fából épült Bodor hídig, illetve a mostani 1910-11-ben épült, II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem nevéről elnevezett vashídig vezet. Az utca innenső felében ma is létező több százévesnél idősebb stílusos épületek vannak."
| Főtér (Széchényi tér)
  | ---Kossuth Lajos utca
   
|
---Knöpfler Vilmos utca
   
|
---Iskola utca
   
|
---Arany János utca
   
|
---Rózsa köz
   
|
---Malom utca
   
|
---Sörház utca
   
|
---Mátyás király térKöpeczi-féle házKossuth Lajos utca 1. szám
Lábasház
.
A reneszánsz majd a barokk idejében építtetek olyan jellegzetes építési mód, mely szerint téglából vagy kőből rakott zömök pillérekre és azokra falazott boltívekre építették az emeletes házakat úgy, hogy a földszinten a külső traktusrészt szabadon, de lefedve hagyták - így a házak alatt járhattak az emberek. Marosvásárhelyen 1772-ben a Városi Tanács rendelete hozta létre a Lábasházat. A XVIII.sz.elején a Nagypiac sarkán, a Nagyszentkirály utca hosszában egy emeletes lakóház állt, a szomszédos telken pedig a katolikus egyház iskolája. Az egyház megvásárolta a mellette levő épületet 1732-ben és a Városi Tanács rendelete szerint oszlopokra állítva építtették át, így hozva létre a Lábasházat. 1873-ban belső tűz következtében az épület fedélzete leégett, az egyház újraépíttette megmagasítva még egy emelettel. A régi manzárd tetőzet helyett a ma is látható kétsíkú fedélzetet készítették. Később pénzügyi érdekből a földszinti nyitott árkádsort zárt helyiségekké (boltokká) tették, így a Lábasház elvesztette régies jellegét. Az emeleten folytatták a diákok oktatását, míg az új katolikus gimnázium felépült, azóta helyén lakások vannak. 1983-84-ben az épület visszakapta eredeti formáját és szabaddá tették az árkádok nyílásait. Kevés építészeti dísze, az ablakpárkányok keretezése és díszítése, valamint a függőleges tagolások az akkor divatos barokk építészet jegyeit viseli.
(Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, 27. old.)

Fodor István: Krónikás Füzetek

A XV. századból való épületet 1772 körül átépítették, akkor kapta barokkos arculatát. A földszinti rész árkádos volt, pillérekre támaszkodott innen a "lábasház" elnevezés. Később a Dudutz testvérek vegyeskereskedéséről "Dudutz saroknak" is nevezték. 1732 után a katolikus egyház tulajdonába került, iskolai célokra használták. 1787-1792 között II. József parancsára kaszárnyaként, majd raktárként használták. 1873-ban tetőzete leégett, újjáépítéskor egy emelettel megtoldották, és befalazták az árkádokat. Az épület 1983-1985 közötti restaurálásakor kapta vissza eredeti barokk homlokzatát.
Itt működik a vásárhelyiek kedvenc GAGA rádió műsorának stúdiója.

(Fodor Sándor : Marosvásárhelyi útikalauz, II. bővített kiadás, 2000, 49 old.) 
Kossuth utca 5-7 szám.


   
Kossuth Lajos utca 6-8. szám
Agroferra üzletház.
Az 1920-as évek elejétől az AGROFERRA Rt. részvénytársaság működött itt az államosításig. Székhelyük a szemben lévő 7. szám alatt volt. Vezérigazgató: Gáspár Ferenc

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

Kossuth utca 10-12. szám
A 10. szám alatti emeletes lakóházat egy gazdag kereskedő építette, földszintjén üzlethelységek, az udvariszárny-épületben raktárok, az emeleten lakások készültek. Szecessziós homlokzatú, tulipános, mozaikszerű díszítéssel. Az erkély kovácsoltvas korlátjának elemei népi motivumos díszítőelemeket tartalmaznak.Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

   
Kossuth utca 12. szám.
Krausz-ház.
A hátranyúló udvarban és keresztben álló épületszárnyban cukorkát, kekszet, csokoládét gyártó üzem működött. A vásárhelyiek cukorkagyárnak nevezték. A homlokzaton szerepelt a tulajdonos neve.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

   
Continental szálloda.

   
Kossuth utca 11. szám.
Román Fejlesztési Bank 1990-1994 között épült.

   
Kossuth utca 14. szám.
Fehér Ló vendégfogadó épülete földszintes, múlt századi ház. Kocsma, vendég-szálló működött benne.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

Kossuth utca 18. szám
Potoczky Péter gazdag kereskedő, a XIX. századi földszinti lakóházat egy emelettel magasította, Csiszár Lajossal a város akkori egyik legkiválóbb építészével. . Homlokzata kazettás homlokfallal, kiemelt tetőzettel népies építészet hatását mutatja, szecessziós ablakbeosztású, virágmotivumos (tulipános) díszekkel.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

Kossuth Lajos utca 28. szám.
Bancorex.
Puskás Sándor műépítész vezetésével épült. Ennek helyén (25. szám) állt Nagy Károly díszmű-bádogos és vízvezetészerelő műhelye és háza.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei


Kossuth Lajos utca 34. szám.
Knöpfler-ház.
Keresztes Gyula, Bíró József Gernyeszegi kastélyok című munkájára hivatkozva, azt állítja, hogy az utcai homlokzat plasztikai díszítése Schuhbauer Antal munkája (cartousch- és a kagylódíszes ablakszemöldök párkányok). Telkén botanikus kertet hozott létre, melyet az államosítás után felparcelláztak, és beépítettek.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei
Petőfi Sándor szobra.
A milléniumi rendezvények keretén belül került sor 2000- ben az új, régóta várt Petőfi szobor felállítására. A kiírt pályázatra 11 pályamű érkezett, melyekre a nagyközönség is szavazhatott. A pályazók közül Hunyadi László tervét fogadták el. A szobor helyéről - hogy a szobor a legméltóbb környezetbe kerüljön - sokáig vitatkoztak a helyi tanácsosok, míg végül a Kossuth Lajos utca és Arany János utca kereszteződésében állították fel.

Népújság tudósítás 1999. december 06

Holokauszt emlékmű.  

   
Kossuth utca 35. szám
Nusbaum-ház, gazdag kereskedő háza, földszinten üzlethelyiségekkel, emeleten lakásokkal.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

 

   
Kossuth utca 44. szám.
Dr. Szilágyi magasföldszintes lakóháza, szecessziós homlokzat.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

 
Kossuth utca 52.
A Csiszár-féle ház utolsó tulajdonosáról viseli nevét. Az 1823-24-ben készült Mikolai Tóth István városlátképén három ablakos, szimetrikus homlokzatú, manzárdtetős épületként volt ábrázolva. Újbarokk stílusban készült. A Csiszár család 1656-ban alapította szűcsműhelyét és sokáig fontos szerepet töltött be a szűcsők céhében és a város életében.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

 

Kossuth utca 58. szám
Izmail-ház, földszintjén a tulajdonos gyógyszertára működött. Változó formájú ablakok, virágmotívumos szemöldökpárkányok, a lizénák virág- és levélmotívum díszitései, az erkély kovácsoltvas korlátjának vonalvezetése a szecesszió változatosságát mutatja

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei

 
Petrás-ház. Az Iskola utca és Kossuth Lajos utca sarkán.

...görges majd lefele....

 
Kossuth utca 64. szám

Kossuth 66. szám

Kossuth 78. szám
 

Kossuth utca 80. szám

Kossuth utca 90. szám

   
Kossuth utca 92. szám
Breckner Vilmos Gőzszappangyára.

 
Kossuth utca 105. szám
Gépkocsivezető-képző Iskola.
Egyike a dr. Bernády György építette öt elemi iskolának 1905-1906 között, szecessziós stílusjegyekkel. 1977-ben a Maros-híd építésekor átalakították, és azóta a jelenlegi funkcióját látja el. Az építettőket megörökítő márványtáblát a folyosóról eltávolították, sehol nem találtam! (2003. október 18)

 

A honlapon látható képeslapok Gál József gyűjteményéből származnak.
További felhasználásuk, kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
2003©Flórián Cs.-Gál J.