HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
A-Á B C-Cs D E F G-Gy H J K L M N P O R S-Sz T U V W Z-Zs
A - Á oldal
Abafáji P. András * Ajtai Lajos * Ambrus János * Andrási József * Antal János * Antal László
Apor Károly * Apor Péter * Apostol György * Aranka György * Aranka Dániel * Asztalos János
 
B oldal
Baba Ferenc * Baczoni Incze István * Balás József * Balog János * Balogh József * Bagoly Boldizsár * Baumgartner Sándor * Barabás Gergely * Baranyai Décsi Czimor János * Barta András * Barthos Mihály * Basa István id. * Basa István ifj. * Bánffi Farkas * Bányai Székely Dániel * Bányai Székely György * Bányai Székely Oszkár * Bárdosi György * Benkő Ferenc * Benkő Ferenc id. (árkosi) * Benkő Ferenc id (kissolymosi) * Benkő János * Benkő József * Benkő Károly * Benkő Mihály * Beregszászi Sámuel * Berei Ferenc * Berkesi István * Berkeszi Márton * Bernády György * Bertalan Mihály * Berzentzei István * Bethlen Ádám * bethleni Bethlen Imre * iktári Bethlen Imre * Bethlen Pál * Bethlen Sámuel * Bethlen Sándor * Béla István * Bélteki Nagy Zsigmond * Béres Erzsébet * Bob János * Bodola Sámuel * Bodor Péter * Boér Simon * Bonyhai Simon György * Bojthi Veress Gábor * Bolyai János * Bolyai Farkas * Borbély Szöts István * Bordy András * Borsos Sebestyén * Borsos Tamás * Borosnyai Lukács György * Borosnyai Lukács János * Borosnyai Lukács László * Borosnyai Lukács Simeon * Bors Márton * Botskor János * Böjthi Antal * Brandecker Simon * Bustya Lajos
 
C - Cs oldal
Csapai László * Csáktornyai Mátyás * Cserei Imre * Cserei József * Cserei Mihály
Csernátoni Vajda Sámuel * Csike Borbély József * Csike Borbély László * Csipkés Boldizsár
Csiszár Lajos (gidófalvi)
* Csiszár Lajos * Csorja P. Ferenc
 
D oldal
Dániel Elek * Dálnoki Benkő Márton * Dávid Mózes Antal * Demjén Farkas * Dési József * Dimény József * Dobál Antal * Domokos Antal * Dósa András * Dósa Ábrahám * Dósa Gergely * Dósa Géza * Dósa Mihály III. * Dósa Mihály IV. * Dósa Péter
 
E oldal
Endes István * Endes János * Engel Imre * Erdődi V. István * Erős Ferenc * Erszényes József *
Éder József Károly
 
F oldal
Ferentzi András * Fiedler Gottfried * Filep József ifj. * Filep József id. * Filep Mihály id. *
Finta István
* Fogarasi Mátyás
* Fogarasi Pap József
 
G -Gy oldal
Gaál János * Galambos Borbély Sámuel * Gartner Jakab * Gábri József *Gál József * Gál H. László * Gáthi Gábor * Gecse Dániel * Gernyeszegi István * Gidófalvi Gálgyor Balázs * Gombás Szöts István * Göldner Dániel * Göntzi Borbély János * Göntzi Ferenc * Görög György I. * Görög György II. * Görög György (marosvásárhelyi) * Görög József id. * Guthi István * Gyalogi János * Gyöngyösi József * Gyöngyösi Karolina * Györfy István * Gyújtó István
 
H oldal
Hajnal József * Haller Gábor * Haller Zsigmond * Halmágyi István * Harsányi Sámuel *
Hatschek család
* Hegedűs Lajos * Herczegh Ferenc * Herczegszőlősi (Laskai) János *
Helbing József * Henter Zsigmond * Hidebrand János * Horváth Dániel * Horváth Pál *
Houchard József
* Huszár Antal * Huszti András
 
I oldal
Intze István (baczoni) * Intze István (lisznyói) * Intze Ferenc * Intze József *
Intze Sámuel * Izsák Márton
 
J oldal
Jakab János * Jakab Dezső * Jánosi Mauricius * Jenei József id. * Jósika Gábor id. *
Jósika Gábor ifj. * Jósika Sámuel
 
K oldal
 
L oldal
Lakatos Antal * Laskói Csókás Péter * Lázár János gyalakuti, gróf * Lázár János csikvacsárcsi, id. * Lázár József id. * Lázár József ifj. * Lázár György * Lengyel Simon * Liszi András *
Lokodi György
* Lőrinczy Károly
 
M oldal
Makariás Wallesz * Makfalvi Dósa Elek * Marosvásárhelyi (Mészáros) Gergely * Marusi Mihály * Máté Izsák * kibédi Mátyus István * Mátyus Máté * Mentovich Ferenc * Mestitz és Fiai * Mikó György *Mikolai Tóth István * Miklósi Sándor * Molnár Sámuel * Mózes Károly * Muhits Sándor * Muzsnai Károly * Münkher Márton
 
N oldal
Nagy Dániel * Nagy József * Nagy Levél József * Naláczi József * Nagy Szabó Ferenc * Nagy Szabó István * Nagy Szíjgyártó György * Nagy Győző * Nagy Pál * Nagy Sámuel * Nagy Sándor * Nádudvari Sámuel * Nemes Ádám * Nemes János * Nemes Gábor * Nemes György * Nemes Pál * Nemes Sámuel ifj. * Nemes Sámuel id. * Nemes Szöts György *
 
O oldal
Orbai Sándor
 
P - oldal
Palkovits János * Patrovics Kálmán * Pávai Mátyás * Peielle Vencel * Petelei István *
Petki Dávid * Petri Nagy György * Péterfi Albert * Péterfi József * Péterfi Károly * Péterfi László *
Péterfi Pál * Pontet Sándor * Pólya Tibor
 
R oldal
Radák Ádám * Radó Sándor * Reigai György * Rhédei Ferenc * Rédei Pál *
Rosnyai József * Róth Miksa
 
S - Sz oldal
Sándor István * Sándor János * Sándor Pál * Sándy Gyula * Sárosi János * Schwartz Simon * Sebess András * Sidló Ferenc * Sombori István I. * Sombori István II. * Sombori István III. * Sombori József * Sombori László * Soós György * Soós Pál * Sófalvi József * lőcsei Spielenberg László * Sükösd Ferenc * Szathmári Paksi Mihály * Szathmári Papp József * Szász István * Szász József * Szász Károly * Szász Péter * Szegedi György * Szekeres János * Szentiványi Mihály * Szentsimoni János * Székely Nyírő Sámuel * Székely Márton * Székely Mihály * Székely Zsigmond * Szélyes Mihály * Szilágyi János * Szilágyi József I. * Szilágyi József II. * Szilágyi Nagy Dániel * Szilágyi Sámuel * Szilágyi Sándor * Szolga János * Szombati Sámuel * Szotyori József * Szőke József * Szutsáki Ferenc * Szürtei János
 
T oldal
Tallián Miklós * Teleki Domokos I. * Teleki Domokos II. * Teleki Domokos III. * Teleki Ferenc * Teleki József I.* Teleki József II. * Teleki József III. * Teleki László I. * Teleki László II. * Teleki Mihály V. * Teleki Sámuel * Teleki Sándor * Tétsi Krisztina * Tétsi Miklós * Tétsi Sámuel * Toldalagi Ferenc * Toldalagi Ferenc II. * Toldalagi János * Toldalagi János III. * Toldalagi József * Toldalagi László I. * Toldalagi László II. * Toldalagi Mihály III * Toldalagi Mihály IV. * Toldalagi Mihály V. * Toldalagi Pál * Toldalagi Zsigmond II. * Tolnai Antal * Tolnai János I. * Tolnai János II. * Tolnai Lajos * Tompa János * Topler József * Topler Simon * Tordai Ádám * Toroczkay Wigand Ede * Trencséni Sámuel
 
U oldal
Uzoni Sz. Balázs * Újhelyi Ádám * Újfalvi Krisztina
 
V oldal
Vajna Elek * Varjú Zsigmond * Varró József * Várady Árpád * Veszély Károly * Veszprémi Pál * Vida Árpád * Virág Dániel * Viski T. Pál * Viola József
 
W oldal
Wesselényi Miklós
 
Z - Zs oldal
Zaicsics György * Zeyk Dániel I. * Zeyk Dániel II. * Ziegler Károly * Zilahi Sámuel * Züllich János * Zsigmond Attila