HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
 
Radák Ádám * Radó Sándor * Reigai György * Rhédei Ferenc * Rédei Pál *
Rosnyai József * Róth Miksa

Radák Ádám báró
1785. febr. 17-én a II. József császárhoz küldendő Marosszék követei közt szerepelt a törvénytelen rendeletek visszavonása tekintetéből. 1770-ben 1000 frtot adott a ref. kollégium céljaira, ugyancsak neje: Pekri Erzsébet Ózdról 1750—70-ig 720 véka búzát küldött.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 8. szám
    


Radó Sándor (1880-1960)
A budapesti József Nádor Műegyetemen 1903-ban szerzett építészmérnöki diplomát. 1905-től Marosvásárhelyen városi mérnök, majd városi főmérnök, az impériumváltás után rövid ideig a város alpolgármestere. Dr. Bernády György polgármestersége idején a város nagyszabású városrendezésének részben tervezője, irányítója, több középület tervezője. 1923-ban főmérnöki állásából távoznia kellett, ezt követően önálló építészirodaát tartott fennt Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron, 1944-től Budapesten. Radó által tervezett középületek: Nyugdíjpalota, Felsőtagozatos Leányiskola, Felsőkereskedelmi (Széchényi) Iskola, Közigazgatási Tanfolyam épülete, Albina Bank, Közüzemek több épületét, Közüzemek Gázgyár épületét.
Irodalom:
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvhely, 2000

Reigai György
Jezsuita hitszónok, tanár, 1744-45-ig a marosvásárhelyi római katolikus altanoda és neveldeház igazgatója.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám


Rédei Pál (kisrhédei)
Marosszék inspectora, akit a főkormányszék 1702. július 30-án Marosvásárhely város felügyeletével bízott meg. 1758-ban Gezséről 37 véka búzát küldött a vásárhelyi református kollégiumnak.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Róth Miksa (1865-1944)
Üvegfestő és üvegmozaik készítő. Európa és Amerika országaiba szállít. Munkái művészi és technikai szempontból egyaránt kimagasló alkotások, megőrizték az üvegablakok anyagszerűségét és középkori hagyományait. A Kultúrpalota üvegképeinek kivitelezője.
Irodalom:
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000
Róth Miksa
Róth Miksa
Róth Miksa Emlékház
Róth Miksa: Az üvegfestő 10 pontja
Színes üvegablakok

Rosnyai József (marosjárai)
Marosszéki alkirálybíró; 1753-ban jegyző, 1755-ben vicekirálybíró és 1756-97-ig a ref. kollegium alqondnoka, aki testvérbátyja: Rosnyai Sámuel által 1747-ben, Bécsben véqrendeletileg hagyott 700 mfrtot 6 % -os kamatra átvette és 1759-ben a kollégiumtól még 430 frtot vett kölcsön. Mivel nem fizetett, a koll. 1330 frtig beperelte.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 8. szám
   

Rhédei Ferenc (kisrhédei) gróf
Rhédei Mihály és br. Bánffi Teréz fia. Itt megjelent munkája:
Uj találmány, melylyel a' malmokban a' gabonából a' vám magától igazságoson válik külön a' tulajdonos zárja alá. Némely a' malmok körül tehető jobbításokkal 's azokat illető jegyzésekkel. Marosvásárhely, 1824.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 7. szám