Séta a Főtéren
Útvonal: Főtér (Nagypiac, Széchényi tér, Rózsák tere, Deák Ferenc tér)
Látnivalók: Városháza - Kultúrpalota - Nyugdíjpalota - Kereskedelmi Bank épülete (volt Agrárbank) - a volt Zsidó Kaszínó - gróf Bissinger ház - Vámos ház - Mészárosok székháza - Barokk palota - Toldalagi palota - Ferenc-rendiek tornya - Apolló palota - Lábas ház - Köpeczi-Teleki ház - Görög ház - Kárnász ház - Nagy Szabó Ferenc háza - Keresztelő Szent János Plébániatemplom - Bodor Péter kútja - Rosenfeld ház - Steibel ház - Dudutz ház - Wagner-Patrovits ház - Gáspár ház - Csizmakészítő Társulat székháza - Transilvania szálló - Papp-Bányai palota - László-szálloda (volt Maros vendéglő) - volt Rendőrségi palota - Csíki ház - Feketes Andor háza - Jakab-Kováts Andor féle ház - Vármegye háza - Állami Tanoncotthon - Iparos Tanoncotthon - Albina Bank épülete - Kereskedelmi és Iparkamara
lásd részletesebben: Virtuális Főtér
Séta az Óvárosban 
Útvonal: Bolyai u. - Bolyaiak tere - Köteles Sámuel u. - Werbőczy u. (Bíróság u.) - Gecse Dániel u. (Szent Miklós u.) - Kazinczy u. (Ebhát u.) - Sáros u. (Eötvös J. u.)
Látnivalók: Nemzeti Bank épülete - Szilágyi János-féle ház - Minoriták székháza - Benkő László háza - Tolnai ház - Csiki László háza - volt Domokos Szálló - Trózner féle ház - Minorita Rend Temploma és kolostora - Bolyaiak emlékháza - Színművészeti Egyetem - Radó - ház -Törvényszék épülete - Kendeffy ház (volt Királyi Tábla) - Kovács Albert ház - Petelei István lakóháza - Pseudpsphera szobor - Zambler Domokos - féle ház - Református Kistemplom - volt Református Iskola - Miklósok háza - Kelemen bíró háza - Teleki Téka - Unitáriusok temploma - Bolyaiak szobra - Bolyai (volt református) Gimnázium - Régi Vármegyeháza - Maros-Wagner féle ház - Telegdy ügyvédek háza - A tanári lakások sora - báró Kemény ház
Séta a Vár környékén 
Útvonal: Bernády György tér - Kálvária u. - Klastrom u. - Temető u. - Apafi Mihály u. - Bethlen Gábor sétány - Rákóczi lépcső
Látnivalók: volt Európa Szálló - Teleki ház - Dr. Bernády György szobra - a Haller ház - a Bornemissza ház - a Vár és Vártemplom - Nyerges ház - Felsőbb Leányiskola (Papiu Ilarian Líceum) - Polgári Fiúiskola - Református temető - Súrlott Grádics - a volt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium - volt Katolikus Fiúnevelő Internátus - Kőrösi Csoma Sándor szobra - a volt Felső Kereskedelmi Iskola - Evangélikus Templom - Régi Kórház - Borsos Tamás szobra
Séta az Alvárosban 
Útvonal: Baross Gábor u. - Iskola utca - Kossuth Lajos u. - Szentgyörgy u. - Szentgyörgy tér - Székely Vértanúk útja
Látnivalók: a volt Székelyföldi Iparmúzeum - Izraelita Zsinagóga - Petrás ház - Petőfi szobor - Holokauszt emlékmű - Kossuth utcai szeccessziós házak - Csiszár-féle ház - Izmail-féle ház - Knöpfler-féle ház - Potocky-féle ház - Köpeczi-féle ház - volt Méder szálló - Postapalota - Református Vártemplom lelkészi lakása - volt Református leánygimnázium épülete - Római Katolikus Leányiskola- Zárda - Holbach-ház - Jenei-ház - Rákóczi lépcső - Bernády ház - a Petky ház - Régi szülészeti kórház - Szentgyörgy utcai kórház - a Makariás Walles ház - Soós Pál építőmester háza - Izrael sarok - Nagy Jenő patikája - Petelei István szűlőháza - Sámson-udvar - Székely Vértanúk obeliszkje