Sírkövek a marosvásárhelyi református temetőben
Magasan a Maros völgye fölött, a Somostető lankái alatt, a Borsos Tamás utca és a Tisztviselőtelep között fekszik a református temető. Kelemen Lajos szerint a temető a XVII. század első felében keletkezett. Nagy Szabó Ferenc szabómester, az emlékíró, a város lovasságának vicehadnagya feljegyezte, hogy 1617. január 7-én Kolozsvárról 17 forinton egy ormos koporsókövet hozatott, melyet a nemrég vásárolt saját temetőkertjébe helyezett. Nemsokára a város ezt a fertály megvásárolta és bekerítette temetőnek, ekkor Szabó Ferenc saját kerítését lebontotta. Így sírkertje beolvadt a köztemetőbe, melynek első lakója az 1616. május 8-án meghalt kisfia Nagy Szabó Istók volt. Ezt az ormos követ a múlt században már nem találták. A temető bejáratától nem messze található, Erdély legrégibb cinterme, a négy fülkés, cserefából épült, zsindelyes fedélzetű XVII. század végi ravatalazóval. A ravatalazó 1698-ban épült, abból az adományból, melyet Teleki Mihály özvegye Veér Judit juttatott a református egyháznak férje emlékéül. Ez az építmény egyetlen vasszeg nélkül, faszegekkel, kizárólag cserefából épült. A tető alatti öreg mestergerendán a következő felirat olvasható: " Istenünk dicsőségére, tiszteletire, az néhai és boldog emlékezetű Méltóságos Úr T: N; széki Teleki Mihály özvegye T: N: Vér Judit Asszony Eclessiankhoz conferalt beneficiumából épített Tekintetes Halmágyi Mihály uram bíróságában 1698". A ravatalazó körül lettek elhelyezve a temetőkert legrégebbi sírkövei: a XVII. századból nyolc sírkő, melyből a két legrégebbi latin feliratú, a többi magyar nyelvű.
Sírkőtár

Nagy Szabó Mihály sírkőve 1627

Wirágh Szabó Kata Sírköve 1634

Koncz Mihályné Kepe Kata 1637

A legrégebbi magyar felíratú sírkő

Polgár Bálint két gyermeke 1636

Koncz Márton 1648

Egyedi Szőcz István 1649

Kolozsvári Székely István 1650

Görög György felesége Erzsébet 1690

A legrégebb megmaradt sírkő a XVIII. századból

Görög István 1726

A legrégibb megmaradt sírkő a XVIII. századból

Görög Györgyné Török Szappanos Anna 1728

Térkép

Bolyaiak sírja Cínterem Sírkőtár
Galéria

Nagy Szabó Ferenc sírkőve (1627)

1616-ban, amikor Bethlen Gábor Marosvásárhelyt szabad királyi várossá emelte, ő volt a város főbírája. Felirat nélküli sírkövének azonosságát dr. Farczádi Elek, tudós-tanár és mester István vártemplomi lelkész állapították meg, 1960-ban.

Pálmay József szerint a sírkövön az alábbi felirat állott:

MONVMENTVM EGREGII AC AMPLISSIMI VIRI DOMINI
MICHAELIS NAGY SABO IVDICI ET CIVIS QVONDAM
PRIMARII PER CERTOS ANNORVM CVRSVS LIBERA
E CIVITATISIS MAROSVASARHELIENSIS AB VXORE
MAESTISSIMAE ET FILIO GRATITVDINIS ERGO POSITVM.
Ann. 162T. Die.24. May

..EIOSDEM SAEVIT IN AETERNVM PATVLO MORS
INVIDA MVNDO NOSTRAS V... ET SVDERE COLLA JVGO MEMBRA SEPVLTA JACENT MICHAELIS SARTORIS OLIM ECCLESIAE FAVTOR QVI FVIT ATQVE SCHOLAE HOC SIFORTE . .. .
IRE VIATOR DICITO VT EIVS CORPVS REQVIESCAT HVMO.

E SÍREMLÉKET A JELES ÉS KIVÁLÓ
NAGY SZABÓ MIHÁLY BÍRÓ ÚRNAK ÉS POLGÁRNAK MAROSVÁSÁRHELY VÁROSA SZÁMOS ÉVEN ÁT VEZETŐ PRIMÁRIUSÁNAK EMELTE MÉLTÓSÁGOS FELESÉGE ÉS ELÁRVULT FIA 1627 rnájus 24-én SZÜLETÉSE 63-ik ÉVÉBEN.
AZ IRIGY HALÁL ÖRÖKRE FELDÚLTA ÖVÉINEK SZABAD VILÁGÁT S RABIGÁBA SZORÍTOTTA ÉS SÍRJÁBA ZÁRTA MIHÁLY SZABÓMESTER DOLGOS KEZEIT AKI EGYKOR EGYHÁZA TÁMASZA, AZ ISKOLA.... MONDJATOK EGY IMÁT, HOGY E FÖLDBEN CSENDESEN NYUGODJÉK.

(Dr Horváth Ágoston fordítása)

Wirágh Szabó Kata sírkőve (1634)

valószínűleg az 1634-ben dühöngő pestis ragadta el, 9 éves korában. Atyja Virágh Szabó István a szabók többszöri céhmestere

FILIA CIRCVMSPECTI
STEPHANI WIRAGH
SZABO CONCIIVS (concivis)
MAROSVÁSÁRHELY
CATERINA NATA DIE
OCTAVA OCTOBRIS
ANNI 1625 E VIVIT
EXCESSIT DIE 24
7 BRIS ANNI 1634
QVA SVB HAC MOLE
TVMVLATA IACET HIC

Koncz Mihályné Kepe Kata és gyermekeinek sírköve (1637)

Kelemen Lajos szerint Koncz Mihály Bethlen Gábor 1618-i hadjáratában esett el a köpcsényi csatában.

[I]T NIVGSIK ISTEN-
BEN ELNIVGOT
NEHAY KONCZ
MINALINE KEPE
KATHA ASZONI
HARMADMAGA-
VAL EOMAGA
MVLT KI EZ VI-
LAGBOL 1637
ESTENDOBEN
26. DECMB.

Polgár Bálint gyermekeinek (Bálint és Judit) sírkőve, a legrégebbi magyar felíratú sírkő (1636)
1636
[IT] FEKZIK POLGAR BALINT
[UR]AMNAK KET SZEP KED
[VE)S GIERMEKE. BALINT
[DE]AK-ES IVDITAZONI. KIK
[N]EK ADGION ISTEN AZ
[IEO]VENDEO DÜCZÜSEGNEK
ELVETELE[BE] BOLDOH
[F]EL TAMADAST

Koncz Márton sírkőve (1648)

Nagy Szabó Ferenc krónikaíró veje, Anna nevű leányát vette el. 1646-ban pestisben meghaltak gyermekei. 1648. június 9-én a padlásra ment galambokat etetni, s onnan leesvén június 11-én meghalt. Özvegye Köőeczi Miklóshoz ment férjhez. (2)

EZER HAT SZÁZ HOCI EL FVTA
NEGYVEN NYOLCZ VTÁNNA IVTA
KONCZ MÁRTONNAK ÉLTE FOT[TA) (fogyta)
LŐN IVNIVSBAN VR NAPIA.
HARMINCZ HÁROM EZTENDEIE
E' VILÁGRA MIKOR IEOVE
NEMES VÉRBŐL EREDETE
VOLT,TIZTESSÉGES ÉLETE
EZ KŐVET EMLÉKEZETRE
SZABO ANNA KÉSZITTETTE
NYVGODGYÉK TSENDESEN TES[TE]
EZ ALATT FÉRIE TETEME
AMAZ VTVLSO NAGY NAPON
A FŐLDBŐL FELIS TÁMADGYON
KRISTVS IOBJA FELŐL ÁLLYON
MENNYORSZÁGBAN BODOGVLLYON

Egyedi Szőcz István síremléke (1649)

A szűcsők céhének mestere volt, nevével többször találkozhatunk a szűcscéh számadáskönyveiben. (2)

IT FEKSZIK AZ BŐCZŰLETES
EGYEDI SZŐCZ ISTVÁN, KI
HOLT MEG ELETENEK, 52.
ESZTENDEIBEN 1649
ESZTENDŐBE, HVSVET
NAPIAN DELBEN.

Kolozsvári Székely István sírkőve (1650)

Özvegyét 1651-ben Nagy Szabó Ferenc feleségül kérte, de kosarat kapott.(2)

IT FEKSZIK AZ ISTENBEN BODO-
GVLT VRAM, AZ BECZVLETES,
COLSVARI SZÉKELY ISTVÁN KI VIL-
AGI ELETET TISZTESSÉGESEN ELVEN A-
TAL ÉLETÉNEK 52 ESZTENDEIÉBEN
BOLDOGVL KIMVLT IN
ANNO 1650 ESZTENDOEBEN
19. NAPIAN BŐITELEÖ HAVÁNAK
KINEK ISTEN ADGYON BOLDOG-
H FEL TÁMADÁST
Görög György Deák felesége Erzsébet asszony síremléke (1690)
IT NYGSIK AZ VRBAN
GÖRÖG GYÖRGY
DEAK KEDVES HAZAS
TARSA ERSEBET ASZ
SZON..........SEGE S
GY................ANIA
................KIT AZ
EO CNRISTVSSANAK
AD........ELTENEK
67 DIK ESZTENDEIE
A.D. 1690 DIE
3 APR.

 

 

Görög István sírköve, a legrégebbi sírkő a XVIII. századból (1726)
D T 0 M S
Ao D
1 7
2 6
Die 7 Aug
Elérkezvén amaz rendelt fátális vég
A kegyes emberrel osztozik a föld s ég ,
Két részre osztatik aki egy volt nem rég
Az utolso napon egygyé leszen a még
E sírban nyugoszik GÖRÖG ISTVÁN te[ste]
Kinek halál által szomoru el este
Le.....e lelkét az Ég bé fogatta s...
Mint hogy életében serényen kere...
Kereskedő ember lévén kereskedett
Nyeresége, Égre s földre ki terjedett
A kegyesség által nagyra nevekedett
............[Égre] emelkedett
........Vásárhely........[sossa volt]
...........nem............
.........Haza jo fia............
..........bezárta.............
............esztendöt............
..........ességben Hajdu.........
..........[rnekekk] jo szülő.........
Ezek) közzül hárman Menyb.......
[Esztendei] Ötvenhét...........
[Amelyekk] Istentöl............
Nyomorruoruságosak s........jo........
[De immár] mindezek [tőlle]el marattak
Görög Györgyné Török Szappanos Anna síremléke (1728)
EMLÉKEZETNEK
ITT NYUGSZIK AZ ÚRBAN
BOLDOGUL KI MÚLT
TÖRÖK SZAPPANOS ANNA
N. GÖRÖG GYÖRGY URAM
HÁZAS TÁR SA ÉLETÉNEK
17. ESZTENDEIBEN LELKIT
IDVEZITÖ XTUSSÁNAK
TESTET AZ FÖLDNEK Ö
ANYÁNAK MEG ADVÁN
AZ 1728. ESZTENDŐK
PINKÖSD HAVÁNAK
26. NAPJÁN.

Irodalom

1. Csekme István: A marosvásárhelyi temető 1988-ban, Marosvásárhely, 1994, Infopress RT.

A honlapon felhasználtam a könyvben szereplő temető rajz egy részletét, ill. a sírkő feliratokat.

2. Kelemen Lajos : A marosvásárhelyi református temető legrégebbi sírkövei, in: Művelődéstörténeti tanulmányok, Kriterion, Bukarest, 1977.

A honlap bármely részének másolása, fotók felhasználása,
kizárólag a szerzõ hozzájárulása alapján lehetséges  

1998-2008 © dr. Flórián Csaba
http://www.erdelyweb.hu

Ez az oldal a VIRTUÁLIS MAROSVÁSÁRHELY része
VISSZA A FŐOLDALRA