ALMÁSI LAJOS
KISBACONI BENKŐ MIKLÓS
CSEGEZI JÓZSEF
CSEJDI SÁMUEL
CSIKY DOMOKOD honvéd százados
CSONKA FERENCZ (ügyvéd) tűzér főhadnagy
FILEP ALBERT
LÁZÁR ANTAL
KOVÁCS ÁRON (ref. lelkész) honvéd főhadnagy
LUKINICS JÓZSEF honvéd százados
MÉSZÁROS LAJOS honvéd
POLGÁR LAJOS
SÓFALVI JÓZSEF
SZÉKELY LÁSZLÓ
SZABÓ LAJOS
SZÖLLŐSY SÁMUEL tűzérőrmester