OKLAND
Leírás
Fotók, alaprajz
Linkek
 

A község a két Homoród menti főutvonal kereszteződésénél fekszik. Kőfallal körülvett unitárius templomát, amelyhez késő gótikus torony is tartozik, 1937-38-ban egy középkori templom kibővítésével építették mai formájára. Régi faragványai eredeti helyükön vagy másodlagos elhelyezésben megtalálhatók a mai templomban. A templomról szóló legkorábbi adatunk szerint 1567-es összeírásban 20 kapuja volt és három lófőt említenek, közöttük Elekes Jánost, de ebből tudjuk meg, hogy a faluban két kőfaragó élt. Az 1715-ös Udvarhelyköri Conscriptio feljegyzéséből szerint mind a templom, mind a torony kőből épült és zsindelyfedésű. Az elített 1937-38-as átépítés során a templom nyugati része, a középkori hajó nagyjából változatlan maradt, a késő gótikus szentélyt ellenben lebontották éshelyére egy tágasabb zárórész keült. A hajó déli falában befalazott, félköríves ajtókeretet bontottak ki. A hajónak mind a négy falsarka kváderkövekből van rakva, a keleti falsarkon levő átlós támpillérek későbbiek. A sekrestyeajtó bontása során megtalált szemöldökgyámos keretét, az egykori szentségtartó fülkét és az egyik csúcsíves ablakot az északi falban helyezték el, azúj építési részben. A hajóban falképeket is találtak. A déli falon Szt. Péter és Szt. Pál szépen festett és jó állapotban előkerült alakja állott. Jobbról Szt. Péter kulcsot tart kezében, balról Szt. Pál kezében karddal. Mellettük majuszkulával írott mondatszalagon nevük szerepel (S.PETRUS S.PAULUS). A sötét alapon világos X jelekből alkotott keretdísz középrészén rombuszban megjelenő levéldíszt látunk. Az északi falon a Szt. László legenda nagyon töredezett. Alatta talán az Utolsó Ítélet képsora húzodott, melyből csak a Feltámadás és Üdvözültek serege jelenetei ismerhetők fel. A Feltámadásból egy harsonát tartó angyal egy része látszik. Az Üdvözültek jobbról bal felé tartó seregéből öt alak maradt épségben. A jelenet felső keretelése palmettaleveles indadísz. Mai állapotában a kőkerítés, nyugat és észak felől körülölelve a templomot, a toronyig tart, mely a templom ÉK-i sarkához tapad. A tornyot négy átlós elhelyezésű támpillér erősíti, falazata az övpárkányig keskenyedik, két sor téglalap alakú lőréssel. A rajta levő felirat: AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE. Az övpárkány feletti rész a sisakkal múlt sz-i ráépítés. A templom nyugati homlokzata elé 1938-ban egy gyülekezeti termet építettek, ma innen lehet megközelíteni a csúcsíves kőkerettel szegélyezett nyugati bejáratot. A szentély helyén épült új rész északi falába helyezték el az egykori sekrestyeajtó szemöldökgyámos keretét, melyre MICHAEL KOVA (Kovács ?) név van vésve. Ugyanitt két szentségtartó fülke is található. A templom régi berendezését, kazettás mennyezetét, karzatait az 1937-es építés nagyrészt megtartotta. A hajó nyugati felében kilenc festett kazettából álló deszkamellvédes fakarzat áll. A hajó kazettás mennyezete virágmintás, alakos és feliratos mezőkből áll, a szegőléceken feliratok egyike:

HOMOROD OKLÁNDI ASZTALOS ELEKES ANDRÁS KÉSZITETTE ISTENES JÓ INDULATTYABOL ANNO 1771 EXPIRANTE FEBRUAR.

Látható a magasabb mennyezetrészen a régi szentély kazettás mennyezete virágmintákkal, felirata:

KÉSZITTETETT SZOLGA GYÖRGY CURATORSÁGÁBAN NAGYOBB ÉS KISSEBB ELEKES ANDRÁS ÁLTAL 1786 PÜNKÖST HAVÁBAN.

A keleti orgonakarzat mellvédjének néhány mezője virágmintás és ANNO 184O feliratot visel, ezek a régi szentélykarzat darabjai.

 
 
 

Linkek

 

A honlap bármely részének másolása, fotók felhasználása,
kizárólag a szerzõ hozzájárulása alapján lehetséges  

Honlap készült 1998-2007 © dr. Flórián Csaba
http://www.erdelyweb.hu