BÁTHORI GÁBOR 1608-1613

1608-ban szerzi meg a fejedelmi trónt a hajdúk segítségéve, a nahynevû Báthory család utolsó fejedelme. Ha kellett protestánsnak, ha kellett katolikusnak mutatta magát, uralkodását állandó nyugtalanság jellemezte. Erõszakos kormányzásával, erkölcstelen magatartásával maga ellen fordítja az erdélyi rendeket, Szeben (szabad királyi várost) elfoglalásával pedig az erdélyi szászokat. Havasalföldi hódító hadjáratai miatt kivívja a porta haragját. BETHLEN GÁBOR eleinte támogatta, meg szerezte számára a fejedelemséget. Végül Bethlen török és román segítséggel Báthori ellen vonul egészen Nagyváradig. Trónja megmentése érdekében átakarja adni Váradot a törököknek, emiatt a hajdúk meggyilkolták 1613-ban.