BÁTHORI KRISTÓF 1575-1581

BÁTHORI ISTVÁN testvére, a Szapolyai ház egyik leghûségesebb embere. 1571-ben váradi kapitány. 1575-ben Báthori István lengyel királyá való választásakor Erdély fejedelme lett. 1581-ben hunyt el.