HELYTÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA
Marosvásárhely

Frissítve: 2017-12-21

Új szerzemények:

2017

Fodor János:
Bernády György. Politikai életrajz, Lector Kiadó - Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány - Erdélyi Múzeum

2015

Bernády, a városépítő- Szerzők: Fodor János, György V. Imola, Józsa András, László Lóránd, Nagy Miklós Kund, Pál-Antal Sándor, Pál Judit, Sebestyén Mihály, Kiadó: Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, Marosvásárhely, Aluta, Csíkszereda, 2015

Csepreghy András - Csepreghy Henrik: Volt egyszer egy város képeslapok igézetében, Mentor KÖnyvek, 2015

Sebestyén MIhály: Időtár V./1. Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár I-II. kötetéhez, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2015

Marosvásárhelyi Krónikás Füzetek I. - Összeállította Fodor István. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Sebestyén Mihály, Mentor Kiadó, Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2015

Marosvásárhelyi Krónikás Füzetek II. Összeállította Fodor István. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Sebestyén Mihály, Mentor Kiadó, Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2015


Pál-Antal Sándor: Mesterségem címere- Bodor Péter, Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2015

Sebestyén MIhály: Időtár V./2. 1900-1944. Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár II-III. kötetéhez


2014


Sebestyén Mihály: Időtár IV. Marosvásárhely történeti kronológiája 1945-1989, Mentor Köadó, Marosvásárhely, 2014


Vári Attila: Álomkölcsönző (Novellák), Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014

2013
Oniga Erika: A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908-1919, Maros Megyei Múzeum és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, 2013
Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt : Marosvásárhely történetéből III. Tanulmánykötet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013

2012
Vári Attila: Súrlott Grádics, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012
Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt: A Maros megyei magyarság történetéből III. Tanulmánykötet, Mentor Kiadó, 2012
A marosvásárhelyi Súrlott Grádics irodalmi kör antológiája, Kritérion Kiadó, 2012
Gyárfás András: Puzzle, Mentro Kiadó, 2012
Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek
Tanulmány, történelmi forrásdokumentum, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012

2011
Sebestyén Mihály: Időtár III. Marosvásárhely történeti kronológia 1914-1944-ig, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011
Deé Nagy Anikó: Laus Libri. Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15-16 századi kiadványaiban, Mentro Kiadó, 2011

2010
Sebestyén Mihály : Időtár II. Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-tól 1918-ig, Mentro Kiadó, 2010
Csepreghy András - Csepreghy Henrik: Képeslapon üzen a múlt, Mentro Kiadó, 2010
Marosszéki krónikák I.Válogatta és sajtó alá rendezte: Sebestyén Mihály, Erdélyi Ritkaságok sorozat 5., Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010

Marosszéki krónikák II. Válogatta és sajtó alá rendezte: Sebestyén Mihály, Erdélyi Ritkaságok sorozat 5., Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010

2009
Zágoni Balázs-Jánosi Andrea: Kincses Képeskönyv Marosvásárhely
Dávid Antal: Miuzsikáló kút (Bodor Péter regényes életrajza), Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1968
Sebestyén Mihály: IDŐTÁR I. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2009.
Szöllősi Árpád: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Mentor Kiadó, 2009
Sebestyén Mihály: Rubinháza jeles napjaiból (elbeszélések), Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009

2008. év
Maros Megyei Múzeum Bernády-gyűjteménye, Szentendre Művészetéért Alapítvány, 2008
Bónis Johanna: A marosvásárhelyi Városháza és Kultúrpalota megmentett épülettartozékai, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008
A Teleki Téka kincseiből, DVD film, Pentaton Stúdió, 2007


2007. év
dr. Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei, 1947-1961, Budapest, 2006 (Bejegyzés dátuma: 2007-10-11)
Apa és Fiú küzdelme a kórokkal, Oláh Anna - Vofkori József, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2005 (Bejegyzés dátuma: 2007-10-11)
Alexits György: Bolyai János világa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977 (Bejegyzés dátuma: 2007-10-11)
Marosvásárhely kisipara, Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa, Benkő László Könyvnyomdai Intézete, Marosvásárhely, 1914 (Bejegyzés dátuma: 2007-10-11)
Marosvásárhely történetéből 2. kötet. Mentor Kiadó., 2007
(Bejegyzés dátuma: 2007-07-08)
Deé Nagy Anikó: Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából, Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2007

2006. év
Koncz József: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története Mentor Kiadó 2006 (Bejegyzés dátuma: 2007-07-08)
Könyves műveltség Erdélyben, Mentor Kiadó, Marosvásárhely
(Bejegyzés dátuma: 2007-05-05)
Pál-Antal Sándor: Áldozatok - 1956 (Bejegyzés dátuma: 2007-05-05)
Sebestyén Mihály: A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium Történetéből (1895-1944), Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Oláh-Gál Robert: Bolyai Farkastól Farkas Gyuláig,Státus Kiadó, Csíkszereda, 2006
Marosi Barna: Bernády György városa, Marosvásárhely (II. bővített kiadás)
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely XVII-XVIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai, Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Bolyai bibliográfia

Szerző: Hunfalvy János - Rohbock Lajos

Cím: Magyarország és Erdély eredeti képekben

"Nevezett országok legérdekesebb tájait, városait, fürdőit, egyházait, várait, palotáit s egyéb régi és új építmányeit helyszínén rajzolta Rohbock Lajos, aczélba metszették korunk legjelesebb művészei. A történelmi és helyirati szövegeket irta Hunfalvy János." Marosvásárhelyrol a III. kötet 124-131. oldalain olvashatunk, három igen szép acélmetszet illusztrációval.

Eredeti kiadás: Lange Gusztáv György Darmstadt, 1864
Hasonmás kiadás: Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986
Szerző: Orbán Balázs

Cím: A Székelyföld leírása

Az eredetileg hatkötetes mű első erdélyi kiadása 25 füzetben jelent meg. Marosvásárhellyel a 13. füzet foglalkozik.

Eredeti kiadás 1868-1873, Budapest
Hasonmás kiadás: Európa Idő Kiadó, Sepsiszentgyörgy,   1993
Szerző:Hankó Vilmos

Cím: Székelyföld

A kötet képeit Goró Lajos, Huszka József és Tull Ödön rajzolták. Marosvásárhelyrol a 317-330 oldalak között olvashatunk

Eredeti kiadás: Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Kiadása, Budapest, 1896
Hasonmás kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993
 Marosvásárhelyi Lexikon

Szerkesztette: Szentgyörgyi Dénes

"Új, ilyen szerű füzetet még sehol nem szerkesztett olvasni valót, adok a szíves olvasó kezébe e könyvecskével. Különösen az ujabb időben gyönyörüen fejlődő városunk utcái közül, több mint száz van már olyan, melyet a magyar történelem, irodalom, politika föbb szereplőiről s helyi kiválóbb férfiaikról neveztek el.Elsősorban ezek életrajzai s hasznos életük méltatását közlöm, hogy ismertek legyenek mindnyájunk előtt.." (részlet Szentgyörgyi Dénes által írt előszóból)

Nyomatott Adi Árpád Kossuth-Könyvnyomdájában, 1912, Marosvásárhely


Cím: Marosvásárhely kisipara

A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1914 február 6-án tartott vitaestélyén előadta László Gyula

Kiadás: Benkő László Könyvnyomdai Intézete Marosvásárhely, 1914

 Szerző: Gergelyffy Gábor

Cím: Bodor Péter a székely ezermester

Regényes életrajz a
Nemzeti Könyvtár sorozat 51. számú füzetében (60 old.)

Kiadó:
Kiadás éve: Budapest, 1941
 Erdélyi Emlékírók Erdélyről

Cím: Erdély Öröksége

A hatkötetes mű I. kötetében Borsos Sebestyén Cronicája, a III.-ik kötetében Nagy Szabó Ferenc Memoriáléja, Borsos Tamás Diáriuma találhatók

Kiadó: Franklin Társulat kiadása, Budapest
Reprint: Akadémiai Kiadó,Budapest

Eredeti kiadás 1942, reprint kiadás éve: 1993
 Szerző: Kiss Pál

Cím:Marosvásárhely története

" Erdély sorsfolyója, a Maros mellett terül el Marosvásárhely, a székely főváros, a "hegyen épült Debrecen". Aki egyszer jól megnézte Debrecent és Vásárhelyt, tudja milyen a magyar város...." Ez a mű csak Marosvásárhelyt került forgalomba, megmaradt példányait 1945 után bezúzták. Ma már könyvritkaság.

Kiadó: Petri Károly könyvkereskedő, Marosvásárhely
Kiadás éve: 1942
Szerző: Kiss Pál

Cim: Marosvásárhelyi KALAUZ

Nagy Zsombor rajzolta térképpel, Jánosy Zoltán és Körtesi Károly fotóival.

Kiadó: Az "Uránia r.-t." kiadása, Marosvásárhely, Főtér 35; Nyomatott 1943-ban Szilágyiu Jenő könyvnyomdájában, Marosvásárhely, Széchényi tér 33.
Kiadás éve: 1943
Szerző: Márkosfalvi Orbán István
Cím: Marosvásárhely földrajza

Kiadó: Sárospatak, 1943

Nyomtatta: Kisfaludy László, a Ref. Főiskola betűivel. 127+(1)p.+2t.,

 

Szerkesztette: Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila

Cim: Kelemen Lajos emlékkönyv, születésének nyolcvanadik évfordulójára

A tanulmányok között olvasható Benkő Samu: A marosvásárhelyi kollégium diákjainak művelődési törekvései a múlt század harmincas éveiben, és Farcádi Elek: A marosvásárhelyi Bolyai tudományos könyvtárról című irásai.

Kiadó: Tudományos Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: 1957

Cím: Biblioteca Teleki- Bolyai

Rövid ismertető francia, orosz, angol nyelven a Teleki-Bolyai Könyvtárról.(34 lap, 53 fénykép a ritka gyűjteményből)

Kiadó: Teleki-Bolyai Könyvtár
Kiadás éve: 1969
Szerző: Dávid Antal

Cím: Muzsikáló kút

A Margitsziget északi végében, az Óbuda felé néző oldalon oszlopos-kupolás díszként áll, figurával a csúcsán, de vizet nem ont, mint az eredetije egykor Marosvásárhelyt, és nem is muzsikál el naponta többször négysoros strófákat: "Marosszéki piros páris..." A páris nem más, mint egy halvány piros kis virág, a dalocska pedig Bodor Péternek, a ritka tehetségű székely ezermesternek volt a nótája, azé a gazdag lelkű, mély érzésű, de dúlt kedélyű, zaklatott sorsú emberé, aki a múlt század legelején megalkotta az erdélyországi szabad királyi város híres kútját. A párisvirág régen elszáradt már a kiszáradt kút körül, de a szenvedélyesen törtető, magányos, önimádó zseni életének története mélyről fakadó, kristálytiszta és üdítő sorokban árad az itt következő lapokon, szép, egyszerű szavakkal tudósítva egy hatalmas korszakról, amely egészen az 1848-as lélekcserélő időkig tartott.

Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1969
Szerzők: Fikk László, Balázs Lajos

Cím:Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai

A katalógus a könyvtár tulajdonában lévő 70 darab 1500 előtt nyomtatásban megjelent ősnyomtatványt mutatja be

Kiadó: Teleki-Bolyai Könyvtár , Marosvásárhely
Kiadás éve: 1971
Szerzők: Farcády Elek, Szabó T. Attila
Cím:A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák

A XV. sz.-ból származó nyelvemlékünk Konc József könyvtáros révén került, az erdőszentgyörgyi Rhédei (majd Würtenberg) könyvtárból a református tanóda könyvtárába. A tiszteletre méltó könyvtáros tudományos munkássága előtt tisztelegve, az általa adományozott hártyakodexet Koncz kódexnek nevezik.

Kiadó: Kritérion, Bukarest
Kiadás éve: 1973
Szerző: Dávid Gyula
Cím: Tolnai Lajos Marosvásárhelyen (1868-1884)

"..Tolnai Lajos életének és pályájának marosvásárhelyi szakaszát felmérve igyekeztünk e tizenhat év lehetőleg minden vonatkozását átfogni: kerestük azokat a korabeli eseményeket, amelyek Tolnai írói szemléletét és emberi egyéniségét alakították.."

Kiadó: Kritérion, Bukarest
Kiadás éve: 1974
Szerkesztette: Deé Nagy Anikó

Cím: Teleki Sámuel és a Teleki-Téka

Teleki sámuel levelei, naplórészletek, eloszók, végrendelet, könyvtári törvények, a Teleki-Bolyai könvtár volt könyvtárosának és munkatársának könyve.

Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest (TÉKA sorozat)
Kiadás éve: 1976
Szerkesztette: Vígh Károly

Cím:Asszonyok és férfiak tüköre (Tanúvallomások a XVII. századból)

1614 és 1642 között papírra vetett tanúvallomások gyűjteménye ez a kötet - Marosvásárhelyről.

Kiadó: Magvető Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1980
Szerző: Szépréti Lilla

Cim: Régi és új világ - képes levelezőlapok

"..Ez a könyv, Szépréti Lilla kitartó barangolásainak krónikája, a mi múltbéli örökségünk mohás kőfalai, tornyai felé mutat, s nem azért, hogy a jövendő felé fordított arcunkat visszafordítsa, hanem éppenséggel a jövőnek jobb megtervezése végett. Történelmi műemlékeinkről van szó. És arról, hogy aki nem ismeri a múltját, nem érti világosan a jelenét sem..."(Sütő András)

Kiadó: Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár
Kiadás éve: 1981
Szerző: Kelemen Lajos

Cim: Művészettörténeti tanulmányok I-II kötet.

Kelemen Lajos több tanulmánya Marosvásárhellyel foglalkozik: A marosvásárhelyi református temető legrégebbi sírkövei, Novum Forum Siculorum, stb.

Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve: I. kötet 1977, II. kötet 1982
 Szerző: Vári Attila

Cím:Volt egyszer egy város (regény 1969-1978)

"...a katasztrófa akkor kezdődött, amikor szégyenükben másként kezdték emlegetni az emberek a dolgokat, mint amik a valóságban voltak- a korhadó erdőben kivirágzó jázminillatú piperaüzletből LUX lett, a húst a HERMES mérte, a szövetet a MERINOS, a fagylaltost IZLAND-nak hívták, s már nem voltak madáreledel-boltok vagy halasüzletek, sem szállodák, csak KANÁRI, OCEAN és HOTEL, s az idegen szavak szótárának lapjaival kitömött agyú firkászok UNIVERS, és KOSMOS, GALAKTIKA... című folyóiratokat szerkesztettek..."

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
Kiadás éve: 1986
Szerző: Kincses Előd

Cim: Marosvásárhely fekete márciusa

"..Ez a könyv hiteles tanúskodás a romániai magyarság egyik legnagyobb drámájáról, melyet elszenvedett a század második felében. Kincses előd arra vállalkozott, hogy felidézze Marosvásárhely véres napjait, 1990. márciusának tragikus eseményeit; a város magyar lakossága ellen szervezett progromot..."(Sütő András)

Kiadó: Püski Kiadó, Budapest
Kiadás éve: 1990
Szerkesztette: Medvigy Endre

Cím: Marosvásárhely és vártemploma

.."Marosvásárhelyen minden történelmi kő az erdélyi magyar múltról beszél.. És ahogy a régi házak és utcák, a magyar múltat tanusítják az írásos emlékek is..."

Kiadó: A Rádai Gyűjtemény Tanulmányai 3. , Budapest
Kiadás éve: 1990

Szerző: Oltyán László

Cím: Erdélyi elmebaj

Oltyán László könyve csak azért nem szaggat fel régi sebeket, mert azok be sem heggedtek még. Egy újságíró drámai sorsvonalát...követhetjük Marosvásárhely véres decemberében, majd márciusában, az események aktív résztvevőjeként.
Kiadó: KALÁKA KÖNYVEK, Sepsiszentgyörgy
Kiadás éve: 1992
Szerző: Kelemen Lajos

Cím: Születtem Marosvásárhelyt
Önéletrajzi feljegyzések, a töredékekbol összeállította, bevezetovel és jegyzetekkel ellátta Gaál György. A Keresztény Magveto 1988-1989-es évfolyamaiban, öt folytatásban megjelent emlékirat kiegészített változata.

Kiadó: KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár
Kiadás éve:1993
Szerkesztette: Szepessy László

Cím: Bernády György városa

A könyv a Maros megyei RMDSZ és a Bernády György Alapítvány támogatásával jelent meg, Marosi Barna: Épült dr. Bernády György polgármestersége idején című krónikáját és igen sok szép illusztrációt tartalmaz a századforduló éveiből..

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve:1993

Cím: Bibliotheca Telekiana

A Teleki-Bolyai könyvtár ismertetője, rövid leírás képekkel.

Kiadó: Teleki-Bolyai könyvtár
Kiadás éve:1994
Szerző: Csekme István

Cim: A marosvásárhelyi református temető 1988-ban

A szerző nyugalmazott történelemtanár, a városi református temetőkert egykori gondnoka. A felvételeket készítette Kovács György nyug. vegyész, a grafikai kivitelezés Horváth Ödön munkája. Lektorálta Sebestyén Mihály író, történész..

Kiadó: Infopress Rt., Marosvásárhely
Kiadás éve: 1994

Cím: A Marosvásárhelyi Kultúrpalota

Látogatóknak készült rövid kis leírás (Szöveg: Traian Dusa)

Kiadó: Editura Mureseian
Kiadás éve:1994 (?)
Szerkesztette: Tonk Sándor

Cím: A Marosvásárhelyi Református Kollégium diáksága 1653-1848

Készült a szegedi József Attila Tudományegyetem régi magyar irodalmi tanszékén

Kiadó: Fontes Rerum Scholasticarium, Szeged
Kiadás éve:1994
Erdélyi Tudományos Füzetek 218.

Cím: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve (1793-1993)

1993. december 4-5-én, a marosvásárhelyi tudományos ülésszakon elhangzott előadások.

Kiadó: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár
Kiadás éve:1994
Fontes Rerum Scholasticarum VI. (Sorozat szerkesztő Keserű Bálint)

Cím: A marosvásárhelyi református kollégium diáksága 1653-1848

Bevezetéssel közzéteszi Tonk Sándor. A kötetet szerkesztette Font Zsuzsa.
A kötet tartalmazza a beiratkozási főanyakönyvek adatait (1635-1848), az alsóbb osutályok tanulóinak névsorát 1777-1831 között, az extráneusok névsorát 1838-1847 közötti időszakból.

Kiadó: József Attila Tudományegyetem régi magyar irodalmi tanszék
Kiadás éve:Szeged, 1994
Szerző: Csekme István

Cím: Diákélet, diákdalok a marosvásárhelyi Református Kollégiumban az 1920-as években

Marosvásárhelyi nyugalmazott történelemtanár könyve.

Kiadó: CUSTOS Kiadó
Kiadás éve:1995
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Múlt és jelen - Régen volt emberek ügyes-bajos dolgairól és jószágairól

A Teleki-Bolyai könyvtár történész könyvtárosának, jelenlegi igazgatójának összegyűjtött írásai. További ajánlott művei: Bethlen Gábor levelei, Erdélyi fejedelmek, Napfogyatkozás az egyetem utcában, Nosztalgia-túra Dél-Paranójába.

Kiadó: Impress Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve:1995
Szerkesztette: Barabás Béla, Péter Mihály és Péter H. Márta

Cím: A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés 50 éve

A Magyarságkutatás könyvtára sorozat XVIII. kötete közel 500 oldal adat, emlékezés Sütő András előszavával.

Kiadta: Teleki László Alapítvány
Kiadás éve:1995
Szerkesztette: Szöllősi Árpád

Cím: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-1995

Az erdélyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés története.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve:1995
Szerzők: Fodor Sándor (S.) - Balás Árpád

Cím: Marosvásárhelyi útikalauz

Hiánypótló, részletes útukalauz a "hegyek közé szorult Debrecen"-nel (Németh László), a "magyar Göttinga"-val (Teleki Sámuel), a "valóságos Cambridge"-dzsel (dr. Ludányi György) ismerkedni akaró honfitársak részére.

Kiadó:Impress, Marosvásárhely
Kiadás éve:1996, 2000 II. bővített kiadás
Szerző: Vigh Károly

Cím: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak

Vigh Károly (Marosvásárhely 1912- Stickholm, 1990) az erdélyi Szótörténeti Tár elso köteteinek lelkes szerkesztoje volt. Posztumusz megjelent muvének alapját egy kézirat képezi amely 1939-ben elnyerte az Erdélyi Múzeum pályadíját. Muve kezdetben szakmai gáncsoskodás, késobb rendszerváltozás miatt nem jelenthetett meg. A szerzo egész életében újabb és újabb adatokkal bovítette gyujtését, élete alkonyán pedig kiadásra készítette elo. A rendkívül gazdag történeti helynévanyag jelenleg, Pál-Antal Sándor kiegészítéseivel együtt, mindegy 3000 címszót tartalmaz.

Kiadó: Pallas- Akadémiai Könyvkiadó Csíkszereda
Kiadás éve:1996
Szerző: Keresztes Gyula

Cím: Vásárhelyen vásár tartatik

"..A mai ember alig tudja, mi is az igazi vásár. E könyvnek az a célja, hogy röviden ismertesse Marosvásárhely kialakulását, fejlődését, piactereit és vásárait. Emlékezések alapján bemutassa a kisváros vásárainak jellegét, sajátosságait és érdekességeit. E könyv sorait olvasva visszaszállunk a régmúlt időkbe, végigjárjuk az egynéhány emberöltővel ezelőtti piactereket, s beleképzelhetjük magunkat a sokadalmak nyüzsgő forgatagába, a vásárok kis és nagy örömeibe, szórakozásaiba, hangulatába."

Kiadó: Kritérion Könyvkiadó, Bukarest
Kiadás éve:1996
Szerző: Katona Szabó István

Cím: Marosvásárhelyi Krónika 1900-1990

"..Katona Szabó István munkája egy erdélyi magyar város monográfiája, amely a XIV. századtól napjainkig íveli át a historiai időt...kisérlete leginkább egy film-kockához hasonlítható, amely egy máig tartó folyamatból adott időegységben mutatja be egy nemzetrész sok évtizedes küszködését, egyre keservesebb küzdelmét immár nemcsak magyarságának megőrzéséért, hanem egyben fennmaradásáért is. ..(Aniszi Kálmán)"

Kiadó: Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány, Budapest
Kiadás éve:1996
 Szerző: Máthé Levente

Cím: Marosvásárhely régi magyar utcanevei

"Senki sem nevezheti magát igazán marosvásárheyinek, ha nem ismeri, szülővárosának, választott lakhelyének múltját, történelmét...Ez a 75 éve tartó utcanév keresztelgetés tükrözi a leghűbben, hogy miként változott át a hajdani Maros-Vásárhely a mai Marosvásárhellyé."

Kiadás éve: 1996
Szerző: Kincses Előd

Cim: Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig

1990 fekete márciusa után főbűnösnek kikiáltott vásárhelyi ügyvédnek menekülnie kellett Romániából. Jelen kötete válogatás az emigrációs évek cikkeiből, interjúiból.

Kiadó: Minerva Könyvek (4), Kolozsvár
Kiadás éve: 1996
Szerkesztette: Pál-Antal Sándor, dr. Szabó Miklós

Cím: A Maros megyei magyarság történetéből

A tanulmányok között olvashatók Bónis Johanna, Gaál Kornélia, Keresztes Gyula, Makfalvi Gábor írásai Marosvásárhelyről.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 1997
Szerző: Pál-Antal Sándor

Cím: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára (térkép melléklettel)

"..Az utcanévtárban megtalálható Marosvásárhely utcáinak, tereinek, közeinek a különböző időszakokban használt megnevezése, illetve azok román és magyar változata.."

Kiadó:Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 1997
Szerző: Horváth Szabolcs

Cím: Marosvásárhely utcanevei tegnap és ma

Részletes város térképpel, Csepreghy András századelejei képeslapgyűjteményével és Jakab Tibor fotóival.

Kiadó: Juventus Kiadó
Kiadás éve:1997

 Szerző: Fodor Ferenc - Tófalvi Zoltán

Cím: A gondviselő szem.

Szemészeti emlékek a marosvásárhelyi Teleki Tékában
Tartalomból: Bolyai Farkas "szemészete", a szemészet kialakulása és fejlődése Marosvásárhelyen,"Ars Medica" a szemről, a népgyógyászat szemészeti vonatkozásai, a szem ábrázolása a művészetben

Kiadó:
Kiadás éve: Marosvásárhely, 1997
Szerző: dr. Kozma Béla

Cím: A marosvásárhelyi Református Kollégium Bolyai Farkas Líceum 440 éves története

Két különböző borítóval is megjelent, de nem egyértelmű hogy javított második kiadásról van szó. Talán valaki tudja közületek....

Kiadó: Marosvásárhely
Kiadás éve: 1997
Szerkesztette: Tőkés Béla

Címtár - a külföldön élő marosvásárhelyiek telefon és információs könyve

Már negyedik alklamommal megjelenő, folyamatosan bővülő kiadvány. Jelentkezési cím: Tőkés Béla, 2235 Mende, Hősök tere 15.

Első kiadás éve: 1997, február.
Szerkesztette: Deé Nagy Anikó dr.

Cím: A könyvtáralapító Teleki Sámuel

A Teleki Téka munkatársának műve.A zerző szavait idézve: " munkámmal nem többet és nem kevesebbet akartam elérni, mint sok felszínre került információ segítségével lehetőleg teljes képet rajzolni a könyvtáralapító és a könyvek világában búvárkodó Teleki Sámelről.."

Online elérhető (MEK): http://mek.oszk.hu/03100/03164/03164.htm
Kiadó: Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása, Kolozsvár
Kiadás éve: 1997
Szerző: Nagy Pál

Cím: Bolyaiak tere

"..Vallomásos tollvonások lenyomata hát ez a könyvecske (is): tanúságtétel a hovatartozásról - Erdély földjén. Itt, ahol hosszú századok óta otthonunk ez a város."

Kiadó: Impress, Marosvásárhely
Kiadás éve:1998
Szerző: Keresztes Gyula

Cím:Marosvásárhely régi épületei

Keresztes Gyula műépítész újabb könyve a város híres épületeiről, rajzokkal korabeli fényképekkel illusztrálva.

Kiadó:DIFPRESCAR, Marosvásárhely
Kiadás éve:1998
Szerző:Vofkori László

Cím: Székelyföld útikönyve I-II

A 130 esztendővel ezelőtt megjelent Orbán Balázs "Székelyföld leírása" című munkájának XX. századi változata, a korábbi munka méltó folytatása. A város leírása I. kötet 114-140 oldal. (Sütő András bevezető idézetét e könyvből másoltam e honlap elejére!)

Kiadó:Cartográphia Kft, Budapest
Kiadás éve:1998
Szerkesztette Jászberényi Emese

Cím: Szól a rádió...

Az 1958. március 2-án megszólaló MAROSVÁSÁRHELYI STUDIÓ40 éve.

Kiadó: Pallas-Akadémiai Könyvkiadó, Csíkszereda
Kiadás éve: 1998
Szerkesztők: Fülöp Mária, Angela Kovacs, Valentina Lucian, Aurel Trif

Cím: Marosvásárhely Képes útikalauz

A Marosvásárhely Municípium Tanácsának és Polgármesteri Hivatalának igen szépen illusztrált kiadványa, Fodor Imre polgármester előszavával.

Kiadó: Editura Prisma, Marosvásárhely
Kiadás éve:1998
Szerző: Sipos Lajos

Cím: Marosvásárhelyi mesélő házak

A Főtér, Bolyai utca, Gecse utca, Kossuth utca és környékének mintegy 60 házának története, lakóinak élete.

Kiadó:Difprescar, Marosvásárhely
Kiadás éve:1999
Szerkesztette: Balás Árpád

Cím: Maros megye útikönyv (Barangolás a Székelyföldön 2. kötet)

Egy elgondolkodtató Orbán Balázs mottóval: "...mindnyájunknak kötelességünk - hacsak egy homokszemet is - odavetni a nemzeti muveltésgünk pompás épületéhez."

Fodor Sándor írásával Marosvásárhelyről és a Nyárád-mentéről.
(23-46 old. között)

Kiadó: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda
Kiadás éve: 1999

Cím: Bolyai Múzeum

Múzeumi kis útmutató

Kiadás éve:1999
Szerkesztette: Pál-Antal Sándor és Szabó Miklós

Cím: Marosvásárhely történetéből

A tanulmánykötet hiánypótló vállalkozás: egy alapos, tudományos igényeket is kielégító várostörténeti munka elindítása. A kötet tizenhat tanulmányt tartalmaz - kizárólag helyi szakemberektől - köztörténeti, művelődési és vallási élet területeiről.

Kiadó:Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 1999
Szerző: Bakó Zoltán

Cím: A Szentgyörgy tér nem apácazárda

Történetek ellenfényben. A Szentgyörgy tér nem személyi adat. A Szentgyörgy tér egy állapot, egy életérzés, egy létforma visszatükröződése, az élet megismételhetetlenségének paradoxális újrajátszása. A szerző (volt osztálytársam) a Vörös Zászló, Népújság újságírója, a Cementlapok kiadvány szerkesztője.

Kiadó: Juventus Kiadó
Kiadás éve: 1999
Szerkesztette: Nagy Miklós Kund

Cím: Bernády Győrgy emlékezete

Dr. Bernády György Alapítvány, az RMDSZ és az EMKE anyagi támogatásával megjelenő, Marosvásárhely legendás polgármesteréről szóló kötet: tudományos ülésszak előadásai, róla szóló tanulmányok, írások, irodalmi alkotások.

Kiadó: IMPRESS , Marosvásárhely
Kiadás éve: 1999
Szerző: Farczády Elek

Cím: A marosvásárhelyi református egyházközség élete 1556-1948

"Nehéz történelmi időben született "hiánypótló mű" Farczády Elek összefoglaló egyháztörténeti írása. A hitvalló önismeret és a történelmi felelősség egyfajta erdélyi sorsvállalása a diktatúra évei alatt...A marosvásárhelyi Vártemplom több évtizedes életének és küzdelmének példaszerű Historia Domusa. Megjelentetése 30 évet késett." Részlet Fülöp G. Dénes vártemplomi lelkipásztor előszavából.

Kiadó: Marosvásárhelyi I. Vártemplom Református Egyházközség
Kiadás éve: 2000
Szerző: Spielmann József

Cím:Másoknak világítva Mátyus István életregénye

Megjelent Kibédi Mátyus István születésének 275. évfordulójára, a Magyar Millénium évében. Egy orvos regénye, egy város, Marosvidék szellemi korrajza. Leletmentés a múltból. Tények és képzelet. Az élet fényes árnyéka. (Sebestény Mihály)

Kiadó: Kisküküllő völgye sorozat
Kiadás éve: 2000

Cím: A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia

A kis füzetben két írás olvasható: Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi római katolikus élet évszázadai és Márton Judit :A keresztelő Szent János Plébániatemplom története.

Kiadó: Készült a Lyra Kiadó Kft nyomdájában

Kiadás éve: 2000
Szerkesztette: Ötvös József

Cím: Marosvásárhely református templomai

"Az erdélyi templomok magukon hordozzák elődeink igényességét, építési idejük kordivatját és a történelem nyomait. Marosvásárhely templomai több mint ötszáz év viharos vagy csendes, háborús vagy békés idejének őrálló emlékei" Ötvös József

Kiadó: Juventus Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2000
Szerző: Keresztes Gyula

Cím: Marosvásárhely szecessziós épületei

A marosvásárhelyi szecesszió mintegy 150 épületének leírása, ismertetése. E könyv magába foglalja Marosvásárhely két évtizednyi építészetének leírását, a város korszerű, új építészetének kezdetét, a régi polgárok szavaival: a békeidők éveit Marosvásárhelyen.

Kiadó: Difprescar, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2000
Szerkesztette: Finna Géza

Cím: Milléniumi megemlékezés

2000. április 7-8. között Marosvásárhelyen tartott milléniumi rendezvénysorozat előadásai, többek között: Bónis Johanna: A marosvásárhelyi céhes élet jogtörténeti vonatkozásai; Soós Zoltán: A marosvásárhelyi ferences templom és kolostor;Jung János: Főiskolai és egyetemi oktatás Marosvásárhelyen, stb.

Kiadó: Juventus Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2000
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Nyúlgát az idő ellen

Az erdélyi zsídóság történetéről szóló tanulmányok, esszék, cikkek.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000
Kiadás éve: 2000

Szerző: Klósz Bálint - Tolokán Márton

Cím: Száz éve már, több is talán...

Barangolások a marosvásárhelyi sport történetében

Kiadó: IMPRESS Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2000

Szerző:Nagy Miklós Kund - Papp József

Cím: Múzsák Fellegvára

Írások a városról, interjú sorozat hírességekkel: Sütő András, Szász Endre, Lohinszky Loránd, dr. Péterffy Árpád, MArkó Béla, Bács Ferenc, Kovács András Ferenc, Tompa Gábor, Bölöni László, Orbán György

Kiadó: BÍRÓ family Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft, Marosvásárhely-Budapest
Kiadás éve: 2000
Szerkesztette: Pál-Antal Sándor

Cím: A Maros megyei magyarság története - Tanulmányok II. kötet

A kötetben szerepel Deé Nagy Anikó: a marosvásárhelyi Kaszinó története (95-125 o.), Bónis Johanna: A marosvásárhelyi csizmadia céh emlékei (51-74 o.), Gaál Kornélia: Marosvásárhely 1848-49-es magyar műemlékei (199-218 o.), Sebestyén Mihály: Adalékok Bernády György pályaképéhez (294-341 o.)

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000
Kiadás éve: 2000

Szerző: Pálmay József

Cím: Marostorda vármegye nemes családjai

Az eredetileg Marosvásárhelyen 1904-ben, Adi Árpád nyomdájában készült könyv hasonmás kiadása. A könyv négy további munkát is tartalmaz, többek között a Székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető síremlékeit.

Kiadó: Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000 (Hasonmás kiadás)
Kiadás éve:2000

Szerző: Fujer Tibor

Cím: Székelyföld üzenete

Egy olvasmányos útleírás, Marosvásárhelyről szóló részletekkel.

Kiadó: T.ER.I-2000 Bt
Kiadás éve:2000

Szerzők: Dimitrie Poptamas-Mózes Júlia

Cím: Maros megyei időszaki kiadványok bibliográfiája 1795-1972

Helytörténészeknek nélkülözhetetlen kiadvány!
Bibliografii Muresene sorozat 3. kötet

Kiadó: Biblioteca Judeteana-Mures, Tirga-Mures
Kiadás éve:2000

Szerző: Simon Judit

Cím: Városkép románokkal és magyarokkal

Simon Judit újságírónő oknyomozó riportja, a Marosvásárhely fekete márciusának eseményeiről.

Kiadó: Scripta Kiadó, Nagyvárad
Kiadás éve:2000

Szerző: Kovács Levente

Cím: A marosvásárhelyi Székely Színház története

A Székely Színház másfél évtizedes (1946-1962) története

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2001

Szerző: Benkő Károly

Cím: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben

Szerkesztette, a kötetben szereplő tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Pál-Antal Sándor levéltáros. A város leírása: fekvése, területe, hegyei, folyóvíze, lakosai, utcái. A nevezett utcákban az ó- és új nevezetességek leírása, oklevelek, Marosvásárhely krónikája.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2001

Szerző: Deé Nagy Anikó

Cím: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei

A Az erdélyi könyvesház köteteiben található ex libriseket mutatja be a könyv. A kötet elős lépés az erdélyben meglévő ex libris-örökség számbavételéhez.

Online elérhetőség: http://mek.oszk.hu/03100/03164/03164.htm
Kiadó: Balassi Kiadó Budapest - Polis Könyvkiadó Kolozsvár
Kiadás éve: 2001

Szerző:Sós Judit- Farkas Zoltán

Cím: Erdély útikönyv

Lonely Planet stílusban szerkesztett és megírt kitűnő útikönyv, mely nélkülözhetetlen gyakorlati segítség a mai Erdély felfedezéséhez!

Kiadó: JEL-KÉP Bt.
Kiadás éve: 2002 (Rövid idő alatt két kiadást is megért!)
Szerző:Pivárcsi István

Cím: Székelyföldi legendárium (Tájak, emberek, valóság és képzelet)

A szerző bemutatja a tájék földrajzi jellegzetességeit és nevezetességeit, a híres műemlékeket, a történelmi múltat...sorra veszi a tájegységekhez fűződő legendákat, érdekes történeteket, amelyek meseszerűvé varázsolják a leírtakat. Marosvásárhely váráról a 124-127 oldalakon olvashatunk.

Kiadó: Új Palatinus Könyvesház Kft
Kiadás éve: 2002

Szerző:Sebestyén Mihály

Cím: Rencz Dezső jégmauzóleuma (Novellák)

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2002
Szerző:Jánosházy György

Cím: Marx Károly

A vásárhelyi fotóművész (1914-1992) életművét bemutató és méltató kiadvány.

Kiadó: Mentor Művészeti Monográfiák, 5. kötet
Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2002

Szerkesztette: Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd

Cím: Emlékkönyv a TELEKI TÉKA alapításának 200. évfordulójára 1802-2002

A kötetben szereplő tanulmányokban olvashatunk a Teleki Könyvtár történetéről, az alapító Teleki Sámuelről, a Teleki-Bolyai könyvtár gyűjteményéről, erdélyi könyv-, könyvtár-, nyomdatörténetről, művelődéstörténetről.

Kiadó: Teleki Téka Alapítvány, Basel-Marosvásárhely, Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
Kiadás éve: 2002

Szerzők:Csepreghy András - Csepreghy Henrik

Cím: Üdvözlet Marosvásárhelyről

A hajdani Marosvásárhely régi levelezőlapokon

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
Kiadás éve: 2002

Szerzők: Fülöp Mária

Cím: Maros megye a könyvekben 1990-1999

A megyei könyvtár, kétnyelvű kiadványa 1990-1999 között megjelent kiadványairól.
Bibliografii Muresene sorozat 5. kötet

Kiadó: Maros megyei Könyvtár, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2002

Szerző:Pál-Antal Sándor

Cím: Székely önkormányzat- történet

A könyv a székely rendi nemzet önkormányzati jogokkal felruházott helyhatósági intézményeinek történetét ismerteti a XII-XIII. századtól a székely intézmények 1849 őszi felszámolásáig.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Erdély Emlékezete sorozat
Kiadás éve: 2002

Cím: A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium Emlékkönyve

A két kötetben kiadott emlékkönyv, a marosvásárhelyi Római Katolikus Oktatás újraindulásának 300. évfordulójára jelent meg,

Kiadó: Marosvásárhely
Kiadás éve: 2002

 Szerkesztette: Nagy Miklós Kund

Cím: Dr. Bernády György Közművelődési Központ

Az 1994. november 4-én megnyitott Közművelődési KÖzpont ismertető füzete.

Kiadó: Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány
Kiadás éve: Marosvásárhely, 2002

Szerző: Pál-Antal Sándor

Cím: A Székelyföld és városai

Történelmi tanulmányok és közlemények. Marosvásárhelyre vonatkozó részek 31-121 oldalak között.: a terebélyesedő város, a városrendezés kezdetei, megtorlások a szabadságharc után, Kossuth a marosvásárhelyiek emlékezetében, a kétnyelvű utcanév használat múltja, a római katolikus élet évszázadai.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Erdély Emlékezete sorozat
Kiadás éve:2003

Szerző: Szabó Miklós

Cím: Művelődés és gazdálkodás az újkori Erdélyben

Erdélyi értelmiség, városfejlődés és paraszti gazdálkodás a XVI-XIX. században. Marosvásárhelyi helytörténet:a levéltár története 1848-ig, szabad királyi várossá alakulás története (1560-1616), a város népessége a XVII-XX. században (125-167 oldalak között)

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Erdély Emlékezete sorozat
Kiadás éve:2003

Szerző:Bónis Johanna

Cím: A Székelyföldi Iparmúzeum

"A szerző, a Székelyföldi Iparmúzeum századik évfordulójára 1986-ban írt tanulmány megjelenését a Maros Megyei Múzeum tudományos közlönyében az intézet akkori vezetése nem engedélyezte. ...Ebben a könyvben az akkor elfojtott szándék támad fel..".(részlet az Előszóból)

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Erdély Emlékezete sorozat
Kiadás éve:2003

Maros Megyei Könyvtár - Biblioteca Judetena Mures

Cím: A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája 1996-2000

Bibliografii Muresene sorozat 6. kötete

Kiadó: Megyei Könyvtár, Marosvásárhely
Kiadás éve:2003

Szerző: Obál Ferenc

Cím: Erdély és az orvostudomány szolgálatában

Obál professzor emlékei a kolozsvári és marosvásárhelyi magyar anyanyelvű orvosképzésről (1940-1953). Szemtanú Könyvek sorozat

Kiadó: Státus Könyvkiadó, Csíkszereda
Kiadás éve: 2003

Szerző: Weszely Tibor 

Cím: Teleki Sámuel levelezése világhírű tudósokkal

 

Kiadó: Appendix, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2003

Szerző: Pál-Antal Sándor 

Cím: Maros-széki intézmények és pecsétjeik a XVI. századtól 1867-ig.

Erdély Emlékezete sorozat kötete.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2004

Szerző: Vári Attila

Cím: Sztálinvárosi idill

A marosvásárhyeli születésű szerző újabb novelláskötete

Kiadó: Pallas-Akadémiai Kiadó, Csílszereda
Kiadás éve: 2004

Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: A város megérintése

Elbeszélések és történetek

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2004

Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Csütörtöki kimenő

Sebestyén Mihálynak a Népújság hasábjain kellett jelentkeznie minden csütörtökön újabb és újabb írásokkal. Az olvasó számára az derülhet ki ezekből a cikkekből és tárcákból, hogy a hétköznapok is tele vannak felfedezésre érdemes dolgokkal: kulturális, politikaelméleti és helytörténeti kérdésekkel.

Kiadó: Pallas-Akadémia Könyveskiadó
Kiadás éve: 2004

Adatokat összegyűjtötte László Lóránt

Cím: A marosvásárhelyi református temető

Tájékoztató füzet, síremlékekről, térképpel és fotókkal

Kiadó: A Marosvásárhelyi Református Egyházközösségek Kuratóriuma
Kiadás éve: 2005

Szerző: Fodor Sándor (S.)

Cím: Marosvásárhelyi útikalauz

Az 1996-ban megjelent útikalauz javított, bővített kiadása

Kiadó: Impress Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2005

Szerző: Vári Attila

Cím: Vanilia

A szerző novelláskötete, részben az előző köteteiből már megismert szereplőkkel

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2005

Szerző: Buksa Éva -Mária 

Cím: Üzen a múlt. Dramatizált élettörténetek

Tartalomból: A Városatya avagy Álom egy városról (Bernády György) 5 - 44. oldal, A Költő és a gerle (Petőfi Marosvásárhelyen) 119-162 old.

Kiadó: Appendix Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2005

Szerző: Traian Popa

Cím: Monografia orasului Targu-Mures (Marosvásárhely monográfiája) román nyelven

1932-ben megjelent könyv kiadása., igen jó minőségű Mikolai Tóth István rajzokkal

Kiadó:
Kiadás éve: 2005

Válogatta Kuti Márta

Cím: 101 vers Marosvásrhely

Szotyori Anna rajzaival

Kiadó: Kritérion Kiadó
Kiadás éve: 2005

Szerző: Pál-Antal Sándor

Cím: Marosvásárhely XVII-XIII. századi jogszabályai és polgárnévsorai

Erdély Emlékezete sorozat

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006

Szerző: Sebestyén Mihály 

Cím: Karsztvidék Megközelítések és távolságtartások prózában

Sebestyén Mihály (1949–) elbeszéléskötete – szám szerint az ötödik – a szerző 2002–2006 között írott, részben különböző folyóiratokban napvilágot látott írásait gyűjti egybe, rendezi tematikus olvasókönyvvé. Témájuk – ismerve a szerző személyes tapasztalatait és létformáját – mi más lehetne, mint a város, az erdélyi (a képzeletbeli, a közép- és kelet-európai) város közönsége, polgárok, lófrálók, hivatásosak/hivatalnokok és magánemberek. A közélet működő modellje ... – ahogyan lehetett volna.

Kiadó: Kritérion Kiadó
Kiadás éve: 2006

Szerző: Marosi Barna

Cím: Bernády György városa

A 2000-ben megjelent kötet második, bővített kiadása. A Bernády-szobor története.

Kiadó: Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006
Szerző: Sebestyén Mihály 

Cím: A Marosvásárhelyi Ev. Református Kollégium történetéből (1895-1944)

 

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006
Szerző: Pál Antal Sándor

Cím: Áldozatok - 1956

A forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006
Szerkesztette: Bányai Réka

Cím: Könyves műveltség Erdélyben

A Teleki Téka műhelye Könyves műveltség Erdélyben címmel 2004 szeptemberében tudományos ülésszakot rendezett Marosvásárhelyen. A kötet az elhangzott 19 kilen előadás szerkesztett változatát tartalmazza. A könyv tematikája folytatása a Teleki Téka Emlékkönyv támájának.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006
Összeállította és sajtó alá rendezte: Pál-Antal Sándor, Novák Csaba Zoltán

Cím: Marosvásárhely történetéből 2. kötet

Új- és legújabbkori történetek Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt, Gidó Csaba, Koszta István, Sebestyén Spielmann Mihály, Nagy Miklós Kund, Körtesi Zsuzsanna, Berrekméri Árpád-Róbert, Szabó Miklós, Novák Csaba Zoltán, Lázok Klára, Stefano Bottoni, Gagyi József, Soós Zoltán írásai.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006
Szerző: Dr. Dezső István

Cím: Egy erdélyi sebész emlékei

A marosvásárhelyi Egyetemen végzett orvos emlékirata diák éveiről, erdélyi munkahelyeiről,korabeli fotókkal gazdagon illusztrálva. Szekszárdon jelent meg 1000 példányban.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2006
Szerző: Koncz József

Cím: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium Története (1557-1895)

Második, átszerkesztett, bővített kiadás.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2007

Cím: A Maros Megyei Múzeum Bernády-gyűjteménye
Határtalanul - a Kárpát medence múzeumai

A szentendrei MűvészetMalombeli kiállítás katalógusa. Nagy MIklós Kund: Bernády György és kora, Szűcs György: Múzeum, képtár, történelem, Simon Endre: Képtár az idők sodrában című tanulmányokkal. 80 színes tábla, 95 ff kép.

Kiadó: Szentendre Művészetéért Alapítvány,
Kiadás éve: 2007

Szerző: Deé Nagy Anikó

Cím: Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából
Tanulmányok, előadások, cikkek

Deé Nagy Anikó évtizedeket dolgozott könyvtárosként a Teleki–Bolyai Könyvtárban, régi könyvek kutatójaként. Kutatásainak egy részét teszi közzé e kötetben: a könyvtáralapító Teleki Sámuelről, a mai gyűjtemény kialakulásáról, nyomdászjelvényekről, 18. sz. könyvgyűjtő asszonyokról, ex librisekről, az értelmiségi lét jellemzőiről, könyvtárörökségünk jelentőségéről.

Kiadó: Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda
Kiadás éve: 2007
Cím: A Teleki Téka kincseiből
10 részes, kétnyelvű (magyar, román) tv film, DVD

Tartalom: Teleki Sámuel a könyvtáralapító, Betűk világa, Öreg bibliák, Ex libris, Asszonykönyvtár, Illisztrált könyvek, Színes könyvek, Titkos tudományok, Könyvkötészet, Régi magyar könyvek
Közreműködött: Tatai Sándor, Kelemen Sándor, Kiss Csaba (narrátor), Tófalvy Zoltán. Szaktanácsadó dr. Deé Nagy Anikó, Szöveget írta és szerkesztette Simonffy Katalin. A film elkészítését az Illyés Közalapítvány támogatta.

A film a Simfest versenyen a legjobb forgatókönvv kategóriában kapott elismerést!

Készítette: Kritérion Könyvbarát Egyesület, PENTATON STÚDIÓ, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2007

Cím: Teleki-Bolyai Könyvtár

A Teleki-Bolyai könyvtár ismertetője, rövid leírás képekkel.

Kiadó: Teleki-Téka Alapívány, Marosvásárhely
Kiadás éve:2008
Szerző: Bónis Johanna

Cím: A marosvásárhelyi Városháza és Kultúrpalota megmentett épülettartozékai

Tartalom: A Városháza tanácstermeinek üvegablakai (Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Deák Ferenc), A Városháza eltávolított Zsolnay díszei (Hold, Nap, Rákóczi, Bethlen Gábor, Borsos Tamás, Gecse Dániel (?) címerei, magyar királyi címerek, Sidló Ferenc koronázási domborműve, a tanácsterem Ferenc Józsefet ábrázoló üvegablakai. Fantasztikus kiadvány!!!

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2008
Szerző: dr. Nagy Lajos

Cím: Életünk KÓRtörténete. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 1956-1959 - Sorstársak visszaemlékezései

Sorstársak: Bárányi Ferenc, Bárányi-László Ildikó, Becsky Miklós, Kiss András, Kuna Tibor, Nagy Katalin, Őiros Ferenc, Szász István-Tas, Szentkirályi Csaga, Szűcs György, Toró Árpád
Kiadó: Pallas-Akadémia KÖnyvkiadó, Csíkszereda
Kiadás éve: 2008
Szerző:Zágoni Balázs (szöveg) - Jánosi Andrea (illusztráció)

Cím: Kincses Képeskönyv Marosvásárhely

Tartalom: A Kincses Képeskönyv sorozat második darabjával Székelyföld legnagyobb városába repítünk. Tizenkét fejezeten át, változó évszakok közt, a szövegek és a színes rajzok segítségével megismerheted a hajdani Székelyvásárhely, a későbbi Marosvásárhely fejlődését az őskortól a 21. századig.
A könyv írói, fiatal történészek és művészettörténészek aprólékos gonddal és szakértelemmel rekonstruálták a város fejlődésének különböző szakaszait. Jánosi Andrea tüneményes rajzai pedig elragadó módon varázsolják elénk a kincses város különböző arcait és történeteit.
HONLAP: http://www.kincseskonyv.eu/

Kiadó: Koinónia Projectograph Kolozsvár
Kiadás éve: 2008
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Időtár I. Marosvásárhely történeti kronológiája a kezdetektől 1848-ig

A könyv egy erdélyi város mindennapjait igyekszik bemutatni történelmének folyamán. Mégsem pusztán egy várostörténet évszámokban elmondva, mert a szerző nem száraz tudományossággal tárja elénk a történéseket. Egy-egy kort a maga teljességében, az élet minden kiterjedésében - gazdaság, művelődés, politika, bel- és külharc - sikerül átfognia, nyilvánvalóan nem csak a történelmet kutatók, de a közember érdeklődével is számolva.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2009

Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Rubinháza jeles napjaiból (elbeszélések)

Sebestyén Mihály fikciós történeteiben nagyon sokszor nem úgy és nem azt látjuk, ahogyan és ami egy adott időben és helyen megtörtént, hanem úgy és azt, ahogyan és ami esetleg megtörténhetett volna. Új kötetének egymást folytató, kiegészítő történetei, visszatérő hőseivel - Dzsingás Bellától az elbűvölő Combefice mesterig - egy olyan világról adnak hírt, amely ott rejtőzik valahol az asszociációk sötét mezőin, de bármikor testet ölthet, megvalósulhat.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2009

Szerk.: Bányai Réka

Cím: Könyvek által a világ...
Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére.

Kiadó: Teleki Téka Alapítvány-Masterdruck, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2009


Szerző: Szöllősi Árpád

Cím: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

A szerző munkája objektív és támadhatatlan dokumentumkötet, amely az 1995-ben megjelent első kiadásban leírtakat további tíz esztendő történéseivel egészíti ki, s 2005-ig rögzíti a MOGYE krónikáját, arra törekedve, hogy pótolja és kiegészítse az előző kiadában észlelt hiányokat illetve pontatlanságokat.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2009

Válogatta és sajtó alá rendezte: Sebestyén Mihály

Cím: Marosszéki krónikák I.

A kötetben elsősorban az egykori Székelyvásárhelyről, a mai Marosvásárhelyről és környékéről a 16-18. században írt krónikákat adjuk közre, amelyeknek szerzői, Borsos Sebestyén, Nagy Szabó Ferenc, Toldalagi Mihály, Enyedi Lakatos Márton.
Erdélyi Ritkaságok sorozat 5.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2010
Szerző: Pál-Antal Sándor

Cím: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig

A kötet az Erdély emlékezete sorozat keretében jelent meg.
Marosvásárhelyről ez a leggazdagabb monográfia, amely valaha elkészült.
A szerző a könyvet két kötetesre tervezte, az első kötet a kezdetektől 1848-ig igyekszik a lehető legrészletesebben bemutatni Erdély egyik legjelentősebb helységének történetét, a hozzáférhető dokumentumok és résztanulmányok alapján.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2010
Válogatta és sajtó alá rendezte: Sebestyén Mihály

Cím: Marosszéki krónikák II.

Rozsnyai Dávid, Szatmári Ötves János, Petri Nagy György, Borosnyai Lukács János és Bélteki Zsigmond krónikái, jegyzetekkel, mutatókkal.
Mihály, Enyedi Lakatos Márton.
Erdélyi Ritkaságok sorozat 5.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2010
Szerző: Csepreghy András - Csepreghy Henrik

Cím: Képeslapon üzen a múlt

A Marosvásárhelyt ábrázoló képeslapokra 1899-1944 között a feladók néha igen érdekes szövegeket írtak. A szerzők - szenvedélyes gyűjtők - ezúttal 208 ilyen régi képeslapot s azok szövegét teszik közkinccsé.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2010
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Időtár II. Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-tól 1918-ig

Egy erdélyi mezőváros modern várossá alakulásának folyamatát, történelmének talán legjelentősebb időszakát eleveníti fel ez a kötet a kronológiai rendben bemutatott események alapján.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2010
Szerző: Deé Nagy Anikó

Cím: Laus Libri. Nyomdász- és kiadójelvények a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár 15-16 századi kiadványaiban
Tanulmány, történelmi forrásdokumentum

A szerző, aki közel fél évszázadot töltött a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtár öreg könyvei között, igyekszik ízelítőt nyújtani a könyvnyomtatás korai szakaszaiban működő legismertebb európai nyomdászok által használt jelvényanyagról és arról, hogy az elmúlt századokban mi jutott el abból Erdély egyik városába, Marosvásárhelyre. A kötet gazdag illusztrációs anyaga a könyvet előállító egykori mesterek nagy szaktudását dicséri.

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2011

Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Időtár III. Marosvásárhely történeti kronológiája 1919-1944

Az olvasó ebben a kötetben is talál majd politikai élethez köthető történeteket, a társadalmi élettel kapcsolatos, illetve a had- és művelődéstörténet szempontjából fontos marosvásárhelyi eseményeket.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2011

Szerkesztette: Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt

Cím: Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek
Tanulmány, történelmi forrásdokumentum

A történelem formálásában fontos szerepet játszó személyiségek cselekedeteinek megörökítése igen fontos feladata a történelemírásnak.
A kötet szerzői, a tudományos igények követelményeihez igazodva, húsz marosvásárhelyi személyiség életútjának, tevékenységének vagy azok egy-egy fontosabb vetületének bemutatásával igyekeznek újabb fehér foltokat eltüntetni Erdély történelmi térképéről.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2011
Szerző:Gyárfás András

Cím: Puzzle

A Svájcban élő, Marosvásárhelyről elszármazott szerző 152 életszelet-darabkából összerakható képet ad a múlt század második felének hangulatáról, számára fontos történéseiről, amelyeket bizonyára sokan, az ő korosztályához tartozók a magukénak ismernek fel és ismernek el, az ifjabbak pedig rácsodálkoznak: ilyen volt, ilyen is lehetett?
Mentőövbe szorulva. Visszaemlékezések II. 2012
Itthon, útközben, otthon. Visszaemlékezések III. 2013.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2011

Cím: A marosvásárhelyi Súrlott Grádics irodalmi kör antológiája

Irodalomtörténeti talajban gyökerező múltja van a fogalomnak: Súrlott Grádics. Marosvásárhelyen egykor egy kisvendéglőnek volt ez a neve. A Súrlott Grádics azáltal vált nevezetessé, hogy a 20. század húszas-negyvenes éveiben falai között találkoztak a helybeli és alkalomadtán itt vendégeskedő írók, lapszerkesztők. Napjainkban egy irodalmi kör viseli ezt a patinás nevet a Maros menti városban. Költők, elbeszélők, publicisták lépnek közönség elé olykor a jelenkori Súrlott Grádics keretei között - nem csak Vásárhelyt. Ma is illő hangulata, jó közönsége van az új Súrlott Grádicsnak, köszön­hetően (nem utolsósorban) a fárad­­hatatlanul ötletes szervezőnek - és az antológia szerkesztőjének -, Bölöni Domokosnak. Az eltérített felvonó egyfajta hagyományőrzést mutat, mely prózaírót, költőt az erdélyi hagyo­má­nyok mentén tart, hangsúlyosan ragaszkodva ahhoz a tradícióhoz, mely Marosvásárhelyt irodalmilag is a jelentős városok sorába emelte, mely irodalmi folyóirataival, irodalmi mel­lékleteivel, irodalmi társaságaival, köreivel olyan értő réteget nevel, mely aztán képes befogadni a Székely János, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt és mások modernebb, formabontóbb műveit is.

Kiadó: Kritérion Kiadó
Kiadás éve: 2011

Szerk. Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt

Cím: A Maros megyei magyarság történetéből III. Tanulmánykötet

A sorozat harmadik kötete 17, az eredeti témához kapcsolódó tanulmányt tartalmaz, amelyeknek tárgya több területre is kiterjed. Ezeket az írásokat a kötet címében is fellelhető elgondolás, egy adott vidéken élő magyarság múltjának minél többoldalú feltárása és közkinccsé tétele teszi egységessé.
A szerzők valamennyien szakemberek, mindannyiuk érdeme, hogy nemcsak ápolják a tudományos tevékenységet, hanem igyekeznek megosztani eredményeiket az olvasóközönséggel.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2012

Szerző: Vári Attila

Cím: Súrlott Grádics

A “pletykák több fejezetben” műfajú könyv amolyan retro, amelyben a szerző érdekes mesékkel traktálja az olvasót. Régimódi, olykor izgalmas, már-már hihetetlen történetekkel, amelyeket azoknak ajánl, akiknek dédapáik, nagyapáik már nem mesélhettek a huszadik század eseményeiről.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2012

Szerző: Pál-Antal Sándor

Cím: A székelyek földje és népe. Történelmi tanulmányok

A tanulmányok a székelység történetének egy-egy vetületét tárgyalják a középkortól a jelenkorig. Többségben vannak azok, amelyek a székelyek újkori történetének kérdéseivel foglalkoznak, valamennyi tanulmány megírásánál a szerző első sorban levéltári forrásokra támaszkodott.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2013

Szerk.: Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt

Cím: Marosvásárhely történetéből III. Tanulmánykötet

Újabb tanulmánykötet, amely Marosvásárhely történetébe enged betekintést. Többnyire eddig érintetlen kérdésekre vonatkozó tíz írást tartalmaz. A hiteles múlt iránt érdeklődő feleltet kap időben jól körülhatárolt témákban a középkori, a fejedelemkori, valamint az újabb kori városi életről. Van közöttük hosszabb időszakot felölelő, átfogó tanulmány is, amelyik teljesen új oldaláról közelíti meg az illető kor eseményeit.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2013
Szerkesztette Oniga Erika

Cím: A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908-1919

A marosvásárhelyi Kultúrpalota 100. évfordulója alkalmából az épületről egy átfogó és gazdagon illusztrált könyvet jelentetett meg a Maros Megyei Múzeum és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány. A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908–1913 című könyv szövegeit Keserü Katalin, Oniga Erika és Várallyay Réka művészettörténészek írták, a fotókat Plájás István készítette.

Kiadó: Maros Megyei Múzeum és a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány
Kiadás éve: 2013
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Időtár IV. Marosvásárhely történeti kronológiája 1945-1989

A sorozat negyedik kötetében az érdeklődő megismerkedhet azzal az írásban fennmaradt régi erdélyi magyar várossal, amelynek (vélt vagy valós) sorsát igyekszünk bemutatni – az 1945-tel kezdődő „új világ”, „új szelek”, új „reménységek”, nagy változások és nagy csalódások korát követhetjük nyomon abban a formában, ahogyan az olvasó, a felhasználó (kutató, érdeklődő, diák, lokálpatrióta) megszokhatta az előző időtárakban. Marosvásárhely 45 évének – az itt tárgyalt időszak – kutatása, értékelése, az események feltárása, a dokumentumok közzététele és szakmai „felélése” még alig kezdődött el. A levéltárak elméletileg feltárultak, felszabadultak részben, de az objektív (titkosítási idő) és szubjektív (gyarlóság, félelem, bürokrácia) akadályok, a folyamatot lassítják, nehézkessé teszik. Az olvasó így – bár a szerző valamiféle teljességre törekszik – hiányolhat eseményeket, általa ismert, megélt történéseket, neveket. Ám ennek elérése – tekintve a korszak dokumentumainak kétes hitelességét – ma még lehetetlen. Úgy hisszük, ez a könyv mégis mindenki számára érdekfeszítő olvasmány.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2014

Szerző: Vári Attila

Cím: Álomkölcsönző (Novellák)
A kötet egy eddig ismeretlen Vári-világba kalauzol el, amelyik teli van a hétköznapok szürkeségével, egyhangúságával telített, csodaváró emberekkel, akik remélik, várják a megváltó pillanatot. De az ő világukban a csodák – sajnos – nem égi, hanem földi jelenségek.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2014
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Időtár V./1. Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár I-II. kötetéhez

Az ldőtár ötödik kötete a szerző szándékai szerint kiegészítéseket és pótlásokat tartalmaz a már megjelent első kötethez, illetve a második kötet első részéhez. Hét évi kutatómunka során számos olyan régebbi és új adat került a felszínre, amelyeket annak idején, a kötetek lezárásakor már/még nem tudott hasznosítani, feldolgozni, beépíteni a város kronológiájába. A fehér foltok eltüntetése természetesen nem sikerülhet egyik napról a másikra, ez további generációk feladata lehet; Sebestyén csupán a már feltárt adatok regisztrációjára és rendezésére szorítkozik. Ez érthető is, hiszen a mű befejezhetetlen, naponta születnek új tanulmányok, bukkannak elő értékes múltdarabkák, átértelmezések, és új szempontok szerinti megvilágításba kerülnek az egykori tények és összefüggések. Egyszóval a teljesség, a tökéletesség gyakorlatilag elérhetetlen. A rendteremtés, az átláthatóság, a javítások és a hibaigazítás ugyancsak örök emberi igény. Ennek próbál eleget tenni ez a kötet és összeállítója, aki minden esetben jelzi a keresztutalásokat is, az átjárást a korábbi kötetek felé. Egy igen értékes sorozatot kiegészítő kötet ez, amely nélkül Erdély egyik legjelentősebb, magyarok alapította és lakta városának történeti kronológiája nem lehetne teljes. A kötetet igényes apparátus teszi könnyebben használhatóvá, elősegítve az adatok értékelését.

Kiadó: Mentor Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2015
Szerző: Sebestyén Mihály

Cím: Időtár V./2. 1900-1944. Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár II-III. kötetéhez
Az Időtár hatodik (V/2) kötete az 1900–1944 közötti időszakra összpontosít, különös tekintettel az első világháborús esztendőkre. A kötet külön érdekessége az 1944. májusában elkobzott és bezárt zsidó üzletek teljes listája, amely véletlenül került a szerző birtokába. „Ez minden bizonyításnál jobban megvilágítja a kelet-európai holokauszt lényegét, amely nemcsak politikai indíttatású volt, hanem gazdasági is: vagyonszerzésre irányuló állami rablás volt”

Kiadó: Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2015
Szerző: Pál-Antal Sándor

Cím: Mesterségem címere: Bodor Péter
Bodor Péter alakját ma is inkább a róla terjengő legendákból ismerjük. Kalandos életű, időnként erkölcsileg kétes tetteiről elhíresült emberként tartjuk számon. Főként a marosvásárhelyi zenélő kút, a Maroson átívelő fahíd és orgonák építőjeként került be a köztudatba, de sokan tudnak bankóhamisításairól is. Ki is volt, mi is volt végül is ez a zseniális elméjű székely? Tudós? Szélhámos? Egy szerencsétlen művész, ahogyan saját magát egy levelében jellemzi? Mi lehetett volna belőle, ha megadatik neki a tanulás lehetősége? Ezt igyekszik megválaszolni a szerző az eddig, többnyire saját kutatásainak eredményeként előkerült dokumentumok alapján. A kötet a maga egészében kész forgatókönyv: akár egy mozifilmen, képekben pereg el előttünk egy többre hivatott ember élete.

Kiadó: Mentor Könyvek, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2015
Szerzők: Fodor János, György V. Imola, Józsa András, László Lóránd, Nagy Miklós Kund, Pál-Antal Sándor, Pál Judit, Sebestyén Mihály

Cím: Bernády, a városépítő

Bernády György 152 esztendeje, 1864. április 10-én jött a világra. Hogy most mégis újra emlékeztetjük olvasóinkat rá, az azért van, mert megjelent egy fontos könyv, a hosszabb ideje várt Bernády-monográfia, amellyel rövidesen a nagyközönséget is megismerteti a kiadványt kezdeményező Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány. A több mint félezer oldalas kötet elmélyült kutatómunka eredménye. Pál-Antal Sándor akadémikus koordinálásával hét szakember – Fodor János, György V. Imola, Józsa András, László Loránd, Nagy Miklós Kund, Pál Judit és Sebestyén Mihály – gyűjtötte össze és dolgozta fel mindazt, ami az egykori polgármester, főispán, politikus, közéleti személyiség életében, munkásságában számottevő, és hasznosítható, tanulságos az utókor számára....
Forrás: Nagy Miklós Kund: Bernády, a városépítő könyvismertető, Népújság 2016, április 8. Teljes cikk ITT

Kiadó: Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, Marosvásárhely
Kiadás éve: Alutus, Csíkszereda, 2015
Összeállította Fodor István. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Sebestyén Mihály

Cím: Marosvásárhelyi Krónikás Füzetek I.

Sebestyén Mihály azokat az, 1936-1940 között Fodor István szerkesztésében megjelent Marosvásárhelyi krónikás füzeteket, illetve darabjaikat gyűjtötte össze, amelyeket sokan őriznek, de az egész sorozat senkinek nincs a birtokában. A történész saját könyvtárából, másoktól kölcsönözve, illetve a Teleki Tékából gyűjtötte össze és szerkesztette egybe ezeket az olcsó kiadásban, nagy példányszámban megjelent füzeteket, amelyekből két kötetre való anyag kerekedett ki, az első kötetet hamarosan a második is követi.

A könyvbemutatón elhangzott, hogy Fodor István, a Komáromból Marosvásárhelyre került postatisztviselő az 1918-as hatalomátvételt követően is itt maradt, de mivel a román államra nem esküdött fel, más megélhetést keresett magának. Színházkedvelő értelmiségiként rendezéssel, színházszervezéssel foglalkozott, valamint újságírással, szerkesztéssel és e füzetek kiadásával. Olyan fontos, a város történelmével kapcsolatos dokumentumokat közölt, mint például az 1360-1659 közötti oklevelek kivonata, Marosszék kriminálkrónikája a 13-ik századból, a székely határőrezred krónikája, vagy a zsidóellenes véres zavargások a székely fővárosban 1862-ből, a fekete szerda, vagyis az 1876-os borzalmas tűzvész krónikája.
Forrás: Antal Erika cikk a könyvbemutatóról ONLINE: ITT

Kiadó: Mentor Kiadó, Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2015
Összeállította Fodor István. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Sebestyén Mihály

Cím: Marosvásárhelyi Krónikás Füzetek II.
A Marosvásárhelyi Krónikás Füzetek II. kötetébe Sebestyén Miháy, a szövegek sajtó alá rendezője azokat a Fodor István által kiadott szövegeket válogatta be, amelyek a város kultúrtörténeti jellemzőit mutatják be, dolgozzák fel, részletesen ismertetve a színház-, egyház-, iskola-, gyógyítás- és építészettörténeti eseményeket, illetve az ezeket meghatározó egyéniségek életét.

Kiadó: Mentor Kiadó, Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2015
Szerző: Csepreghy András - Csepreghy Henrik

Cím: Volt egyszer egy város képeslapok igézetében

Csepreghy András szenvedélyes gyűjtő. A szerző tisztában van gyűjteményének értékével. És nem tagadja, hogy e kincs összegyűjtése nem kis erőfeszítésébe került. Szenvedélye kiteljesítésében segítségére volt fia, Csepreghy Henrik, aki társszerzője is e könyvnek. Mindent megtettek azért, hogy valamennyi, tudomásuk szerint Marosvásárhelyről megjelent régi képeslap birtokába jussanak. Mert ez a város már nem az, mint az a város, ami mindenestől a miénk volt, amelyben úgy éreztük magunkat otthon, hogy nem kellett arra gondolnunk, meddig tűrnek még meg benne. Erről szól ez a 194 lapot közre adó könyv.

Kiadó: Mentor Könyvek, Marosvásárhely
Kiadás éve: 2015

Szerző: Fodor János

Cím: Bernády György. Politikai életrajz
.A szerző a több évtizedes Bernády-kutatás és a korabeli közélet tudományos vizsgálatának eredményeit felhasználva, elsősorban e jellegzetes századfordulós közéleti szereplő, Marosvásárhely legendás polgármesterének politikai tevékenységét elemzi. Bernády György életpályája az 1918-as impériumváltást követően is releváns, mint egyik lehetséges válasz az erdélyi magyar politikai útkeresés első évtizedéhez...

Kiadó:Lector Kiadó - Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány - Erdélyi Múzeum
Kiadás éve: 2017
TELEKI TÉKA KIADVÁNYOKA képgyűjtemény 12 fotográfiát tartalmaz a múlt századi Marosvásárhelyről.


 
Az oldalt összeállította dr. Flórián Csaba
Ha honlapomról bármely adatot felhasználsz, kérlek jelőld meg a forrást!
www.erdelyweb.hu
2000-2018©dr. Flórián Csaba
Ez az oldal a VIRTUÁLIS MAROSVÁSÁRHELY része
VISSZA A FŐOLDALRA