P

Pápai Páriz Ferenc (1649-1716)

Nagyenyeden kezdte tanulmányait, majd külföldön Lipcse, Heidelberg, Frankfurtban tanult. Bölcsész doktori, majd Bázelben orvosi diplomát szerzett. Leghíresebb munkája latin szótára. I. Apafi idején a Nagyenyedi főiskola tanára. Kortársa és barátja volt Misztótfalusi Kis Miklósnak.

Péchi Simon (1565? - 1642?)