Köteles Sámuel utca 1907: "A Bolyai utcából a Térmeg utcába vezető út.."1912: Új utca. A Bolyai utcából dényugatirányba a Tornakertig halad, 1920: Str. Regele Carol I., majd 1940-től újra régi nevét viseli

Vígh Károly: Marosvásárhelyi helynevek és földrajzi közszavak, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996
Pál-Antal SÁndor A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997
| Bolyai utca
  | ---Köteles Sámuel utca
   
|
---Mikszáth Kálmán utca
   
|
---Fogarasi Papp János utca


Köteles utca 1. szám leírása


 
Köteles utca 2. szám

Köteles utca 4. szám
Minorita Rend Kolostora és TemplomaKöteles Sámuel 5. szám.
Bolyai ház.
1901-ben építette a református Kollégium az utca megnyitása miatt, Soós Pál építőmester irányításával, annak sz ősi háznak a helyén amelyben a két Bolyai lakot: Bolyai Farkas 1804-től 1856-ig haláláig, fia Bolyai János itt töltötte gyermek és ifjúkorát. 1876. évi tűzvész után Tolnai Lajos vártemplomi lelkész szükségmegoldásként itt lakott (miután a református parókia is leégett). A háznak az évtizedek során mindig kiemelkedő személyiségek voltak lakói: dr. Dékáni Kálmán tanár, Teleki Téka főkönyvtárosa 1902-1925 között, Trózner Lajos és felesége (Soós Pál leánya) 1931-ig, majd félévszázadig itt élt és alkotott Molter Károly, kollégiumi tanár és író, majd később gyermekei.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 68. old.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, Difprescar, Marosvásárhely,1998, 83. old.
Keresztes Gyula: Marosvásárehly szecessziós épületei, Mvhely, Difprescar Kiadó, 2000, 147. old.
Sipos Lajos: Marosvásárhelyi mesélő házak, Difprescar, Marosvásárhely

E HELYEN ÁLLOTT AZ A HÁZ, MELYBEN BOLYAI BOLYAI FARKAS 1804. ÉVTŐL AZ 1856. ÉVBEN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG LAKOTT, S AMELYBEN FIA, BOLYAI BOLYAI JÁNOS GYERMEK- ÉS IFJÚKORI ÉVEIT TÖLTÖTTE. AZ ŐSI BOLYAI-HÁZAT AZ UTCA NYITÁSA MIATT LEBONTATTA S HELYÉBE AZ ÚJ HÁZAT AZ EV. REF. KOLLÉGIUM 1901. ÉVBEN ÉPÍTTETTE.

 
Köteles utca 6. szám
Színművészeti Egyetem Szentgyörgyi István szobra.
Az épületet az 1950-es években emelték a Minorita rendház udvarán, a pénzügyi liceum számára. Az iskolát 1954-ben felszámolták, majd rövid időre ide költözött az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem leánybentlakása, majd 1954-ben a Kolozsvárról áthelyezett színművészeti Főiskola magyar tagozata (ez kezdetben a Kendeffy-házban működött) Az Intézet 1954-1991 között a jeles kolozsvári színész Szentgyörgyi István nevét viselte. 1962-ben felépítették a Stúdió Termet, és leleplezték Izsák Márton szobrászművész mellszobrát a névadó művészről.
Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 68. old.   
Köteles utca 8. szám
Reichatper fürdőorvos építette földszintes lakóház, mely később a Telegdi család tulajdonába került.

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 148.old.

 

Köteles utca 10. szám
Révész Ernő könyvkereskedő építette lakóház. Itt lakott Chilf Miklós zongora- művész egy ideig.


Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 148.old.
Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 67. old.


   
Köteles utca 12. szám
Mikó-ház vidéki földbirtokos nemesi család városi háza, kúriaszerű, magas, törtsíkú tetőzettel. Keresztes Gyula véleménye szerint Toroczkai Wigand Ede tervezte.


Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 149.old.

   
Köteles utca 14. szám
Horváth László mérnök lakóháza, kétsíkú homlokzattal, az ablakok parapetjében tulipán-motívumokkal. itt lakott Tompa Miklós, a Székely Színház volt igazgató rendezője.


Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 149.old.
Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 67. old.

   
Köteles utca 16. szám
Réder I. bankigazgató családi háza, Keresztes Gyula Radó Sándor tervezésének említi.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 118 old.Mikszáth Kálmán utca (1909: a Deák Ferenc és Köteles Sámuel utcák között a Bucher-féle telken keresztül nyitott új utca; 1995: Művészet utca-str. Artei)
4. szám

Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 156. old.

Mikszáth Kálmán utca 7. szám , Köteles Sámuel utca sarkán
Radó-ház.
Az épületet Radó Sándor tervezte saját maga részére 1912-ben. Itt rendezték be a padlástérre Thoroczkai Wigand Ede építész lakását.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 69. old.
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvrhely, 2000, 156. old.


   
Köteles utca 23. szám
Itt lakott Kovács György érdemes színművész.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 69. old.Köteles utca 29. szám
Szanatórium épülete.
Az 1927-28-as években a református, a katolikus és az unitárius egyház megalakította a Szanatórium Rt. -t, és Bustya Lajos építész irányításával felépítette a Szanatóriumot, melynek vezetésével dr. Czakó József főorvost bízták meg. Itt alakult meg 1928-ban 8 tanulóval a Református Diakonisszaképző Intézet, melyet később Kolozsvárra helyeztek át. A háború idején a Szanatórium sebesülteket, majd 1945. február 22. után hazatérő zsidó deportáltakat ápolták. 1946. január 17-től a Bolyai Egyetem bérelte, majd államosítás után szülészeti klinikává alakították. Híres orvosai: dr. Lőrincz-Ernő-Andor, dr. Borbáth Andor, dr. Boga Kálmán. Az udavron lévő pavilonban volt a főorvos lakása, melyet 1963-64-ben ráépítéssel megnagyobbítottak, korszerűsítettek szemészeti klinika céljára. A szemészeti klinika megszervezése dr. Fodor Ferenc professzor nevéhez fűződik, és olyan kíváló orvosok dolgoztak itt mint dr. Ávéd Nóra, dr. Kovács Endréné.

Fodor S. Sándor: Marosvásárhely útikalauz, II. kiadás, Impress Kiadó, Marosvásárhely, 2000, 67. old.


   
Köteles Sámuel utca 33. szám
Tornakert.
1884-ben báró Szentkereszty Zsigmond elnöksége alatt létrejött Park Egylet hozta létre, két és 1/4 hold területen. 1921-től a Tornaegylet egyesült a Kaszinóval, így a Tornakert működtetése biztosítva volt: tenisz-, teke-, kosárladbapályái voltak. 1956-tól a Székely Népi Együttes használta az épületeit. A területén a XX. század elején korai réz illetve vaskorszaki leleteket találtak.
Fogarasi Papp János utca
Általános elemi iskola (ma Óvoda)
Épült dr. Bernády györgy polgármestersége idején
 


A honlapon látható képeslapok Gál József gyűjteményéből származnak.
További felhasználásuk, kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
2003©Flórián Cs.-Gál J.