THÖKÖLI IMRE 1657-1705

Késmárkon született 1657-ben.Felvidék egyik legnagyobb fõnemesi családjából származott. Felesége ZRINYI ILONA , aki elsõ férjének I. RÁKÓCZI FERENC-nek halála után lesz 1682-ben a nála több mint 10 évvel fiatalabb Thököly hitvese. A Habsburg ellenes Wesselényi féle összeesküvés leverése után kerül Erdélybe. I. APAFI MIHÁLY tanácsosa TELEKI MIHÁLY ismerte fel katonai tehetségét. 1680-ban a bújdosok fõvezérükké választják. 1682-ben szultáni athaméval Ibrahim pasa Magyarország királyává nyilvánítja. A következõ évben részt vesz a törökök oldalán Bécs ostromában, sikertelenül. A Habsburgok ellentámadása következik, Thököly sorozatos vereségeket szenved, kiszorul Felsõ-Magyaroszágról. 1686-ban Zrinyi Ilona védi Munkács várát a császári haderõkkel szemben, kétévig sikerrel. Apafi halála után 1690-ben választják Erdély fejedelmévé, Keresztyénszigeten miután legyõzi a császári erõket (Teleki Mihály is elesik) de két hónap múlva kiszorult Erdélybõl. 1699 karlócai béke számûzetésben kényszeríti, Nikomédiába internálják, ahova felesége Zrinyi Ilona is követi, és ahol 1705-ben hunyt el.