Marosvásárhelyen tartott országgyűlések kronológiája
Albert uralma alatt:
1439-ben
Szapolya János uralkodása alatt:
1529-ben.
1536. jun. 24.
1540. márcz. 8.
Izabella uralkodása alatt:
1541. jan. 26.
1542.
1543. Katalinnap utáni csütörtökön.
1545. nov. 1.
1549. dec. 21.
1550.
1551.
I. Ferdinánd uralkodása alatt:
1552.
1553. Dobó vajda hird.
1554. jan. 25. Dobó v. Ugyanez év máj.–jun. Dobó v.
1555. apr. 24. Dobó és Kendi v.
Ugyanez év dec. 23. a három nemz.
János Zsigmond uralkodása alatt:
1558.
1571. jan. 6, melyen a vallásszabadság be czikkelyeztetett.
Báthori István uralkodása alatt:
1574. jun. 13.
Rákóczi Zsigmond uralkodása alatt:
1607. márcz. 18.
Barcsai Ákos uralkodása alatt:
1658. nov. 6, mely Barcsait trónra helyezte.
Báthori Zsigmond uralkodása alatt:
1659. sept. 24, mely Báthori Zsigmondot harmadszor is trónra helyezte.
Barcsai másodszori uralkodása alatt:
1659. decz. hó, mely Barcsait visszahelyezte.
I. Apafi Mihály uralkodása alatt:
1661. sept. 3, mely Apafit trónra helyezte.
1663. sept. 24. A helytartók Petki Ist. és Béldi Pál által egybehiva.
1667. jan. 5, melyen a szintén jelen volt Apafi Bánffy Dénes fiát adoptálta.
I. Lipót uralkodása alatt:
1692. dec. 10. Bánffi Gy. korm.
1693, dec. 19–1694. jan. 6.
1694. dec. 12.
1695. dec. 12–1696. jan. 19, melyen Apor Ist. kincstárnokká választatott.
1698, mely a kapuk ujból való számlálását rendeli.
Rákóczi Ferencz uralkodása alatt:
1707. márcz. 28, melyen Rákóczi Ferencz Erdély fejedelemségébe beiktattatott. Ez, mely a jog győzelmének legfényesebb diadalünnepe volt, egyszermind az utolsója a Vásárhelytt tartott országgyüléseknek.

NB. Ezen országgyülések részint már fennebb Maros-Vásárhely krónikájában való hivatkozásokkal vannak igazolva, részint Benkő Józs. „de Comitiis Trans.“ és Kosa „De pub. part. Trans. adm. sub Vaj.“ czímű munkája nyomán vannak egybeállitva. Igen valószinű, hogy ezeknél több országgyülés is tartatott Vásárhelytt, melyekre adatot legalább én nem találhattam. Az oldal összeállításához felhasznált irodalom: (feltöltés alatt...) Orbán Balázs: Székelyföld leírása. Első erdélyi kiadás Európai Idő Kiadó. 1991. 12-13 füzet